Felsök och lös problem med Microsoft Windows XP

Landmark

Felsök med Windows XP

Om din dator inte startar som vanligt kan du använda dig av andra startalternativ i Windows XP. Lär dig hur du startar din dator i felsäkert läge och försöker ta reda på vad som orsakar problem.
Om din dator inte startar, till exempel när du har installerat ett nytt program eller en ny drivrutin, kan du försöka starta datorn i felsäkert läge. Det innebär att datorn använder minsta möjliga antal drivrutiner och tjänster som krävs för att starta Windows. Om problemet inte återkommer i felsäkert läge kan du utgå från att felet inte ligger i din dators standardinställningar eller grundläggande drivrutiner. I felsäkert läge kan du justera inställningarna för din dator, till exempel avinstallera program eller återställa drivrutiner.

Starta datorn i felsäkert läge

För att starta din dator i felsäkert läge gör du så här:

 • Starta om din dator, om den har låst sig helt får du stänga av och starta om datorn manuellt.
 • Tryck på tangenten F8 när din dator startas.
 • Nu visas ett antal startalternativ på skärmen.
 • Välj Felsäkert läge med hjälp av tangentbordets piltangenter.
 • Tryck på Retur.
 • Välj vilket operativsystem du vill starta. Om du har flera operativsystem installerade, väljer du det operativsystem du har problem med.
 • Tryck på Retur igen.
 • Logga in som vanligt när du får upp inloggningsrutan för Windows.

Om din dator fungerar i felsäkert läge kan det vara ett nyligen installerat program eller en drivrutin som orsakar problemet. Läs mer om hur du kan åtgärda det i avsnittet Lös problem med Windows XP.

Felsäkert läge med nätverk

Om du har problem med en dator som är kopplad till en annan dator i ett nätverk, och inte vill riskera att förlora viktiga dokument i den dator du har problem med, kan du använda startalternativet Felsäkert läge med nätverk. Det innebär att datorn startas i felsäkert läge tillsammans med nödvändiga inställningar och drivrutiner för nätverk. På så sätt kan du flytta över dina filer till en annan dator i nätverket. Så här startar du din dator i felsäkert läge med nätverk:

 • Starta om din dator.
 • Tryck på tangenten F8 när din dator startas.
 • Välj startalternativet Felsäkert läge med nätverk.
 • Tryck på Retur.
 • Välj operativsystem.
 • Tryck på Retur.

Observera att...

... det kan vara drivrutinerna och inställningarna för nätverket som orsakar problemet. Om så är fallet fungerar inte startalternativet Felsäkert läge med nätverk.

Om du har lyckats logga in på din dator innan problemet inträffade kan du välja att låta Windows XP justera tillbaka datorns inställningar till hur de var när du senast startade datorn. På så sätt kan du lösa problem som uppstått vid installation av drivrutiner som orsakar konflikter i datorn, men inte problem som orsakats av skadade eller saknade drivrutiner eller filer. Gör så här:

 • Starta om din dator.
 • Tryck på tangenten F8 när din dator startas.
 • Välj startalternativet Senaste fungerande konfiguration.
 • Tryck på Retur.

Om din dator nu fungerar bättre kan det till exempel vara en nyligen installerad drivrutin som orsakade problem. Läs mer om hur du kan åtgärda det i avsnittet Lös problem med Windows XP.

Aktivera startloggning

Du kan spara information om alla drivrutiner och tjänster som laddas (eller inte laddas) när Windows startas. Gör så här:

 • Starta om din dator.
 • Tryck på tangenten F8 när din dator startas.
 • Välj startalternativet Aktivera Startloggning.

Informationen sparas i en textfil som får namnet ntbtlog.txt och läggs i den mapp där Windows installerats. Startloggen kan vara användbar om du behöver ytterligare information för att kunna lösa ett problem.

Om din dator inte går att starta sedan du ändrat inställningar eller uppdaterat drivrutinen för grafikkortet, kan de nya inställningarna eller drivrutinen vara orsaken till problemet. Då kan du försöka starta din dator med lägre inställningar för grafiken.

Aktivera VGA-läge

För att starta din dator med lägre inställningar för grafiken gör du så här:

 • Starta om din dator.
 • Tryck på tangenten F8 när din dator startas.
 • Välj startalternativet Aktivera VGA-läge.
 • Tryck på Retur.

VGA står för Video Graphics Array och innebär lägsta möjliga standardinställningar för grafiken. Det innebär att Windows startar som vanligt men att bildskärmsupplösningen kommer att se annorlunda ut. Om din dator fungerar bättre nu är det sannolikt att det var inställningarna eller drivrutinerna för datorns grafikkort som orsakade problem. Läs mer om hur du kan åtgärda det i avsnittet Lös problem med Windows XP.

