Konfigurera Outlook för blockering av ytterligare filnamnstillägg för bifogade filer

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur Outlook konfigureras för blockering av filnamnstillägg för bifogade filer som normalt inte blockeras. Om du använder Outlook i en Microsoft Exchange-miljö kan du konfigurera servern så att vissa filnamnstillägg för bifogade filer blockeras med hjälp av Outlook E-mail Security Administrator Package.

Dessutom innehåller artikeln information om hur du anpassar säkerhetsinställningarna för olika Outlook-konfigurationer med och utan Exchange.

Mer Information

Anpassa säkerhetsinställningarna så att ytterligare filnamnstillägg för bifogade filer blockeras

I följande avsnitt beskrivs anpassning av säkerhetsinställningar för olika Outlook-konfigurationer med och utan Exchange.

Blockera filnamnstillägg för bifogade filer i en Exchange-miljö med Outlook Security Administrator Package

Om du har en Exchange-miljö med Outlook Security Administrator Package och vill blockera ytterligare filnamnstillägg för bifogade filer i Outlook-konfigurationen, kan du lägga till ytterligare filnamnstillägg i listan Level 1 så här:
 1. Starta Outlook med ett konto som har behörighet att ändra Outlook-säkerhetsformuläret i den gemensamma mappen Outlook 10 Security Settings.
 2. Leta upp den gemensamma mappen Outlook Security Settings för den aktuella versionen i mapplistan.

  Obs! För Microsoft Outlook 2000 heter mappen Outlook Security Settings. För Microsoft Outlook 2002 och Microsoft Office Outlook 2003 heter den gemensamma mappen Outlook 10 Security Settings.
 3. Dubbelklicka på Default Security Form.
 4. Avmarkera kryssrutan Show level 1 attachments under Miscellaneous Attachment Settings.
 5. Under Level 1 File Extensions skriver du in filnamnstilläggen för bifogade filer du vill blockera i rutan Add.

  Om du vill lägga till flera filnamnstillägg i rutan Add kan du skilja dem åt med ett semikolon. Om du till exempel vill blockera både .zip och .gif skriver du .zip; .gif
 6. Klicka på Close, och spara sedan ändringarna genom att klicka på Yes.
 7. Upprepa åtgärderna för varje Outlook-säkerhetsformulär i den gemensamma mappen för varje säkerhetsgrupp du vill lägga till fler filnamnstillägg för.
Nästa gång användarna startar Outlook används de nya inställningarna.

Obs! Om kryssrutan Show Level 1 File Attachments från steg 4 redan var markerad, så att alla Level 1-filnamnstillägg kan visas i ett e-postmeddelande som en bifogad fil, måste du ange vilka filnamnstillägg du inte vill visa i e-postmeddelanden så här:
 • Leta upp rutan Remove under Level 1 File Extensions. Skriv filnamnstilläggen du vill blockera i rutan Remove.

  Om du vill lägga till flera filnamnstillägg i rutan Add kan du skilja dem åt med ett semikolon. Om du till exempel vill blockera både .zip och .gif skriver du .zip; .gif
Om du vill veta mer om hur du konfigurerar gemensamma mappar för Outlook-relaterad säkerhet i en Exchange-miljö klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

263297 OL2000: Information för administratörer om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook

290499 OL2002: Administratörsinformation om säkerhetsfunktioner för e-post

Obs! Informationen i Knowledge Base-artikel 290499 gäller också Outlook 2003.

Blockera bifogade filer i en icke-Exchange-miljö

Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.Följ instruktionerna i det här avsnittet endast om du använder Outlook i en icke-Exchange-miljö och vill blockera fler filnamnstillägg för bifogade filer än som redan blockeras i Outlook.

Om du använder Outlook 2000 måste Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3) eller senare vara installerat på datorn, så att Outlook 2000 kan konfigureras för blockering av vissa filnamnstillägg för bifogade filer.

Om du vill hämta den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Office 2000 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
276367 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2000

Om du använder Outlook 2002 måste Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) eller senare vara installerat på datorn, så att Outlook 2000 kan konfigureras för blockering av vissa filnamnstillägg för bifogade filer. Om du vill hämta den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Office XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307841 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office XP

I Outlook används registernyckeln Level1Add för att lägga till ytterligare filnamnstillägg som ska blockeras.

Om du ska blockera ytterligare filnamnstillägg måste du lägga till nyckeln Level1Add i registret. Gör så här:

Outlook 2000

Följ anvisningarna och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Strängvärde.
 4. Skriv Level1Add och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv <filnamnstillägg> och klicka på OK.
Obs!filnamnstillägg är en lista över filnamnstillägg för bifogade filer. Filnamnstilläggen skiljs åt av semikolon. Skriv till exempel .zip; .gif om du inte vill att vare sig ZIP- eller GIF-filer ska visas i e-postmeddelanden.

Outlook 2002

Följ anvisningarna och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Strängvärde.
 4. Skriv Level1Add och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv <filnamnstillägg> och klicka på OK.
Obs!filnamnstillägg är en lista över filnamnstillägg för bifogade filer. Filnamnstilläggen skiljs åt av semikolon. Skriv till exempel .zip; .gif om du inte vill att vare sig ZIP- eller GIF-filer ska visas i e-postmeddelanden.

Om Outlook 2002 fortfarande fungerar likadant när du har lagt till registervärdet Level1Add klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
312834 Registernyckeln "Level1Add" saknas i Outlook 2002Dessutom kan du blockera ytterligare filnamnstillägg genom att lägga till följande registernyckel för Outlook med hjälp av systemprinciper:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security

Outlook 2003

Följ anvisningarna och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
 3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Strängvärde.
 4. Skriv Level1Add och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv <filnamnstillägg> och klicka på OK.
Obs!filnamnstillägg är en lista över filnamnstillägg för bifogade filer. Filnamnstilläggen skiljs åt av semikolon. Skriv till exempel .zip; .gif om du inte vill att vare sig ZIP- eller GIF-filer ska visas i e-postmeddelanden.

Referenser

Mer information om säkerhet i Outlook 2000 och Outlook 2002 finns i Microsoft Office Resource Kit. Besök följande Microsoft-webbplats: Mer information om säkerhet i Outlook 2003 finns i Microsoft Office 2003 Resource Kit. Besök följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 837388 – senaste granskning 13 maj 2010 – revision: 1

Feedback