Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 september 2004

Sammanfattning

Microsoft har släppt en programuppdatering för Microsoft Office 2003. I den här artikeln beskrivs hämtning och installation av säkerhetsuppdateringen för Office 2003: KB838905.

Den här uppdateringen ingick först i Office 2003 Service Pack 2.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Office 2003 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003

INLEDNING

Genom säkerhetsuppdateringen för Office 2003: KB838905 ger högsta tillgängliga tillförlitlighet för Office 2003. Genom den här uppdateringen elimineras ett säkerhetsproblem som beror på att en särskilt utformad bild kan användas för att köra skadlig kod på en användares dator på grund av ett säkerhetsproblem i grafiktolkens kod.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Mer Information

Hämta och installera uppdateringen

Klientuppdatering

Om du har installerat Office 2003 från en CD har du två möjligheter:
 • Använd Microsoft-webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar.
 • Installera endast säkerhetsuppdateringen Office 2003: KB838905. Om du vill göra detta följer du instruktionerna nedan.
Obs! Vi rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av Office Update. Där identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli aktuell.

Webbplatsen Office Update

Om du vill att nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats och klickar på Sök efter uppdateringar: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast säkerhetsuppdateringen Office 2003: KB838905

Så här hämtar och installerar du klientuppdateringen:
 1. Hämta uppdateringen.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  Hämta Hämta klientpaketet med säkerhetsuppdateringen Office 2003: KB838905 nu.
  Utgivningsdatum: 14 september 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

  Obs! Du kan hämta en lokaliserad klientversion av Office 2003-uppdateringen: KB838905 på följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Öppna, så börjar hämtning och installation av Office2003-kb838905-client-enu.exe.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office 2003-CD:n om du uppmanas till det och klicka på OK.
 6. När du ser ett meddelande om att installationen har slutförts klickar du på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Office 2003 och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Office 2003 från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Skapa en ny mapp i Utforskaren och ge den namnet KB838905.
 2. Hämta uppdateringen.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  Hämta Hämta paketet med säkerhetsuppdateringen Office 2003: KB838905, den fullständiga versionen, nu.
  Utgivningsdatum: 14 september 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

  Obs! Du kan hämta en lokaliserad fullständig version av uppdateringen för Office 2003: KB838905 på följande Microsoft-webbplats:
 3. Klicka på Spara, så att filen Office2003-kb838905-fullfile-enu.exe file sparas i mappen KB838905.
 4. Dubbelklicka på Office2003-kb838905-fullfile-enu.exe i Utforskaren.
 5. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 7. Skriv c:\kb838905 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 8. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p c:\kb838905\MSP-fil shortfilenames=true
  I exemplet är adminsökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2003 (till exempel C:\Office2003), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2003 (till exempel Pro11.msi), och MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen (till exempel gdiplus-FullFile-GLB.msp).

  Obs! Du kan lägga till växeln/qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Office 2003 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 9. Distribuera uppdateringen till klientdatorerna genom att klicka på Start och Kör samt skriva följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i sökväg\MSI file reinstall=funktionslista REINSTALLMODE=VOMU
  I detta kommando är sökväg sökvägen till den administrativa installationsplatsen för Office 2003 (till exempel C:\Office2003), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2003 (till exempel Pro11.msi), och funktionslista är en skiftlägeskänslig lista med funktionsnamn som ska installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion:
  ProductNonBootFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

829197 Installera uppdateringar av en administratörsinstallation av Office 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller en uppdaterad version av följande fil:

Filnamn Version
-----------------------
Gdiplus.dll 6.0.3264.0
Så här avgör du vilken version av Gdiplus.dll som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Gdiplus.dll i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Gdiplus.dll i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av filen Gdiplus.dll som är installerad på fliken Version.
Obs! Om säkerhetsuppdateringen för Office 2003: KB838905 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Office 2003-uppdatering: KB838905 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
837256 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003: 19 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

831939 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003: 29 januari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


BUG #: 9595 (OfficeQFE)

Genom säkerhetsuppdateringen för Office 2003: KB838905 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Office-program avslutas oväntat när en JPEG-bild infogas

  När du infogar en JPEG-bild i ett Office-program kan det hända att Office-programmet avslutas oväntat, och valfri kod kan köras.
  BUG #: 477610 (OfficeNet)

Referenser

Om du är administratör kan du installera alla nödvändiga säkerhetsuppdateringar för GDI+ i en enda "batch"-process.
Om du vill veta mer om hur du skapar och använder en batchfil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885885 Skapa och använda en kommandofil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden

Egenskaper

Artikel-id: 838905 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback