Så undviker du virus och surfar säkert på Internet

Landmark

Virus och datorsäkerhet

När du är uppkopplad mot Internet blir din dator känslig för angrepp från hackare och skadliga virus. Lär dig mer om hur du kan skydda din dator mot angrepp av olika slag.
Ett virus är programkod som är tillverkad för att spridas till så många som möjligt och förstöra för användaren vars dator blir smittad. Skadorna som ett virus förorsakar varierar kraftigt beroende på vad det är för typ av virus - vissa virus sprider sig bara vidare medan andra kan göra din dator helt obrukbar.


Antivirusprogram skyddar din dator

Genom att ha ett bra och uppdaterat antivirusprogram installerat på datorn skyddar du dig mot virus. Antivirusprogram hindrar virus från att infektera din dator och har dessutom funktionen att det rensar bort virus och reparerar smittade filer om din dator ändå blivit infekterad.

Ett modernt antivirusprogram ska kunna upptäcka och rensa ett system från samtliga typer av virus, men det är ytterst viktigt att regelbundet uppdatera antivirusprogrammet så att det även kan upptäcka nytillkomna virus. Ofta kan du på ett enkelt och smidigt sätt uppdatera ditt antivirusprogram via Internet.

Ett bra sätt att skydda din dator mot ovälkomna besökare när du är ute på Internet är att använda en brandvägg. En brandvägg är i datortermer en enhet som skyddar och reglerar trafik in till ett lokalt nätverk eller en persondator från externa nätverk, till exempel Internet. Brandväggar har länge använts på företag för att skydda nätverk från attacker utifrån. Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP kan du aktivera en brandvägg i Windows XP och därigenom skydda din hemdator mot angrepp när du är ute på Internet.


Använd brandväggen i Windows XP

För att aktivera brandväggen i Windows XP gör du så här:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Nätverksanslutningar.
 4. Högerklicka på den anslutning du vill skydda och välj Egenskaper.
 5. Under fliken Avancerat ser du till att rutan under Brandvägg för Internet-anslutnin är förbockad.
 6. Klicka på Läs mer om Brandvägg för Internet-anslutning, om du vill lära dig mer om brandväggen och olika inställningsmöjligheter.
 7. Klicka OK.

Trådlös säkerhet och säkerhetsuppdateringar

Trådlöst är tidens melodi, men hur är det med säkerheten? Lär dig mer om säkerhet i trådlösa nätverk samt hur du kan göra dina Microsoft-program säkrare genom att uppdatera dem regelbundet.
Säkerhet i mobila och trådlösa nätverk är en högaktuell fråga. Trådlösa nätverk ger inte samma skydd och säkerhet som ett nätverk uppbyggt av kablar, där det krävs fysisk tillgång till nätverket för att du ska kunna koppla upp dig. I ett trådlöst nätverk skickas informationen via radiovågor som kan gå genom väggar och på så sätt även nå platser där man inte har kontroll över vem som har tillgång till dem.


Vem kommer åt ett trådlöst nätverk?

Nästan vem som helst som har en dator med trådlös nätverksadapter och befinner sig inom täckningsområdet kan koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk. Därmed kan de också komma åt de datorer som är kopplade till nätverket. För till exempel Internetcaféer och bibliotek som vill att deras användare enkelt ska komma åt nätverket/Internet är detta positivt. Mindre bra är det om du har hemlig eller personlig information på ditt nätverk som du inte vill att någon utomstående ska få tillgång till.


Kryptering skyddar din information

Det finns olika standarder för trådlösa nätverk, men den variant som används i störst utsträckning i dag heter IEEE 802.11b. I denna nätverksstandard finns en inbyggd säkerhetslösning som kallas WEP (Wired Equivalent Privacy). Med WEP skyddas informationen som skickas över det trådlösa nätverket genom kryptering. Att kryptera information innebär att man låser den med hjälp av en digital nyckel. Man kan likna den digitala nyckeln vid ett slags lösenord. För att sedan låsa upp informationen igen så att den blir läsbar behöver man samma nyckel som den låstes med. På så vis hindras obehöriga användare från att komma åt informationen. I Microsofts operativsystem Windows XP finns stöd för denna typ av trådlösa nätverk som ytterligare ökar säkerheten.


För att underhålla ditt Windows operativsystem och dina Office-program samt bibehålla dem säkra, finns Microsofts gratis onlinetjänster Windows Update och Produktuppdateringar för Office. Tjänsterna har funktioner som snabbt söker igenom din dator och föreslår viktiga uppdateringar. Genomsökningen av din dator sker utan att någon personlig information skickas från din dator till Microsoft. Genom att regelbundet installera de senaste och mest nödvändiga uppdateringarna för just din dator och dina program höjer du prestanda och säkerhet.


Automatiska uppdateringar

Operativsystemen Windows XP och Windows Me har en funktion som, varje gång du är uppkopplad mot Internet, automatiskt letar efter uppdateringar på Windows Update. När nödvändiga uppdateringar för din dator finns tillgängliga får du ett meddelande på skärmen om detta samt en förfrågan om du vill hämta hem och installera uppdateringarna.


