Guide till Microsoft Outlook Express 6

Landmark

Kom igång med Outlook Express 6

I Outlook Express kan du samla all din e-post på ett och samma ställe. Lär dig hur du lägger till e-postkonton, lagrar e-postadresser och skickar snabbmeddelanden.
Outlook Express ingår i webbläsaren Internet Explorer 6. När du installerar Internet Explorer installeras även Outlook Express. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du alltid har den senaste versionen av programmen och när du uppgraderar Internet Explorer uppgraderas även Outlook Express. Internet Explorer 6 och de senaste uppgraderingarna kan du hämta hem gratis på Internet.

Internet Explorers webbplats

Starta Outlook Express

Så här startar du Outlook Express:

 1. Gå in på datorns Startmeny.
 2. Välj Alla program.
 3. Klicka på Outlook Express.

Innan du kan börja använda dig av Outlook Express måste du lägga till ett e-postkonto. Om du till exempel redan har ett e-postkonto hos MSN Hotmail kan du enkelt importera detta till Outlook Express.

Vilken information krävs?

För att lägga till ett e-postkonto i Outlook Express måste du veta vilken typ av e-postserver du använder, POP3, IMAP eller HTTP. Du måste också veta namnet på den server där inkommande e-post lagras. För POP3- och IMAP-e-post behöver du även veta namnet på den server där utgående e-post lagras. Informationen får du av din Internet-leverantör, eller din lokala nätverksadministratör om du ansluter via ett lokalt nätverk.

Vad är HTTP, IMAP och POP3?

HTTP står för Hyper Text Transfer Protocol och är ett protokoll som används för webbsidor på Internet. Outlook Express använder HTTP som e-postprotokoll när du använder ett webbmailkonto, till exempel Hotmail. IMAP (Internet Mail Access Protocol) och POP3 (Post Office Protocol) är andra vanliga typer av e-postprotokoll.

Lägg till ett Hotmail-konto

För att lägga till ett Hotmail-konto i Outlook Express gör du så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg i Outlook Express.
 2. Välj Konton.
 3. Klicka på Lägg till.
 4. Välj E-post för att starta guiden Internet-anslutning.
 5. Skriv in ditt namn i textrutan Namn.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Skriv in din Hotmail-adress i textrutan E-postadress.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Kontrollera att det står Hotmail i textrutan Leverantören för HTTP-e-post är.
 10. Kontrollera att det står http://services.msn.com/svcs/hotmail/httpmail.asp i textrutan Server för inkommande e-post (POP3, IMAP eller HTTP).
 11. Klicka på Nästa.
 12. Skriv in användarnamnet för ditt Hotmail-konto i textrutan Kontonamn, det vill säga det som står innan @-symbolen i din e-postadress.
 13. Skriv in lösenordet för ditt Hotmail-konto i textrutan Lösenord.
 14. Klicka på Nästa.
 15. Klicka på Slutför.
 16. Ditt Hotmail-konto visas nu på fliken E-post i dialogrutan Internet-konton.
 17. Klicka på Stäng.

Hämta dina e-postmappar

När du har lagt till ditt Hotmail-konto i Outlook Express får du frågan Vill du hämta mappar från den e-postserver du har lagt till. Svara Ja för att låta Outlook Express hämta mapparna med alla dina sparade e-postmeddelanden i ditt Hotmail-konto, så att du kan komma åt dem även ifrån Outlook Express.

Skapa ett Hotmail-konto

Om du inte redan har ett Hotmail-konto kan du surfa in på MSN Hotmails webbplats och skapa ett nytt e-postkonto där.

MSN Hotmails webbplats

Om du har bytt e-postadress kanske du vill ta bort ditt gamla e-postkonto från Outlook Express. Gör så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Konton.
 3. Markera det konto du vill ta bort i listan under Konto.
 4. Klicka på Ta bort.
 5. Svara Ja på frågan Vill du ta bort kontot som kommer upp på skärmen.

...din e-post inte försvinner när du tar bort ett e-postkonto från Outlook Express. För att dina e-postmeddelanden ska försvinna måste du ta bort dem manuellt.

