Tillfälliga anslutningsproblem kan inträffa när du använder Windows Update eller Microsoft Update

När du använder webbplatserna Windows Update eller Microsoft Update för att söka efter och installera uppdateringar kan du få ett av felmeddelandena som beskrivs i avsnittet "Symptom".

Lös problemet genom att använda Windows Update-felsökning och göra en systematisk kontroll och felkorrigering.

Windows 8.1, Windows 8 eller Windows 7

Felsökaren Diagnostisera och åtgärda automatiskt vanliga problem med Windows Update kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln.
Den här felsökaren löser många olika sorters problem.Läs merKör nu

Windows Vista eller Windows XP

Felsökaren Diagnostisera och åtgärda automatiskt vanliga problem med Windows Update kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln.
Den här felsökaren löser många olika sorters problem.Mer informationKör nu

Mer information om felsökning finns på följande Microsoft-webbplats:
Viktigt! I de flesta fall orsakas de här felen av mycket korta kommunikationsavbrott mellan datorn som ska uppdateras och uppdateringen som ska hämtas. De här problemen brukar lösa sig själva. Prova följande innan du provar felsökningsmetoderna som presenteras i den här artikeln.
  • Avsluta Windows Update, vänta 10–15 minuter, starta om Windows Update och sök sedan efter uppdateringar.
  • Aktivera Automatisk uppdatering så att uppdateringarna installeras automatiskt en gång per dygn.

Obs! Felen kan uppstå även om inga ändringar har gjorts i nätverksinställningarna.

LäsSå här löser du anslutningsproblem för Windows Update eller Microsoft Update om du vill ha mer hjälp med felsökning.

Symptom

När du använder webbplatserna Windows Update eller Microsoft Update för att söka efter och installera uppdateringar kan du få en av följande felkoder i felmeddelandena:
Hexadecimalfelkod DecimalfelkodBeskrivning av API-fel
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT
0x8024402C-2145107924WU_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED

Orsak

Felen kanske orsakas av något av följande problem:
  • Program eller processer som stör Internetanslutningen
  • Resursproblem på datorn
  • Hög Internetaktivitet
  • Korrigerbara databasfel
Egenskaper

Artikel-id: 836941 – senaste granskning 29 juli 2014 – revision: 1

Feedback