Produktuppdateringar för Windows

På Windows Update finns sidan Produktuppdateringar där du hittar korrigeringsfiler, programförbättringar och uppdateringar till Windows. Första gången du besöker sidan får du frågan om du vill installera en komponent från Microsoft, vilken du måste installera för att kunna använda tjänsten. Komponenten söker igenom din dator varje gång du besöker Produktuppdateringar på Windows Update. Den kontrollerar vilka programkomponenter du redan har för att sedan bygga upp en korrekt lista över uppdateringar som är nödvändiga och rekommenderade för din dator. Av dessa väljer du själv vilka du vill installera.


Windows Update

Windows Update påminner om uppdateringar

Använder du Windows 98 eller Windows 2000 och vill bli påmind om nya uppdateringar på Windows Update? Klicka dig in på menyvalet Rekommenderade uppdateringar på Windows Update och hämta hem och installera komponenten Meddelande om viktiga uppdateringar. Då får du ett meddelande direkt på skärmen när nya nödvändiga uppdateringar för din dator finns tillgängliga. En förutsättning för att få påminnelsen är att du är uppkopplad mot Internet.


Produktuppdateringar för Office

Produktuppdateringar för Office fungerar som Windows Update. Första gången du besöker sidan måste du välja att installera en komponent från Microsoft. Komponenten söker igenom din dator varje gång du besöker sidan och ger dig en lista över uppdateringar som är nödvändiga och rekommenderade för dina Office-program. Av dessa väljer du själv vilka du vill installera. Uppdateringarna installerar du direkt över Internet.


Produktuppdateringar för Office

Säkerställ dina program

Det finns inställningar du kan göra i Microsofts webbläsare och e-postprogram för att öka säkerheten och skydda din dator mot virusangrepp när du surfar eller skickar och tar emot e-post.
I Internet Explorer finns det säkerhetszoner så att du enkelt ska kunna ställa in säkerheten för de webbsidor du kan komma att besöka. Inställningarna avgör hur mycket material din dator tar emot utan att ifrågasätta det.


Ställ in säkerhetsnivåer

För att ställa in säkerhetsnivåer i Internet Explorer gör du så här:


 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Klicka på en säkerhetszon, till exempel Tillförlitliga platser, för att se vilken dess säkerhetsinställning är. Ändra följande inställningar efter behov och önskemål:

Säkerhetsnivå

Ändra säkerhetsnivån genom att föra skjutreglaget uppåt eller nedåt. Läs beskrivningarna för respektive nivå och välj därefter om du vill ändra befintliga inställningar. Om du saknar skjutreglaget beror det på att du använder anpassade inställningar. Klicka på Standardnivå för att få tillbaka skjutreglaget.


Platser

Du kan lägga till eller ta bort webbplatser från Tillförlitliga platser eller Ej tillförlitliga platser, gör så här:

 1. Klicka på Platser.
 2. Välj om du vill lägga till eller ta bort webbplatser.
 3. Fyll i fälten och spara dina inställningar genom att klicka OK.

Anpassad nivå

För en noggrannare kontroll av dina säkerhetsinställningar, gör så här:

 1. Klicka på Anpassad nivå.
 2. Välj vilka inställningar du vill ha. Du kan välja mellan säkerhetsnivåerna Låg, Mellan Normal och Låg, Normal eller Hög. För att återgå till grundinställningarna, klicka på Återställ.
 3. Klicka OK.

Observera att...

...du inte kan lägga till webbplatser i den säkerhetszon som heter Internet. Säkerhetszonen Internet inkluderar alla webbplatser som inte finns med i någon av de andra zonerna. Grundinställningen för denna zons säkerhetsnivå är Normal.


Kategorisera webbplatserna du besöker

Webbplatser som du litar mer eller mindre på än de i zonen Internet kan du välja att placera i zonerna Tillförlitliga platser eller Ej tillförlitliga platser.

Tillförlitliga webbplatser

Zonen Tillförlitliga har låg säkerhet som grundinställning. Genom att lägga till en webbplats i zonen Tillförlitliga, tillåter du att webbplatsen utför fler åtgärder, det vill säga du kommer mer sällan att bli tillfrågad huruvida du vill tillåta en åtgärd eller inte. Därför bör du endast placera webbplatser du litar till fullo på här.

Microsoft rekommenderar att du använder serververifiering (https) för alla platser i denna zon. Det gör du genom att se till att rutan Begär serververifiering (https) för alla platser i den här zonen är förbockad när du lägger till en webbplats.

Ej tillförlitliga webbplatser

Zonen Ej tillförlitliga platser har hög säkerhet som grundinställning. Om du väljer att lägga till en webbplats i denna zon, kommer den bara att kunna utföra ett minimalt antal garanterat säkra operationer. Här ska du placera webbplatser som du inte alls litar på. Den höga säkerheten kan ibland medföra att vissa sidor inte visas helt korrekt.

En så kallad cookie är en textfil som sparas ner på din hårddisk när du besöker vissa webbplatser och som sedan samlar information om dig. När du återbesöker en sida som använder sig av cookies känner webbplatsen igen dig och kommer ihåg dina inställningar samt vad du gjort vid tidigare besök på sidan. Cookies kan inte innehålla virus eller programkod som är skadlig för din dator.


Cookiehantering i Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 hjälper dig att skydda dina personliga inställningar när du är ute på nätet genom att ge dig större möjlighet att bestämma över hur din webbläsare ska hantera cookies. Med bara några få klick kan du ändra inställningarna för hur mycket information webbplatser ska tillåtas samla om dig.


För att ändra inställningarna för cookiehantering i Internet Explorer 6 gör du så här:


 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Sekretess.
 4. Genom att föra skjutreglaget uppåt eller nedåt kan du ändra sekretessnivån för hur cookies ska hanteras när du besöker de webbplatser som tillhör säkerhetszonen Internet.
 5. Spara dina inställningar genom att klicka OK.

Internet Explorer 6 medföljer Windows XP, men du kan också hämta hem webbläsaren gratis från Microsofts webbplats.


Hämta hem Internet Explorer 6

Cookiehantering i Internet Explorer 5

I Internet Explorer 5 har du inte samma möjlighet att anpassa cookiehanteringen som du har i Internet Explorer 6. Däremot kan du välja om webbläsaren ska tillåta cookies eller inte samt om webbläsaren ska fråga dig innan en cookie sparas i de fall du tillåter cookies att användas. För att ändra dina inställningar för cookiehantering gör du så här:


 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Klicka på Anpassad nivå och välj vilka inställningar du vill ha.
 5. Spara dina inställningar genom att klicka OK.

Det finns ett antal saker du bör tänka på och inställningar du kan göra i Microsoft Outlook Express och Microsoft Outlook för att öka säkerheten när du skickar och tar emot e-post.


Förbjud aktiva skript i Outlook Express 5/6

Ett skript kan vara ett virus som finns dolt i e-postmeddelanden och som på egen hand sätter igång olika skadliga processer. För att finslipa säkerheten i Outlook Express kan du förbjuda programmet att köra skript.


För att förbjuda Outlook Express att köra aktiva skript gör du så här:


 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Gå in på menyn Verktyg.
 3. Välj Internet-alternativ.
 4. Klicka på fliken Säkerhet.
 5. Välj Ej tillförlitliga platser och klicka på Anpassad Nivå.
 6. Leta upp valmöjligheterna för Active Scripting och se till att rutan Inaktivera är förbockad.
 7. Klicka därefter OK två gånger.
 8. Gå in på menyn Verktyg i Outlook Express.
 9. Välj Alternativ.
 10. Klicka på fliken Säkerhet.
 11. Se till att zonen Ej tillförlitliga platser är vald.
 12. Klicka OK.

Förbjud aktiva skript i Outlook 98/2000/2002

För att finslipa säkerheten i Outlook kan du hindra programmet från att köra skript utan att du godkänt det. Gör så här:


 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Alternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Under Säkert innehåll väljer du Ej tillförlitliga platser som zon.
 5. Klicka OK.

Skydda dig mot makrovirus i Outlook 2000/2002

I Outlook 2000/2002 har du möjlighet att skydda dig mot makron, som ibland kan innehålla virus. Gör så här:


 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Makro.
 3. Välj Säkerhet.
 4. Klicka på fliken Säkerhetsnivå och ställ in den nivå du vill ha. Microsoft rekommenderar att du ställer in nivån till Medel eller Hög.
 5. Klicka OK.

Säkerhet för bifogade filer i Outlook

För att skydda dig mot virus i bifogade filer i e-post, har vissa filtyper som kan innehålla virus spärrats i Outlook 2002. I programmets produkthjälp hittar du mer information om vilka filtyper som berörs.

I Outlook 98/2000 kan du ställa in säkerhet för bifogade filer manuellt. Gör så här:

 • Gå in på menyn Verktyg.
 • Välj Alternativ.
 • Klicka på fliken Säkerhet.
 • Klicka på Säkerhet för bifogade filer.
 • Microsoft rekommenderar att du här väljer läget Hög (Outlook 98)/Normal (Outlook 2000). Då varnas du för alla säkerhetsproblem och blir tillfrågad varje gång en fil bifogas om du vill öppna den, spara den på disk eller inte öppna den alls. Du bör inte välja Ingen (Outlook 98/2000) som säkerhetsnivå om du inte är hundraprocentigt säker på att alla bifogade filer som skickas till din dator är säkra.
 • Klicka på Verkställ.
 • Klicka OK.

På Produktuppdateringar för Office finns det säkerhetsuppdateringar för Outlook 98/2000 att hämta hem som bland annat ger samma typ av skydd mot farliga filtyper som det inbyggda skyddet i Outlook 2002.


Observera att...

...ökad säkerhet kan leda till att även ofarlig e-post stoppas. I Outlook får du dock alltid se vilka filer din dator väljer att ta bort, vilket gör att du kan identifiera eventuell värdefull information som gått förlorad och be avsändaren skicka den på nytt i en tillåten form.


Egenskaper

Artikel-id: 842969 – senaste granskning 14 dec. 2004 – revision: 1

Feedback