MS04-022: Säkerhetsproblem i Schemaläggaren möjliggör körning av kod

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS04-022 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

 • Problemet som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base kan uppstå:
  871245 Felmeddelandet "Cannot delete this scheduled job" (Det här schemalagda jobbet kan inte tas bort) visas vid försök att ta bort en schemalagd aktivitet i Windows 2000

  Obs! Artikel 871245 i Knowledge Base har ersatts av artikel 873405. Om du vill veta mer om 873405 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  873405 Felmeddelandet "Det uppdrags-ID som angivits för AT-kommandot finns inte" returneras av funktionen NetScheduleJobDel vid borttagning av en schemalagd aktivitet i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • Vid försök att installera den här säkerhetsuppdateringen på en dator med Microsoft Windows NT 4.0 visas följande felmeddelande:
  Det här paketet kan bara installeras på Windows NT 4.0.
  Det här problemet kan uppstå om Schemaläggaren inte är installerad på en dator med Windows NT 4.0. Om filen Mstask.dll inte finns på datorn behövs inte säkerhetsuppdateringen som beskrivs i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 841873 – senaste granskning 28 mars 2006 – revision: 1

Feedback