Installationsguide till Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1

Landmark

Använder du Windows 98 eller Windows ME?

Lär dig hur du installerar Internet Explorer 6 SP1 på en dator som använder Windows 98 eller Windows Millennium Edition som operativsystem, och vad du bör tänka på.
Du kan hämta Internet Explorer 6 SP1 gratis från Internet, och sedan snabbt och enkelt installera det. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du alltid har den senaste versionen av de datorprogram du använder dig av.

Vad är ett Service Pack?

Service Pack (SP) är ett paket med säkerhetsuppdateringar som rättar till problem som upptäckts efter lanseringen av en produkt. Dessa paket brukar heta Service Pack 1 (SP1), Service Pack 2 (SP2) och så vidare.

Stäng alla program

Innan du startar installationen bör du först spara allt eventuellt pågående arbete och avsluta alla program. Så här stänger du alla öppna program på din dator:

 • Gå in på menyn Arkiv i det program du vill stänga.
 • Välj Stäng.
 • Du kan också klicka på det lilla krysset längst upp i programfönstrets högra hörn.

...om du har ett antivirusprogram installerat måste du inaktivera detta under installationen av Internet Explorer. Är du osäker på hur du gör detta kan du läsa i programdokumentationen eller kontakta tillverkaren av antivirusprogrammet.

Varifrån hämtas Internet Explorer 6 SP1?

På Downloadcenter hittar du alltid den senaste versionen av Internet Explorer.

Hämta Internet Explorer 6 + SP1

Välj språkversion

Det är viktigt att du väljer rätt språkversion när du uppgraderar Internet Explorer. Om du har en svensk version av Windows väljer du svenska Internet Explorer 6 SP1. Så här väljer du språkversion:

 • I menyn Ändra språk i den grå rutan, som du hittar till höger på webbplatsen, ser du vilket språk som är förvalt.
 • Kontrollera att detta språk överensstämmer med språkversionen i ditt Windows operativsystem.
 • Om inte rätt språkversion är vald väljer du rätt språk i menyn Ändra språk.
 • Klicka på sök.

Kontrollera systemkraven

Innan du hämtar hem Internet Explorer bör du kontrollera att din dator uppfyller systemkraven. Läs vilka systemkrav som gäller för Internet Explorer 6 SP1 under rubriken Systemkrav.

Så här startar du installationen av Internet Explorer 6 SP1:

 • Klicka på länken Hämta i den grå rutan, som du hittar längst upp till höger på webbplatsen.
 • Välj Kör filen från dess aktuella plats för att starta installationen direkt.
 • Klicka på Spara filen på en disk om du vill spara installationsfilen till datorn och utföra installationen vid ett senare tillfälle. Observera att du måste vara ansluten till Internet när du installerar Internet Explorer 6 SP1.

Godkänn licensavtalet

Nästan all programvara licensieras genom ett slags kontrakt mellan dig och upphovsrättsinnehavaren (programvaruföretaget). Detta kontrakt kallas för licensavtal. Licensavtalet är ett avtal mellan Microsoft och varje unik användare. Ta dig tid att läsa igenom texten innan du accepterar villkoren.

 • Läs igenom licensavtalet.
 • Välj Jag accepterar avtalet.
 • Klicka på Nästa för att fortsätta installationen.

...om du väljer Jag accepterar inte avtalet och klickar på Nästa avbryts installation.

När du har kommit så här långt är det dags att bestämma vilken typ av installation du ska göra. När du har valt installationstyp startar du installationen. Du kan välja mellan följande alternativ: Standardinstallation (Installera nu) eller Minimalinstallation (Anpassa installationen).

Standardinstallation

Standardinstallation är den installationstyp som Microsoft rekommenderar. När du använder dig av denna installationstyp uppdaterar du din befintliga version av Internet Explorer och Outlook Express till Internet Explorer 6 SP 1 och Outlook Express 6 SP1. Så här gör du:

 • Välj alternativet Installera nu – Standardinstallation – 18,4 MB.
 • Klicka på Nästa.
 • Nu hämtas Internet Explorer 6 SP1 och sparas på din dator. Ungefärlig hämtningstid visas i rutan Information.
 • När hämtningen är slutförd installeras Internet Explorer 6 SP 1 automatiskt.