Om du använder dig av Microsoft MSN Messenger eller Microsoft Windows Messenger kan du skicka snabbmeddelanden till vänner och kolleger direkt ifrån Outlook Express.

Kontakter i Outlook Express

De personer du har lagt till som kontakter i Messengers kontaktlista kan du även komma åt inifrån Outlook Express. När du startar Outlook Express läggs automatiskt dessa personer in i fältet Kontakter. Fältet Kontakter hittar du till vänster i Outlook Express, under fältet Mappar. Precis som i Messenger kan du i den här listan se vilka av dina kontakter som är online.

Lägg till kontakter

Om du får e-post från någon du inte har i din lista över kontakter kan du lägga till den personens e-postadress i Adressboken i Outlook Express, och sedan även i Messengers kontaktlista. Så här lägger du till en e-postadress i Adressboken:

 1. Högerklicka på ett e-postmeddelande från den person du vill lägga till.
 2. Välj Lägg till avsändare i adressboken.
 3. Nu läggs personens e-postadress automatiskt till i Adressboken i Outlook Express och finns även listad i fältet Kontakter.

Så här lägger du till en e-postadress i Messengers kontaktlista:

 1. Högerklicka på personen i fältet Kontakter.
 2. Välj Ange som onlinekontakt för att starta guiden Lägga till kontakt.
 3. Följ de instruktioner du får på skärmen.

Adressboken i Outlook Express

I Adressboken kan du lagra e-postadresser och annan information om dina kontakter. Du öppnar Adressboken genom att klicka på Adresser i verktygsfältet i Outlook Express. För mer information om de olika funktionerna i Adressboken kan du gå in på menyn Hjälp i Adressboken och välja Innehåll och index.

Skicka snabbmeddelanden

Så här skickar du ett snabbmeddelande från Outlook Express med hjälp av MSN Messenger eller Windows Messenger:

 1. Dubbelklicka på den kontakt du vill skicka ett meddelande till i fältet Kontakter.
 2. Nu startas Messenger
 3. Skriv ditt meddelande i fönstret Konversation.
 4. Klicka på Skicka, alternativt tryck på Retur.

Nyttiga funktioner i Outlook Express 6

Outlook Express har en mängd smarta funktioner som förenklar ditt arbete framför datorn. Lär dig hur du automatiskt sorterar din e-post och anpassar Outlook Express för flera användare.
Om du får mycket e-post kan du med hjälp av regelguiden i Outlook Express få hjälp att sortera dina meddelanden på ett mer effektivt sätt.

Med regelguiden kan du bestämma hur den e-post du tar emot ska hanteras. Du kan till exempel flytta alla e-postmeddelanden som har en specifik avsändare eller vars ämnesrad innehåller ett eller flera specifika ord till en särskild mapp. Regelguiden kan också automatiskt ta bort ett e-postmeddelandet direkt när det tas emot.

Skapa regler i Outlook Express

Så här skapar du en regel för e-postmeddelanden i Outlook Express:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Regler för meddelande.
 3. Klicka på E-post.
 4. Välj villkor för regeln genom att markera en eller flera av kryssrutorna under Markera villkoren för din regel, till exempel Där raden Från innehåller vissa personer eller Där raden Ämne innehåller vissa ord.
 5. Välj åtgärd för regeln genom att markera någon av kryssrutorna under Markera åtgärderna för din regel, till exempel Flytta det till angiven mapp eller Ta bort det.
 6. Klicka på textlänkarna innehåller personer eller innehåller vissa ord i avsnittet Regelbeskrivning för att ange de personer eller ord som ska finnas i de meddelanden som ska hanteras.
 7. Klicka på Lägg till.
 8. Ange ett namn på regeln i textrutan Namn på regeln.
 9. Klicka på Alternativ om du vill ange flera personer eller ord per villkor.
 10. I dialogrutan Välj personer eller Ange specifika ord kan du anpassa villkoret ytterligare.
 11. Klicka på OK.
 12. Klicka på OK igen i dialogrutan Alternativ.

