Lista över korrigeringar för Internet Explorer i Windows XP Service Pack 2

ATINLEDNINGAT

I den här artikeln beskrivs problem med Microsoft Internet Explorer och uppdateringsscenarier som åtgärdas genom Windows XP Service Pack 2 (SP2).

ATOm du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:AT

322389 ATSkaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XPAT

Mer Information

Genom Windows XP SP2 åtgärdas följande problem med Internet Explorer:

Kortkommandot ALT+N fungerar inte som förväntat.
Kortkommandot ALT+N kan inte användas för att välja ett skärmelement. Om du till exempel använder Microsoft-guiden .NET Passport kan kortkommandot ALT+N inte användas för att välja knappen Nästa efter den första sidan. I stället väljs Informationsfältet i Internet Explorer.

Detta händer endast om Informationsfältet visas.Om du vill veta mer om Informationsfältet för Internet Explorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

843017 ATBeskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP Service Pack 2AT
Undvik problemet genom att använda TAB-tangenten för att flytta till skärmelementet och sedan trycka på BLANKSTEG eller RETUR. Du kan också välja skärmelementet med pekdonet. BUG #: 86736 (Windows SE)

Det går inte att lägga till zonen Den här datorn till säkerhetszoner i Internet Explorer

Det går inte att lägga till zonen Den här datorn till säkerhetszoner i Internet Explorer med hjälp av följande registerundernyckel:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
Om du vill veta mer om hantering av säkerhetszoner och sekretessinställningar för Internet Explorer i registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

182569 Beskrivning av registerposter för säkerhetszonerna i Internet Explorer
BUG #: 96546 (Windows SE)

Skadliga ActiveX-kontroller blockeras i Internet Explorer

I Windows XP SP2 Kill-biten för att förhindra att skadliga ActiveX-kontroller laddas på webbsidor i Internet Explorer. Den här funktionen förhindrar emellertid att vissa webbsidor fungerar som de ska.Om du vill veta mer om hur Kill-biten påverkar ActiveX-kontroller klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

240797 ATHindra en ActiveX-kontroll från att köras i Internet ExplorerAT

870669 Inaktivera ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer

BUG #: 111204 (Windows SE)
Egenskaper

Artikel-id: 838199 – senaste granskning 24 mars 2008 – revision: 1

Feedback