Det går inte att installera en Bluetooth-enhet efter installation av Windows XP Service Pack 2

Symptom

Efter installation av Service Pack 2 (SP2) för Microsoft Windows XP uppstår följande problem:
 • Det går inte att installera ett Bluetooth-kort och något av följande kan inträffa:
  • Om du installerar en Bluetooth-enhet verkar installationen gå bra. men när enheterna under Bluetooth-radio visas i Enhetshanteraren identifieras enheten felaktigt.
  • Vid försök att konfigurera enheten visas ett felmeddelande av följande slag:
   Det går inte att hitta enheten.
 • Om du gör en slipstream-uppgradering av Windows XP SP2 och använder Winnt32.exe, kan befintliga Bluetooth-enheter sluta fungera. Vissa av Bluetooth-enhetens funktioner kan till exempel sluta fungera.

Orsak

Det här problemet kan uppstå under följande förutsättningar:
 • Windows XP SP2 installeras på en dator där ett Bluetooth-kort finns installerat, men där drivrutinen från tillverkaren inte har installerats. En slipstream-uppgradering av Windows XP SP2 görs på en dator där det redan finns en installerad Bluetooth-enhet med en drivrutin från annan tillverkare.
 • Bluetooth-kortet har ett leverantörs-ID eller en produktidentifierare som motsvarar både en Bluetooth-stack från en annan tillverkare och Bluetooth-stacken som ingår i Windows XP SP2.
Problemet beror på att drivrutinen som ingår i Windows XP SP2 installeras automatiskt i stället för drivrutinen från den andra tillverkaren. Under en slipstream-uppgradering skriver Windows XP SP2 över den befintliga Bluetooth-drivrutinen från annan tillverkare med den drivrutin som ingår i Windows.

Workaround

Undvik problemet och installera drivrutinen från den andra tillverkaren med någon av följande metoder.

Metod 1: Byt namn på filen Bth.inf

Byt namn på filen %WINDIR%\inf\Bth.inf till Bth.bak innan du installerar enheten eller stacken från den andra tillverkaren. När du byter namn på filen förhindrar du att INF-filen används i Windows Plug and Play-PNP för att installera Bluetooth-drivrutinen som ingår i Windows XP SP2. Så här byter du namn på filen:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv %windir%\inf i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Högerklicka på Bth.inf, och klicka sedan på Byt namn.
 3. Byt namn på Bth.inf till Bth.bak och tryck på RETUR.
 4. Installera Bluetooth-drivrutinen från den andra tillverkaren.

Metod 2: Uppdatera Bluetooth-drivrutinen i Enhetshanteraren

Om du vill uppdatera Windows XP SP2-installationen av Bluetooth-stacken uppdaterar du drivrutinen i Enhetshanteraren. Ange drivrutinen från den andra tillverkaren när du gör detta. Gör så här:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv devmgmt.msc i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp enheten.
 3. Högerklicka på den, och klicka sedan på Uppdatera drivrutin.
 4. Ange drivrutinen från den andra tillverkaren för Bluetooth-enheten genom att följa anvisningarna på skärmen i guiden Uppdatera maskinvara.

Mer Information

När Windows XP SP2 installeras på en dator där Bluetooth-drivrutinen från den andra tillverkaren redan har installerats, skrivs inte denna drivrutin över. Undantaget är när du gör en slipstream-uppgradering av Windows XP SP2. Om Windows installeras på en dator där drivrutinen från den andra tillverkaren inte har installerats, eller om du gör en slipstream-uppgradering, installeras emellertid drivrutinen som ingår i Windows XP SP2 för Bluetooth-kortet.

Alla försök att installera en drivrutin från en annan tillverkare misslyckas sedan, eftersom Windows XP-drivrutinen för Bluetooth-enheten är signerad och därmed har högre rang i Plug and Play-schemat än en osignerad drivrutin eller en drivrutin från en annan tillverkare.
Egenskaper

Artikel-id: 840635 – senaste granskning 15 juni 2005 – revision: 1

Feedback