I Outlook Express kan du spärra e-post från en specifik avsändare eller domän. Domänen är det namn som följer efter @-symbolen i en e-postadress. Om du spärrar en avsändare eller domän kommer inga e-postmeddelanden från dessa till Inkorgen. Dessa e-postmeddelanden går direkt till mappen Borttaget.

För att spärra en avsändare gör du så här:

 1. Välj ett e-postmeddelande i Inkorgen från en avsändare du vill spärra.
 2. Markera det e-postmeddelandet.
 3. Gå in på menyn Meddelande.
 4. Välj Spärra avsändare.

För att ta bort en avsändare eller domän från listan med spärrade avsändare, så att du kan ta emot e-post från den avsändaren eller domänen igen, gör du så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Regler för meddelande.
 3. Klicka på Lista med spärrade avsändare.
 4. Välj avsändaren eller domänen.
 5. Klicka på Ta bort.

...regler för meddelanden, som du använder när du sorterar inkommande e-post och spärrar en avsändare, endast kan skapas för standard POP3-e-post.

För att du inte ska riskera att förlora viktig information kan det vara bra att säkerhetskopiera din e-post med jämna mellanrum. Detta gör du genom att säkerhetskopiera filerna med alla dina e-postmeddelanden som du sedan kan spara på en diskett eller bränna på CD.

Var ligger e-postmappen?

För att säkerhetskopiera din e-postmapp måste du först ta reda på var denna mapp ligger på datorn. Gör så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Alternativ.
 3. Klicka på fliken Underhåll.
 4. Välj Mapp.
 5. I textrutan vid Alla dina personliga meddelanden är sparade i följande mapp står sökvägen till din e-postmapp.
 6. Markera sökvägen och tryck på CTRL+C för att kopiera den.
 7. Klicka på Avbryt i dialogrutan Plats.
 8. Klicka på Avbryt i dialogrutan Alternativ.

Så här öppnar du e-postmappen:

 1. Gå in på datorns Startmeny.
 2. Välj Kör.
 3. Klistra in sökvägen till e-postmappen i dialogrutan Öppna genom att trycka på CTRL+V.
 4. Klicka på OK för att öppna din e-postmapp.
 5. Gå in på menyn Redigera.
 6. Välj Markera allt.
 7. Välj Kopiera, på samma meny, för att kopiera alla e-postfilerna i mappen.
 8. Stäng fönstret.

Så här kopierar du in e-postfilerna i en ny mapp:

 1. Skapa en ny mapp på din dators skrivbord.
 2. Öppna mappen
 3. Gå in på menyn Redigera.
 4. Välj Klistra in.
 5. Nu kopieras dina e-postfiler in i den nya mappen och därefter kan du bränna dem på en CD eller spara dem på en diskett.

Om ni är flera familjemedlemmar hemma som använder samma dator kan det underlätta om varje användare har sin egen identitet i Outlook Express. På detta sätt kan ni ha varsin e-postadress och se er egen e-post och era egna kontakter när ni loggar in.

Användare i Windows XP

Om du använder dig av Windows XP som operativsystem och har lagt till flera användare i Windows fungerar dessa även som identiteter i Outlook Express.

Lägg till en ny identitet

Så här skapar du en ny identitet i Outlook Express:

 1. Gå in på menyn Arkiv.
 2. Välj Identiteter.
 3. Klicka på Lägg till en ny identitet.
 4. Om du vill ha ett lösenord för den här identiteten markerar du Fråga efter lösenord vid start och anger ett lösenord.
 5. Du får nu frågan om du vill logga in som ny användare.
 6. Svara Ja för att logga in med din nya identitet.

Växla till en annan identitet

Du växlar enkelt mellan olika identiteter i Outlook Express. Gör så här:

 1. Gå in på menyn Arkiv.
 2. Välj Växla identitet.
 3. Markera den användare du vill växla till.
 4. Klicka på OK.

Ta bort en identitet

Så här tar du bort en identitet:

 1. Gå in på menyn Arkiv.
 2. Välj Identiteter.
 3. Klicka på Hantera identiteter.
 4. Välj den identitet/användare du vill ta bort.
 5. Klicka på Ta bort.

Fler funktioner i Outlook Express 6

För att få information om fler funktioner i Outlook Express kan du gå in på menyn Hjälp. Välj Hjälp och Index så hittar du en mängd användbar information.

Skydda din dator och din e-post

Med Outlook Express kan du öka säkerheten när du skickar och tar emot e-post. Lär dig hur du väljer säkerhetszon och kan aktivera ett virusskydd för att skydda din dator.
I Outlook Express används samma säkerhetszoner som i Internet Explorer för att skydda din dator mot virus som kan finnas i e-postmeddelanden. I Internet Explorer kan du ändra säkerhetsnivåerna i de olika zonerna, medan du i Outlook Express endast kan välja vilken säkerhetszon du vill använda. Du kan välja en allmän säkerhetsnivå som passar de flesta innehåll eller en mer restriktiv säkerhetsnivå.

Säkerhetszoner i Internet Explorer

Om du vill justera nivån för säkerhetszonerna gör du så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg i Internet Explorer
 2. Välj Internet-alternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Justera säkerhetsinställningarna enligt de instruktioner du hittar där.

Rekommenderade säkerhetsinställningar är: Mellan för zonerna Internet, Lokalt Intranät och Tillförlitliga platser, samt Hög för zonen Ej tillförlitliga platser.

Välj säkerhetszon i Outlook Express

Så här väljer du säkerhetszon i Outlook Express:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Alternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Välj säkerhetszon under rubriken Välj vilken säkerhetszon som ska användas.
 5. Välj zonen Internet om du vill använda standardzonen, den zonen används automatiskt om du inte aktivt väljer zon.
 6. Välj zonen Ej tillförlitliga platser om du vill använda en zon med högre säkerhet.
 7. Klicka på OK.

Se till att du och din dator är säkrade

Lär dig mer om hur du kan öka säkerheten i och omkring din dator. På Microsoft Tips och Tricks hittar du en mängd nyttiga säkerhetstips.

Se till att du och din dator är säkrade

I Outlook Express finns en speciell funktion för att skydda din dator mot virus som kan medfölja i bifogade filer i inkommande e-post. Virusskyddet fungerar så att det stoppar vissa typer av filer som kan innehålla virus. När denna funktion är aktiverad kan du inte spara eller öppna filer som betraktas som osäkra. Observera att denna funktion även kan stoppa bifogade filer utan virus.

...virusskyddet i Outlook Express inte innebär något fullständigt skydd för din dator. Du bör även använda dig av ett antivirusprogram.

Aktivera virusskyddet

Så här aktiverar du virusskyddet:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Alternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Markera kryssrutan Tillåt inte att bifogade filer som kan vara virus sparas eller öppnas.
 5. Klicka på OK.

...om du uppdaterar till Internet Explorer 6 Service Pack 1 eller Service Pack 1 för Windows XP aktiveras virusskyddet i Outlook Express automatiskt.

Inaktivera virusskyddet

Om du får ett e-postmeddelande med en bifogad spärrad fil som du vet inte innehåller virus kan du tillfälligt inaktivera virusskyddet. Gör så här:

 1. Gå in på menyn Verktyg.
 2. Välj Alternativ.
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Avmarkera kryssrutan Tillåt inte att bifogade filer som kan vara virus sparas eller öppnas.
 5. Klicka på OK.
 6. Öppna eller spara den bifogade filen.
 7. Aktivera virusskyddet igen.

Microsoft Outlook 2002

Microsoft har ett kraftfullare e-postprogram som heter Outlook med ännu fler funktioner, bland annat kalendern. Läs mer om Outlook i användarguiden Funktionsguide till Microsoft Outlook 2002 som finns på Microsofts Supportwebbplats.

Funktionsguide till Microsoft Outlook 2002

Egenskaper

Artikel-id: 842985 – senaste granskning 27 juli 2004 – revision: 1

Feedback