Funktions- och supportguide för Office XP

Landmark

Nyttiga funktioner i Office XP

Office XP innehåller många nya verktyg och funktioner som hjälper dig att arbeta smartare. Här tipsar Microsofts supporttekniker om sina favoritfunktioner i Office XP.
Den nya funktionen Åtgärdsfönster finns i Office XP-programmen Word, Excel och PowerPoint. Funktionen ger dig snabbt och enkelt tillgång till de Office-verktyg du behöver när du arbetar med ett dokument. Du anpassar själv åtgärdsfönstrets innehåll efter vad du håller på med.

Visa åtgärdsfönstret

Åtgärdsfönstret ligger till höger på skärmen och visas vanligtvis automatiskt då du öppnar upp ett program. Gör så här om åtgärdsfönstret inte visas:

 • Gå in på menyn Visa.
 • Klicka på Åtgärdsfönster.

För att dölja funktionen klickar du antingen på krysset högst upp till höger i fönstret eller går in på menyn Visa och klickar på Åtgärdsfönster igen.


Klipp och klistra utan krux

När du kopierar eller klipper ut text eller en bild i något av dina Office XP-program så hamnar urklippet eller kopian i åtgärdsfönstrets urklippshanterare. Till vänster om varje kopia/urklipp i åtgärdsfönstret finns en liten ikon som visar vilket program urklippet/kopian ursprungligen kommer från, till exempel från Word eller Excel. När du för muspekaren över ett specifikt urklipp/kopia kommer det upp en nedåtriktad pil till höger. Klicka på pilen för att använda eller ta bort urklippet/kopian.

I Office XP finns ett nytt verktyg som heter Clip Organizer. Verktyget bygger på det tidigare clipartgalleriet, men är kraftigt uppdaterat. Clip Organizer innehåller mängder av bilder som du kan använda i dina dokument. En sökfunktion gör att du snabbt och enkelt hittar de bilder du vill ha, och eftersom Clip Organizer har en funktion som hanterar clipart över Internet kan du också söka efter bilder på webbplatsen Designgalleriet Direkt.

För att söka efter bilder på Designgalleriet Direkt gör du så här:

 • Gå in på menyn Verktyg.
 • Välj Clips Online.

Observera att du måste vara uppkopplad mot Internet för att kunna använda funktionen.

Starta Clip Organizer

För att starta Clip Organizer gör så här:

 • Gå in på Startmenyn.
 • Välj Program.
 • Välj Microsoft Office-verktyg.
 • Välj Microsoft Clip Organizer.

Du kan också komma åt verktyget från ett programs åtgärdsfönster genom att anpassa åtgärdsfönstret så att alternativ för att infoga clipart visas.

I Office XP-programmen Word, Excel, PowerPoint och Publisher finns den nya funktionen Återskapa dokument. Funktionen ser till att du inte behöver förlora information om programmet du jobbar i slutar svara eller utför en förbjuden åtgärd så att programmet plötsligt måste stängas ner. Om detta sker försöker programmet hitta eventuella fel i de dokument som var öppna då problemet uppstod samt om det är möjligt återskapa informationen i dem.

När du sedan öppnar programmet på nytt visas en lista över återskapade dokument i programmets åtgärdsfönster under rubriken Återskapa dokument. Du kan öppna dokumenten och se vilka reparationer som gjorts. Du kan också jämföra versionen av det återskapade dokumentet med originaldokumentet.

I Office XP-programmen Word och Excel finns en ny funktion som automatiskt reparerar skadade dokument när det är möjligt. Reparationsfunktionen anropas av programmet när du försöker öppna ett dokument som skadats på något vis. Funktionen gör allt för att laga dokumentet så att det kan öppnas ordentligt. Du kan sedan använda åtgärdsfönstret för att se vad som har reparerats i dokumentet.

Öppna och reparera

Om ett Word- eller Excel-dokument inte går att öppna på vanligt vis kan du försöka öppna dokumentet med funktionen Öppna och reparera. För att öppna ett dokument med Öppna och reparera gör du så här:

 • Gå in på menyn Arkiv.
 • Välj Öppna.
 • I dialogrutan för Öppna bläddrar du fram till det dokument du vill öppna.
 • Klicka på pilen som finns till höger på knappen Öppna.
 • Välj Öppna och reparera¨

En nyhet i Office XP-programmet Outlook är att det har ett inbyggt stöd för flera olika typer av e-postkonton. Det innebär att du lätt kan komma åt och skicka e-post från olika konton inifrån Outlook. Därmed kan du samla all din e-post på ett och samma ställe.

Lägg till ett e-postkonto i Outlook

För att komma åt e-post från ett annat e-postkonto, till exempel Hotmail inifrån Outlook, gör du så här:

 • Välj E-postkonton.
 • Markera alternativet Lägg till ett nytt e-postkonto.
 • Klicka på Nästa och välj sedan rätt servertyp för det e-postkonto du vill lägga till, exempelvis HTTP för Hotmail.
 • Fyll i dina användar- och inloggningsuppgifter.
 • Klicka på Nästa.
 • Klicka på Slutför

Nu lägger Outlook till det nya e-postkontot och skapar en genväg till kontot under Genvägar i Outlook. Om du väljer att visa Mapplista i stället för Genvägar i Outlook hittar du det nytillagda e-postkontot ovanför Outlook i dag i mappträdet.

I Office XP-programmen Word, Excel och PowerPoint finns den nya funktionen Skicka för granskning. Funktionen gör det enklare att hantera redigering av ett dokument där flera personer är inblandade i arbetet.

Om du skickar i väg ett dokument för granskning håller Office XP reda på att det är du som är ägaren av originaldokumentet. När ett granskat dokument skickas tillbaka till dig kan du snabbt och enkelt infoga ändringarna i originaldokumentet. Föreslagna ändringar visas i dokumentets marginal, vilket gör att du fortfarande kan läsa originaltexten utan problem. Om det är flera personer som har granskat dokumentet får du se vem som har gjort vilka justeringar och du väljer själv vilka ändringar du vill acceptera och därmed infoga i dokumentet.

Skicka ett dokument för granskning

För att skicka ett dokument för granskning gör så här:

 • Gå in på menyn Arkiv.
 • Välj Skicka till.
 • Välj E-postmottagare (för granskning).
 • I e-postmeddelandet som dyker upp på skärmen har dokumentet automatiskt bifogats och det enda du behöver göra är att fylla i e-postadresser till den eller de personer som du vill ska granska dokumentet.
 • Klicka på Skicka.

När du börjar använda nya program är det mycket som är ovant. Här svarar Microsofts supporttekniker på de vanligast förekommande frågorna som kommer in till Microsoft Support angående Office XP.
Egenskaper

Artikel-id: 842984 – senaste granskning 27 juli 2004 – revision: 1

Feedback