Lös problem med Windows XP

Lär dig hur du kan försöka lösa problemet genom att ta bort ett program eller en drivrutin som du misstänker orsakar problem, samt hur du säkerhetskopierar filer och inställningar för att kunna återställa dem i efterhand.
Innan du ändrar din dators inställningar bör du säkerhetskopiera viktig information, dokument, e-postmeddelanden och kanske även installationsfiler till program som finns i din dator. På så sätt kan du återställa informationen i efterhand om något fel skulle uppstå i samband med dina ändringar. Med funktionen Windows Säkerhetskopiering kan du skapa en kopia av informationen på hårddisken och sedan spara den på en annan lagringsenhet, till exempel en CD.

Installera Windows Säkerhetskopiering

Om du använder Windows XP Home Edition är inte Windows Säkerhetskopiering installerat från början utan måste installeras separat. Gör så här:

 • Sätt in installationsskivan för Windows XP i datorns CD-rom-läsare.
 • Gå in på Startmenyn.
 • Klicka på Den här datorn.
 • Bläddra till mappen D:\valueadd\msft\ntbackup (D: står för din dators CD-enhet).
 • Öppna mappen. D:\valueadd\msft\nt.
 • Dubbelklicka på filen ntbackup.msi.
 • Följ vidare instruktioner för att installera Windows Säkerhetskopiering.

Starta Windows Säkerhetskopiering

Så här startar du Windows Säkerhetskopiering:

 • Gå in på Startmenyn.
 • Välj Alla program.
 • Välj Tillbehör.
 • Välj Systemverktyg.
 • Klicka på Säkerhetskopiering.
 • Nu startas Guiden Säkerhetskopiera eller Återställ.
 • Klicka på länken Avancerat läge.
 • Nu öppnas dialogrutan Säkerhetskopiering.
 • Klicka på fliken Säkerhetskopia.
 • Gå in på menyn Jobb.
 • Välj Nytt.

Ange alternativ för säkerhetskopian

I dialogrutan Säkerhetskopiering kan du välja vilken hårddisk eller vilka filer du vill säkerhetskopiera. Gör så här:

 • Bläddra fram till den disk, mapp eller fil du vill säkerhetskopiera.
 • Markera kryssrutorna vid dem.
 • Markera kryssrutan System State för att även säkerhetskopiera datorns systeminformation, det vill säga inställningar och information om hur datorn körs.
 • Under Media eller filnamn för säkerhetskopian bläddrar du till den plats där du vill spara säkerhetskopian.
 • Skriv in ett passande namn på säkerhetskopian.
 • Klicka på Säkerhetskopiera.
 • Välj Lägg till denna säkerhetskopia på mediet eller Ersätt data på mediet med den här säkerhetskopian under Om mediet redan innehåller säkerhetskopior. Observera att tidigare skapade säkerhetskopior skrivs över om du väljer det senare alternativet.

Starta säkerhetskopieringen

Så här startar du själva säkerhetskopieringen:

 • Klicka på Avancerat i dialogrutan Information om säkerhetskopieringsjobb
 • Markera kryssrutan Verifiera att säkerhetskopieringen genomfördes korrekt.
 • Välj ett passande alternativ i menyn Typ av säkerhetskopiering. Läs beskrivningen intill varje alternativ strax nedanför menyn innan du gör ditt val.
 • Klicka på OK.
 • Klicka på Säkerhetskopiera för att starta kopieringsprocessen.
 • Klicka på OK när kopieringen är avslutad.
 • När säkerhetskopian är klar kan du till exempel bränna den på en CD.

Observera att...

... för att kunna säkerhetskopiera din dators systeminformation måste du vara inloggad som administratör.

Administratör i Windows XP

Det finns tre grupper av användare med olika rättigheter och behörigheter i Windows, grupptillhörigheten bestäms när din användarprofil i Windows skapas. Så här tar du reda på vilken grupp av användare du tillhör:

 • Gå in på Startmenyn.
 • Välj Kontrollpanelen.
 • Klicka på Användarkonton.
 • Intill ditt användarnamn står vilken grupp du tillhör.

Om du skulle råka utföra en felaktig åtgärd så att informationen på din hårddisk av misstag skulle raderas, skrivas över, eller på annat sätt bli oåtkomlig, kan du återställa informationen från den sparade säkerhetskopian.

Observera att...

... du kan vara tvungen att installera om Windows XP innan du återställer säkerhetskopian.

Återställ en säkerhetskopia

För att återställa en säkerhetskopia gör du så här:

 • Gå in på Startmenyn.
 • Välj Alla program.
 • Välj Tillbehör.
 • Välj Systemverktyg.
 • Klicka på Säkerhetskopiering.
 • Nu startar Guiden Säkerhetskopiera eller Återställ.
 • Klicka på länken Avancerat läge.
 • Nu öppnas dialogrutan Säkerhetskopiering.
 • Klicka på fliken Återställning och hantering av media.
 • Bläddra till den säkerhetskopia du vill återställa.
 • Markera kryssrutan vid säkerhetskopian.
 • Om du sparade säkerhetskopian på en CD måste du först sätta in CD:n i din dators CD-enhet.
 • Markera kryssrutan System State för att även återställa din dators systeminformation.
 • I menyn under Återställ filer till kontrollerar du att alternativet Ursprunglig plats är valt. Detta alternativ återställer din dator till det skick den var i när säkerhetskopian skapades.
 • Klicka på Återställ.
 • Klicka på OK i dialogrutan som visas.
 • Klicka på Stäng när återställningsprocessen är klar.
 • Om du blir ombedd att starta om din dator klickar du på Ja.

Observera att...

... för att kunna återställa säkerhetskopierade filer måste du vara inloggad som administratör.

Om du misstänker att ett nyligen installerat program orsakar problem kan du använda felsäkert läge, eller något av de övriga startalternativen som nämnts tidigare, för att starta din dator och sedan avinstallera programmet. Så här avinstallerar du ett program:

 • Starta datorn i felsäkert läge.
 • Gå in på Startmenyn.
 • Välj Kontrollpanelen.
 • Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 • Markera det program du vill ta bort i listan under Installerade program.
 • Klicka på Ta bort.

Starta om datorn

När du har avinstallerat programmet startar du om datorn. Om datorn nu startar, utan att du behöver använda dig av felsäkert läge, är det sannolikt att det var det program du tagit bort som orsakade problem.

Observera att...

... om ett program orsakar problem med din dator behöver det inte vara fel på programmet, utan kan vara själva installationen av programmet som varit ofullständig. Detsamma gäller om du får problem med en drivrutin.

Om du misstänker att en ändrad drivrutin, till exempel för ditt grafikkort, orsakar problemet kan du använda felsäkert läge, eller något av de övriga startalternativen som nämnts tidigare, för att starta din dator och återställa drivrutinen. Hur du går tillväga för att återställa en drivrutin beror på vilken typ av drivrutin det handlar om.

Är drivrutinen godkänd?

WHQL står för Windows Hardware Quality Labs och en drivrutin med denna märkning är testad och godkänd av Microsoft. Om du installerar en drivrutin som inte är godkänd av Microsoft kan den orsaka problem med stabiliteten på din dator.

Återställ drivrutin för grafikkort

För att återställa drivrutinen för ditt grafikkort gör du så här:

 • Starta datorn i felsäkert läge.
 • Gå in på Startmenyn.
 • Välj Kontrollpanelen.
 • Klicka på Utseenden och teman.
 • Klicka på Bildskärm.
 • Klicka på fliken Inställningar.
 • Klicka på knappen Avancerat.
 • Klicka på fliken Bildskärmskort.
 • Klicka på knappen Egenskaper.
 • Klicka på fliken Drivrutin.
 • Klicka på knappen Återställ tidigare drivrutin.

Observera att...

... för att kunna återställa drivrutinen för ditt grafikkort måste du vara inloggad som administratör. Om datorn är ansluten till ett nätverk, kan säkerhetsinställningarna i nätverket hindra dig från att återställa drivrutinen.

Starta om datorn

När du har justerat datorns inställningar efter dina önskemål startar du om datorn som vanligt. Om datorn fungerar bättre nu är det sannolikt att det var den ändrade drivrutinen som orsakade problem.

Microsofts tekniska supportartiklar

På Microsoft Supports webbplats kan du söka bland en mängd tekniska supportartiklar, skrivna av supporttekniker med stor erfarenhet av problemlösning, som hjälper dig att på egen hand försöka lösa problem som kan uppstå med din dator.

Besök Microsofts tekniska supportartiklar på:

Supportartiklar

Anpassa datorns inställningar

I Windows XP finns även mer avancerade verktyg för felsökning och problemlösning. Lär dig hur du kan lösa problem genom att ta bort kvarvarande hänvisningar till avinstallerade program i Windows register.
Om din dator inte startar som vanligt kan det bero på att avinstallationen av ett program eller en drivrutin varit ofullständig, vilket kan ha lämnat kvar information som hänvisar till de avinstallerade filerna på din dators hårddisk. Om det avinstallerade programmet var inställt för autostart kan en kvarlämnad hänvisning medföra att Windows fortfarande försöker starta programmet. När Windows startas får du då ett felmeddelande med information om att programmet eller filen inte kan hittas.

I Windows XP lagras all information om din dators inställningar i en databas som heter Registret. Registret innehåller all information om hur datorn körs, information om systemet, datorns maskinvara och installerade program. Registret innehåller inte program eller filer utan hänvisningar som talar om för Windows var programmen och filerna finns på hårddisken. Registereditorn är ett verktyg för granskning och ändringar av inställningar i registret. Här kan du bland annat kontrollera om det finns kvar hänvisningar till ett avinstallerat program.

Observera att...

... för att kunna redigera i registret på ett säkert sätt bör du vara en erfaren datoranvändare, annars kan du lätt få problem med din dator. Felaktiga ändringar i registret kan medföra att systemet skadas och att din dator låser sig. Innan du ändrar i registret bör du säkerhetskopiera informationen som finns där. Om systemet skadas kan du då återställa n information i registret som du har ändrat eller tagit bort.

Starta registereditorn

Så här gör du för att starta registereditorn:

 • Gå in på Startmenyn.
 • Klicka på Kör.
 • Skriv regedit i textfältet.
 • Klicka på OK.
 • Nu öppnas fönstret för registereditorn.

Till vänster i fönstret ser du ett antal mappar, så kallade nycklar. Varje nyckel består av en värdepost, som visas till höger i fönstret. En fördefinierad nyckel är en mapp som representerar ett av flera avsnitt i registret, en sådan kan innehålla både undernycklar och värdeposter

Värdeposter i Windows register

Varje nyckel i registret innehåller minst en värdepost. En värdepost består av tre delar: namn, datatyp och själva värdet. Detta värde kan till exempel vara en hänvisning till ett program på din dators hårddisk.

Säkerhetskopiera en specifik nyckel

Innan du börjar redigera i registret bör du säkerhetskopiera de poster du tänker ta bort eller ändra på. Gör så här:

 • Starta registereditorn.
 • Bläddra till den specifika nyckel som innehåller det värde du vill ändra på.
 • Markera nyckeln.
 • Gå in på menyn Arkiv.
 • Välj Exportera.
 • Välj var du vill spara filen (filen får automatiskt filändelsen .reg).
 • Namnge filen.
 • Klicka på Spara.

För att återställa en säkerhetskopierad registerfil dubbelklickar du på den sparade .reg filen.

Observera att...

... om du ska exportera en hel fördefinierad nyckel bör du i stället använda Windows Säkerhetskopiering och ta en säkerhetskopia på hela registret. Gör såhär:

 • Gå in på Startmenyn.
 • Välj Alla program.
 • Välj Tillbehör.
 • Systemverktyg.
 • Klicka på Säkerhetskopiering.
 • Gå in på menyn Jobb.
 • Välj Nytt.
 • Markera kryssrutan System State.
 • Följ vidare instruktioner för att skapa säkerhetskopian.

Ta bort hänvisningar i registret

För att ta bort en kvarlämnad hänvisning till ett autostartprogram gör du så här:

 • Starta registereditorn
 • Bläddra till nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
 • Markera nyckeln.
 • Till höger i registereditorns fönster visas nu poster med hänvisningar till de flesta av datorns autostartprogram.

Om du ser en post för det program du har avinstallerat kan du ta bort den:

 • Högerklicka på den post du vill ta bort.
 • Välj Ta bort.

Sök i registret

Du kan också söka efter en hänvisning till ett speciellt program i registret. Gör så här:

 • Starta registereditorn.
 • Gå in på menyn Redigera.
 • Välj Sök.
 • Skriv in namnet på det program du vill leta efter hänvisningar till.
 • Klicka på Sök för att få fram resultatet av din sökning.

Mer information om hur du kan felsöka och lösa problem med Windows XP finns i Hjälp- och supportcentret i Windows XP. Här finns också mer information om Registret.

 • Gå in på Startmenyn.
 • Välj Hjälp och support.
 • Klicka på ett passande alternativ under Välj ett hjälpavsnitt.
 • Följ vidare instruktioner för att försöka lösa ditt problem.

Utnyttja kraften till fullo- inspireras av Windows XP!

När din dator är i topptrim och du vill ha ett nytt projekt att sätta tänderna i kanske Microsofts nya webbplats om möjligheterna i Windows XP passar. Läs, inspireras och lär dig mer om bland annat bildbehandling, film, format och olika tekniker. Webbplatsen Amazing Windows riktar sig till både nybörjare och proffs.

Besök Amazing Windows på:

Amazing Windows

Egenskaper

Artikel-id: 842995 – senaste granskning 27 juli 2004 – revision: 1

Feedback