Sökfunktionen i Outlook och meddelanden om ny e-post fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2

Symptom

Efter installation av Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) händer följande i Microsoft Outlook:
 • När du ansluter till en dator med Microsoft Exchange Server och tar emot ett nytt e-postmeddelande informeras du inte om det nya e-postmeddelandet, och det nya e-postmeddelandet visas inte automatiskt i Inkorgen. Om du klickar på Skicka och ta emot eller en annan Outlook-mapp och sedan klickar på Inkorgen för att uppdatera meddelandefönstret i Outlook, visas alla nya e-postmeddelanden.
 • När du försöker skicka ett e-postmeddelande kan det hända att meddelandet ligger kvar längre än förväntat i Utkorgen. Det kan också uppstå en fördröjning innan meddelandet skickas.
 • När du använder sökfunktionen kan Outlook sluta svara. Om du till exempel klickar på SökVerktyg-menyn, skriver ett ord i rutan Sök efter och trycker på RETUR, kan Outlook sluta svara.

  Obs! Detta händer inte i Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Office Outlook 2003 när du använder sökfunktionen. Sökfunktionen i Outlook 2007 och Outlook 2003 fungerar som förväntat.

Orsak

Problemet beror på att UDP (User Datagram Protocol) används i Outlook för att ta emot meddelanden om ny e-post och för att genomföra sökningar och uppdatera mappvyer. När du installerar Windows XP SP2 aktiveras normalt Windows-brandväggen. Denna blockerar UDP-paketen som används i Outlook för meddelanden om ny e-post och för sökfunktionen.

Eftersom UDP är ett anslutningsfritt protokoll och Outlook-klienten inte initierar kommunikationen med servern, tolkas UDP-paketen som oönskade och blockeras av Windows-brandväggen.

Workaround

Du kan lösa problemet genom att göra vissa konfigurationsändringar av Windows-brandväggen för Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 och Microsoft Outlook 2000, så att Outlook.exe läggs till i listan över undantag.Om du använder Outlook 2002 eller 2000, måste du även skapa en registernyckel för att åsidosätta registernyckeluppsättningen som upprätthålls i Windows XP SP2.

Alla versioner av Outlook

Följ dessa instruktioner för att lägga till programmet Outlook.exe i listan Undantag i Windows-brandväggen:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv firewall.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Undantag och sedan på Lägg till program.
 3. Leta upp och markera Outlook.exe, och klicka sedan på Lägg till.

Registerinformation för Outlook 2002

För att du ska kunna aktivera RPC-avsökning i Outlook 2002 krävs Microsoft Office XP Service Pack 1.

Obs!Om Microsoft Office 2000 Service Pack 3 inte installeras ignoreras registernyckeln ForcePolling i Outlook 2000.Du måste manuellt skapa följande nycklar för att åsidosätta registervärdet ForcePolling som anges av Windows XP SP2. Gör så här:

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Sök upp och markera följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. Klicka på Lägg till nyckelRedigera-menyn och skriv sedan Office. Klassen är Ingen.
 5. Klicka på Office-nyckeln, Redigera-menyn, Lägg till nyckel och skriv 10.0. Klassen är Ingen.
 6. Klicka på 10.0-nyckeln, Redigera-menyn, Lägg till nyckel och skriv Outlook. Klassen är Ingen.
 7. Klicka på Outlook-nyckeln, Redigera-menyn, Lägg till nyckel och skriv RPC. Klassen är Ingen.
 8. Klicka på Lägg till värdeRedigera-menyn och skriv sedan ForcePolling. Datatypen är REG_DWORD och värdet är 0.

Registerinformation för Outlook 2000

För att du ska kunna aktivera RPC-avsökning i Outlook 2000 krävs Microsoft Office 2000 Service Pack 3. När uppdateringen har installerats måste du ändra registret så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Sök upp och markera följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. Klicka på Lägg till nyckelRedigera-menyn och skriv sedan Office. Klassen är Ingen.
 5. Klicka på Office-nyckeln, Redigera-menyn, Lägg till nyckel och skriv 9.0. Klassen är Ingen.
 6. Klicka på 9.0-nyckeln, Redigera-menyn, Lägg till nyckel och skriv Outlook. Klassen är Ingen.
 7. Klicka på Outlook-nyckeln, Redigera-menyn, Lägg till nyckel och skriv RPC. Klassen är Ingen.
 8. Klicka på Lägg till värdeRedigera-menyn och skriv ForcePolling. Datatypen är REG_DWORD och värdet är 0.
Obs! Om Microsoft Office 2000 Service Pack 3 inte installeras ignoreras registernyckeln ForcePolling i Outlook 2000.

Mer Information

Du kan inte öppna ett visst externt portnummer i Windows-brandväggen för att undvika det här problemet i Outlook 2000 eller Outlook 2002, eftersom UDP-portnumret tilldelas dynamiskt mellan 1024 och 65535.

I Outlook 2007 och Outlook 2003 finns en registernyckel som du kan använda för att ange en fast UDP-port för meddelanden om ny e-post. Denna registernyckel är endast tillgänglig i Outlook 2003 och senare versioner av Outlook. Du kan ändra följande registernyckel för att ange ett UDP-portnummer:

Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC Key: FixedUDPPort

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC Key: FixedUDPPort

Värde: DWORDPortnumrets decimalvärde måste vara mellan 1024 och 65535.


Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

264035 Det går inte att konfigurera en UDP-port för meddelandepaket om ny e-post (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du använder sökfunktionen i Outlook 2003 eller Outlook 2007 uppstår inte de problem som beskrivs i avsnittet "Symptom". I Outlook 2003 och Outlook 2007 används inte UDP för sökning.
Om du vill veta mer om brandväggen för Internet-anslutning klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

320855 Beskrivning av Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 839226 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback