Händelse-ID 2502 när du försöker manuellt Rensa resursposter för DNS i Windows Server 2003

Gäller för: Windows Servers

Symptom


På en dator med Microsoft Windows Server 2003 initiera du manuellt rensning av resursposter på servernivå. Om du vill göra detta högerklickar du på DNS-servern i DNS-snapin-modulen och klicka sedan på Rensa inaktuella resursposter. När du visar händelseloggen för DNS-servern loggas följande information händelse-ID visas:

Orsak


Detta problem uppstår om du försöker rensa en DNS-zon som stöder dynamiska uppdateringar omedelbart efter du aktivera rensning manuellt. Du kan inte rensa zonen fram till datumet och tid i rutan zonen kan rensas efter har uppnåtts. Om du försöker Rensa posterna manuellt före detta datum och denna tid loggas-ID 2502-händelsemeddelande. Obs! Om du vill visa rutan zonen kan rensas efter , klicka på åldrande på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för zonen. Om rutan zonen kan rensas efter inte visas på fliken Allmänt , klickar du först på AvanceratVisa -menyn i snapin-modulen DNS.

Lösning


Undvik det här problemet rekommenderar vi att du vänta tills dag och tid som anges i rutan zonen kan rensas efter nås innan du startar rensning.

Mer information


Mer information om åldrande och rensning för DNS-resursposterna finns på följande Microsoft-webbplats: