Optimera din dator för spel

Landmark

Innan du börjar spela

Det finns flera saker som kan vara bra att kontrollera och eventuellt åtgärda i din dator innan du börjar spela ett nytt spel. Lär dig mer om systemkrav, drivrutiner och hur du anpassar Windows XP.
För att ett spel ska fungera på bästa sätt behöver din dator ha en viss kapacitet. De system- och hårdvarukrav som gäller beror på vilket spel du vill köra. När du köper ett nytt spel får du med information om vilka system- och hårdvarukrav som rekommenderas för just det spelet. Du kan också ofta hitta den här informationen på spelets webbplats. Innan du installerar spelet bör du kontrollera att din dator uppfyller dessa krav.

...om du är osäker på din dators kapacitet kan du titta i den dokumentation som följde med då du köpte datorn.

Drivrutiner är små program som ser till att datorns hårdvarukomponenter, exempelvis ljud- och grafikkort, mus, tangentbord och joystick kan kommunicera med operativsystemet. Drivrutinerna tolkar till exempel en knapptryckning på din joystick till en signal som spelet kan förstå. För att detta ska fungera måste du ha rätt drivrutin.

Välj rätt typ av hårdvara

När du ska köpa en ny hårdvara, till exempel ett nytt grafik- eller ljudkort, till din dator bör du leta efter produkter med märkningen Designed for Windows XP. Det betyder att produkten utnyttjar alla fördelarna i Windows XP och minimerar risken för problem.

Drivrutiner och datorspel

En av de vanligaste orsakerna till problem med att installera och starta spel beror på att drivrutinerna för grafik- och ljudkort inte är uppdaterade. När speltillverkarna släpper ett nytt spel är det oftast optimerat för de senaste grafik- och ljudfunktionerna. Drivrutiner förbättras och uppdateras med jämna mellanrum av de företag som tillverkar exempelvis grafik- och ljudkort.

Behöver du nya drivrutiner?

Om vissa grafiska detaljer i spelet inte visas korrekt, om ljudet låter förvrängt eller på annat sätt onormalt, eller om prestandan i spelet inte är tillfredställande kan det vara tecken på att dina drivrutiner behöver uppdateras. Om du installerar en ny hårdvara till exempel en joystick, och drivrutinen för den enheten inte finns med i Windows XP måste du installera drivrutinen själv. Ofta följer det med en skiva med drivrutiner när du köper hårdvaran men du kan också hämta hem vissa drivrutiner från hårdvarutillverkarens webbplats.

Hämta hem drivrutiner

Att hämta hem drivrutiner är gratis. På Microsofts webbplats för drivrutiner finns en mängd resurser för hämtning av drivrutiner. Där kan du söka efter drivrutiner till hårdvara från Microsoft och hitta länkar till andra hårdvarutillverkares webbplatser.

Microsofts webbplats för drivrutiner

Är drivrutinen godkänd?

WHQL står för Windows Hardware Quality Labs och en drivrutin med denna märkning är testad och godkänd av Microsoft. Om du installerar en drivrutin som inte är godkänd av Microsoft kan den orsaka problem med stabiliteten på din dator.

Återställ en tidigare drivrutin

När du uppdaterar en drivrutin i Windows XP sparas den gamla drivrutinen och kan återställas i efterhand. För att återställa den gamla drivrutinen gör du så här:

 1. Högerklicka på ikonen Den här datorn.
 2. Välj Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Maskinvara.
 4. Klicka på knappen Enhetshanteraren.
 5. Klicka på plustecknet vid den aktuella hårdvarukategorin och dubbelklicka sedan på den aktuella enheten.
 6. Klicka på fliken Drivrutin.
 7. Välj Återställ tidigare drivrutin.
 8. Klicka på OK.

Lär dig mer om hårdvara

För att lära dig mer om din dators hårdvara och hur du kan undvika problem kan du läsa Microsofts användarguide om hårdvara som finns på webben.

Besök Microsofts användarguide om hårdvara

För att ett spel ska fungera är det viktigt att det är kompatibelt, det vill säga fungerar tillsammans med, den datorutrustning och det operativsystem du har. När du använder Windows XP som operativsystem är det enkelt att ta reda på om spelet är kompatibelt med ditt operativsystem.

Kontrollera om spelet är kompatibelt

På Microsofts webbplats kan du hitta alla spel och programvaror som efter tester visat sig vara kompatibla med olika versioner av Windows. Gör så här:

 1. Gå till Microsofts webbplats om kompatibel programvara.
 2. Skriv in namnet på ditt spel i sökrutan som finns uppe i det vänstra hörnet.
 3. Klicka på Go.

Om ditt spel inte finns med på webbplatsen betyder det inte nödvändigtvis att det inte fungerar tillsammans med Windows. Men Microsoft kan inte heller garantera att det fungerar.

Besök Microsofts webbplats om kompatibel programvara

De flesta spel fungerar bra tillsammans med Windows XP. Undantagen är framförallt vissa äldre spel som skapats speciellt för tidigare versioner av Windows. Om du vill köra ett spel anpassat för en äldre version av Windows på en dator med Windows XP kan du behöva göra vissa justeringar för att det ska fungera.

Ange egenskaper för spel

Med hjälp av Guiden Programvarukompatibilitet i Windows XP kan du testa spelet i olika lägen och med olika inställningar. Gör så här:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Alla program.
 3. Välj Tillbehör.
 4. Klicka på Guiden Programvarukompatibilitet.
 5. Följ guidens instruktioner för att bläddra fram spelet och ange vilken version av Windows spelet är anpassat för. Om spelet till exempel är optimerat för Windows 95 anger du det vid Valt kompatibilitetsläge för programmet.
 6. Följ vidare instruktioner för att slutföra guiden.
 7. Starta spelet igen.

Om de nya inställningarna fungerar kommer spelet automatiskt köras i detta läge varje gång du startar det.

Ange egenskaper via installationsfilen

Om spelet och ditt Windows operativsystem inte fungerar tillsammans kanske spelet inte ens går att installera. Då kan du köra Guiden Programvarukompatibilitet direkt på spelets installationsfil. Denna fil heter oftast Install.exe, Setup.exe eller något liknande och finns på spelets installations-CD. Du följer samma instruktioner som anges i stycket ovan, enda skillnaden är att du bläddrar fram installationsfilen på CD:n i stället för att välja spelet.

...om du väljer att köra guiden Programvarukompatibilitet på program eller installationsfiler på en installations-CD, sparas inte dina ändringar när du avslutar spelet.

Få ut mer av dina spel

För att få den bästa spelupplevelsen kan du behöva anpassa inställningarna för ljud och bild. Lär dig mer om DirectX samt hur du får ut det mesta av dina spel med hjälp av Windows XP.
Grafiken är viktig för upplevelsen av ett bra spel. För att förbättra grafiken i dina spel kan du anpassa vissa inställningar i din dator. Du kan till exempel ändra storleken på skärmbilden och ange vilken färgkvalitet som ska användas. Detta gör du i dialogrutan Egenskaper för bildskärm. Så här gör du för att öppna dialogrutan Egenskaper för bildskärm:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Utseenden och teman.
 4. Klicka på Ändra bildskärmens upplösning.
 5. Nu öppnas dialogrutan Egenskaper för bildskärm.

Ändra storleken på skärmbilden

Storleken på bilden mäts i antal pixlar på bredden gånger antalet pixlar på höjden som visas på skärmen, exempelvis 1024x768. För att ändra antal pixlar som ska visas på skärmen gör du så här:

 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för bildskärm.
 2. Klicka på fliken Inställningar.
 3. Justera skjutreglaget under Skärmupplösning.
 4. Klicka på Verkställ för att genomföra eventuella ändringar och kontrollera skärmbilden.

Ställ in färgkvalitén

Färgkvalitetén bestämmer hur många färger som ska visas. Ju fler färger, desto skarpare bild får du. De vanligaste inställningarna för färgkvalitet är 16, 24 och 32 bitar. Så här ändrar du färgkvalitén:

 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för bildskärm.
 2. Välj ett passande alternativ under Färgkvalitet.
 3. Klicka på Verkställ för att genomföra eventuella ändringar och kontrollera färgkvalitén.

...alla inställningar för bildskärmen är beroende av grafikkort, bildskärm och drivrutiner. Om du till exempel har ett gammalt grafikkort är kanske vissa av alternativen för grafikens inställningar inte tillgängliga för din dator.

För att få bästa möjliga ljudkvalitet bör du börja med att kontrollera att du har de senaste drivrutinerna för din dators ljudkort. Du bör även kontrollera att högtalarinställningarna i Windows XP stämmer överens med den typ av högtalare du använder dig av.

Anpassa inställningar för högtalare

För att justera inställningarna för högtalarna gör du så här:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Ljud, tal och ljudenheter.
 4. Klicka på Ljud och ljudenheter
 5. Klicka på fliken Volym.
 6. Klicka på knappen Avancerat.
 7. Välj den typ av högtalare du har i listan under Högtalaruppsättning.
 8. I fönstret visas en exempelbild på hur den inställning du väljer ser ut. Detta kan vara till hjälp om du är osäker på vilken typ av högtalarsystem du har.
 9. Klicka på OK för att spara dina inställningar.

Håll dina spel uppdaterade

Ibland släpper speltillverkare uppdateringar till sina spel för att rätta till kända problem. Generellt sett är det alltid bra att ha de senaste speluppdateringarna installerade eftersom de åtgärdar fel som kan finnas i originalutgåvan samt ökar spelets stabilitet och prestanda. Uppdateringar till dina spel hittar du på respektive spels officiella webbplats.

De allra flesta spel använder sig av DirectX. DirectX ingår i Windows XP och är ett program som tolkar signalerna från programmen till kommandon som passar just den hårdvara som du har. För att kommunikationen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att du har den senaste versionen av DirectX installerad.

Vilken version av DirectX har du?

För att kontrollera vilken version av DirectX som används på din dator gör du så här:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Kör.
 3. Skriv dxdiag i textfältet.
 4. Klicka OK.
 5. I listan vid Systeminformation står vilken version av DirectX du har.

Hämta hem den senaste versionen av DirectX

...när du har installerat DirectX kan du inte avinstallera det, däremot kan du skriva över tidigare versioner av DirectX med senare versioner.

Uppdatera Windows regelbundet

För att din dator och dina datorspel ska fungera optimalt rekommenderar Microsoft att du alltid håller ditt Windows operativsystem uppdaterat. Det gör du enklast genom att besöka webbplatsen Windows Update.

Windows Update

Smarta felsökningstips

Lär dig vilka åtgärder du kan vidta för att lösa eventuella problem som kan uppstå när du installerar ett spel på en dator med Windows XP, till exempel anpassa grafikkortet, rensa bort temporära filer och ändra inställningarna för DirectX.
Om spelet inte startar kan du behöva sänka hårdvaruaccelerationen för grafikkortet. Gör så här:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Utseenden och teman.
 4. Klicka på Ändra bildskärmens upplösning för att öppna dialogrutan Egenskaper för bildskärm.
 5. Klicka på knappen Avancerat.
 6. Klicka på fliken Felsök.
 7. Flytta skjutreglaget ett steg åt vänster.
 8. Klicka på OK.
 9. Starta spelet igen.
 10. Om problemet kvarstår kan du upprepa samma procedur och flytta skjutreglaget ett steg till åt vänster.

När du surfar på nätet eller installerar program lagras filer tillfälligt på hårddisken. Vanligtvis tar dessa filer inte upp särskilt stor plats, men efter ett flertal installationer eller lång användning kan det vara dags att rensa hårddisken, så att inte dessa filer tar upp för mycket av datorns hårddiskutrymme. Att regelbundet ta bort temporära filer är ett bra sätt att hålla datorns prestanda på topp och undvika installationsproblem för spel och program.

Diskrensning i Windows XP

Med funktionen Diskrensning i Windows XP är det enkelt att frigöra utrymme på hårddisken genom att rensa bort temporära filer och program som du inte använder. Gör så här:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Alla program.
 3. Klicka på Tillbehör.
 4. Välj Systemverktyg.
 5. Klicka på Diskrensning.
 6. Om du har din hårddisk uppdelad eller har flera hårddiskar kopplade till datorn, uppmanas du att välja vilken enhet som ska rensas när du startar verktyget. Välj den hårddisk eller del av hårddisk där Windows XP finns installerat.
 7. Klicka OK.

Hur mycket utrymme kan frigöras?

Nu kontrollerar Windows hur mycket utrymme som kan frigöras och en lista över filer som kan tas bort visas. Så här väljer du vilka filer som ska tas bort:

 1. Markera kryssrutan till vänster om namnen till de filer du vill ta bort.
 2. Klicka på OK för att ta bort filerna.

Microsoft rekommenderar att du tar bort samtliga filer i listan.

En orsak till problem med att starta ett spel kan vara något av de program som startar automatiskt och körs i bakgrunden när Windows startas, till exempel ett antivirusprogram. Funktionen Verktyg för systemkonfiguration i Windows XP kan hjälpa dig att ta reda på om det är något av dessa program som orsakar problemen.

Hindra automatisk programstart

För att hindra program från att startas automatiskt när du startar Windows gör du så här:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Kör.
 3. Skriv MSCONFIG
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på fliken Allmänt.
 6. Välj alternativet Selektiv start.
 7. Avmarkera Läs in Autostart-objekt.
 8. Klicka på OK.
 9. Starta om datorn för att de nya inställningarna ska börja gälla.

Om spelet fortfarande inte fungerar korrekt beror problemet på någonting annat. Återställ då konfigurationen genom att upprepa samma procedur, men i stället markera Läs in Autostart-objekt.

Vilket program orsakar problemen?

Om spelet nu fungerar kan du försöka hitta vilket program som orsakar problemet genom göra så här:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Kör.
 3. Skriv MSCONFIG.
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på fliken Allmänt.
 6. Välj alternativet Normal start - läs in alla drivrutiner och tjänster.
 7. Klicka sedan på fliken Autostart.
 8. Avmarkera ett program i taget.
 9. Klicka på OK.

Observera att du inte tar bort programmen på detta sätt, utan endast inaktiverar funktionen autostart för respektive program. Starta om datorn och prova spelet efter varje nytt val. Om spelet startar har du hittat vilket program som orsakade problemet och kan avinstallera det eller inaktivera funktionen för autostart.

...om funktionen för autostart av program är inaktiverad som standard startar till exempel inte antivirusprogram automatiskt när du startar Windows.

När du kör ett spel som använder sig av DirectX finns det några vanliga problem som enkelt kan lösas med hjälp av funktionen Diagnostikverktyg för DirectX. Så här startar du Diagnostikverktyg för DirectX:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Kör.
 3. Skriv dxdiag i textrutan
 4. Klicka på OK.

Körs spelet långsamt?

Om ett spel körs långsamt eller inte går att starta alls kan det bero på att hårdvaruaccelerationen för DirectX-komponenterna Microsoft DirectDraw eller Direct3D inte fungerar. Så här kontrollerar du det:

 1. Starta Diagnostikverktyg för DirectX.
 2. Klicka på fliken Bildskärm.
 3. Kontrollera att DirectDraw, Direct3D eller AGP-strukturacceleration inte har markerats med Ingen acceleration är tillgänglig. Observera att det inte är säkert att din hårdvara har stöd för dessa funktioner.

Kontrollera anslutningarna

Om en joystick eller en annan spelenhet inte fungerar kan det bero på att den inte har installerats korrekt. Så här kontrollerar du anslutningarna:

 1. Starta Diagnostikverktyg för DirectX.
 2. Klicka på fliken Indata.
 3. Kontrollera att enheten finns i listan under Indataenheter.

Om enheten inte visas i denna lista, kan du lägga till den. Gör så här:

 1. Gå in på Startmenyn.
 2. Välj Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Skrivare och annan maskinvara.
 4. Klicka på Spelenheter.
 5. Klicka på knappen Lägg till.
 6. Följ sedan de instruktioner du får för att installera och anpassa enheten på nytt.

Spara DirectX-informationen

Du kan spara all information som Diagnostikverktyg för DirectX samlar ihop, vilket kan vara bra om du behöver anlita teknisk support. För att spara informationen klickar du på knappen Spara all information i programmet Diagnostikverktyg för DirectX.

Webbplats för spelintresserade

Microsoft Game Studios webbplats är en samlingsplats för alla Microsofts spel, både för PC och Xbox. Här hittar du allmän spelinformation och direktlänkar till spelens egna webbplatser, där du ofta kan hämta hem testversioner av spelen men också aktuella uppdateringar eller tillägg.

Microsoft Game Studios

Egenskaper

Artikel-id: 842978 – senaste granskning 27 juli 2004 – revision: 1

Feedback