Användarnamn och domännamn för senast inloggade användare visas inte i dialogrutan för inloggning när du startar Outlook 2003 eller Outlook 2002 SP3

Symptom

Du uppmanas ange användarnan och lösenord när du startar Microsoft Office Outlook 2003 eller Microsoft Outlook 2002 Service Pack 3 (SP3) efter uppgradering från en tidigare version av Outlook. Det användarnamn och domännamn som du har använt tidigare när du har loggat in på Microsoft Exchange Server visas inte i dialogrutan på skärmen.

Orsak

Detta problem kan uppstå om den lokala säkerhetsprincipen Interaktiv inloggning: Visa inte senaste användare är aktiverad på datorn. När denna princip är aktiverad visas inte användarnman och lösenord för den senast inloggade användaren på datorn i dialogrutan Windows-inloggning.


Om säkerhetsprincipen Interaktiv inloggning: Visa inte senaste användare är inaktiverad, lagras användar- och domännamnsinformation för inloggning i Microsoft Exchange Server i posten LogonDomain och i posten UserName i följande registernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange
Om principen är aktiverad lagras inte informationen i Windows-registret och det användar- och domännamn som du senast använde när du loggade in i Microsoft Exchange Server visas inte i dialogrutan på skärmen.

Workaround

Lös problemet genom att inaktivera den lokala säkerhetsprincipen Interaktiv inloggning: Visa inte senaste användare. Gör så här:
  1. Öppna lämpligt grupprincipobjek, expandera Datorkonfiguration, Windows-inställningar och Säkerhetsinställningar.
  2. Expandera Lokala principer och klicka sedan på Säkerhetsalternativ.
  3. Dubbelklicka på Interaktiv inloggning: Visa inte senaste användare i den högra fönsterrutan.
  4. Klicka på Inaktiverad och sedan på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 840268 – senaste granskning 6 jan. 2006 – revision: 1

Feedback