Minimalinstallation

För att endast hämta hem Internet Explorer, eller ytterligare anpassa installationen ytterligare, gör du så här:

 • Välj alternativet Minimalinstallation, eller anpassa webbläsaren – 11,0 MB.
 • Klicka på Nästa.

Följ sedan vidare instruktioner du får på skärmen för att slutföra installationen.

Slutför installationen

För att kunna använda Internet Explorer 6 SP 1 måste du starta om datorn efter slutförd installation. Gör så här:

 • Spara allt eventuellt pågående arbete och avsluta alla program.
 • Klicka på knappen Slutför för att starta om datorn.
 • När datorn startar igen är installationen av Internet Explorer 6 SP1 klar.

Använder du Windows XP eller Windows 2000?

Lär dig hur du installerar Internet Explorer 6 SP1 på en dator som använder Windows XP eller Windows 2000 som operativsystem, och vad du bör tänka på.
Du kan hämta Internet Explorer 6 SP1 gratis från Internet, och sedan snabbt och enkelt installera det. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du alltid har den senaste versionen av de datorprogram du använder dig av.

Vad är ett Service Pack?

Ett Service Pack (SP) är ett paket med säkerhetsuppdateringar som rättar till problem som upptäckts efter lanseringen av en produkt. Dessa paket brukar heta Service Pack 1 (SP1), Service Pack 2 (SP2) och så vidare.

Stäng alla program

Innan du startar installationen bör du först spara allt eventuellt pågående arbete och avsluta alla program. Så här stänger du alla öppna program på din dator:

 • Gå in på menyn Arkiv i det program du vill stänga.
 • Välj Stäng.
 • Du kan också klicka på det lilla krysset längst upp i programfönstrets högra hörn.

...om du har ett antivirusprogram installerat måste du inaktivera detta under installationen av Internet Explorer. Är du osäker på hur du gör detta kan du läsa i programdokumentationen eller kontakta tillverkaren av antivirusprogrammet.

Varifrån hämtas Internet Explorer 6 SP1?

På Downloadcenter hittar du alltid den senaste versionen av Internet Explorer.

Hämta Internet Explorer 6 + SP1

...om du använder Windows XP som operativsystem rekommenderar Microsoft att du hämtar hem och installerar Service Pack 1 för Windows XP. Internet Explorer 6 SP1 ingår i den uppgraderingen.

Hämta hem Windows XP SP1

Välj språkversion

Det är viktigt att du väljer rätt språkversion när du uppgraderar Internet Explorer. Om du har en svensk version av Windows väljer du svenska Internet Explorer 6 SP1. Så här gör du för att välja rätt språkversion:

 • I menyn Ändra språk i den grå rutan, som du hittar till höger på hämtningssidan, ser du vilket språk som är förvalt.
 • Kontrollera att detta språk överensstämmer med språkversionen i ditt Windows operativsystem.
 • Om inte rätt språkversion är vald väljer du rätt språk i menyn Ändra språk.
 • Klicka på sök.

Kontrollera systemkraven

Innan du hämtar hem Internet Explorer bör du kontrollera att din dator uppfyller systemkraven. Läs igenom vilka systemkrav som gäller för Internet Explorer 6 SP1 under rubriken Systemkrav.

Så här startar du installationen av Internet Explorer 6 SP1:

 • Klicka på länken Hämta i den grå rutan, som du hittar längst upp till höger på webbplatsen.
 • Välj Öppna för att starta installationen direkt.
 • Klicka på Spara om du vill spara installationsfilen till datorn och utföra installationen vid ett senare tillfälle. Observera att du måste vara ansluten till Internet när du installerar Internet Explorer 6 SP1.

Godkänn licensavtalet

Nästan all programvara licensieras direkt eller indirekt genom ett slags kontrakt mellan dig och upphovsrättsinnehavaren (programvaruföretaget). Detta kontrakt kallas för licensavtal. Licensavtalet är ett avtal mellan Microsoft och varje unik användare. Ta dig tid att läsa igenom texten innan du accepterar villkoren.

 • Läs igenom licensavtalet.
 • Välj Jag accepterar avtalet.
 • Klicka på Nästa för att fortsätta installationen.

...om du väljer Jag accepterar inte avtalet och klickar på Nästa avbryts installation.

Starta installationen

När du har godkänt licensavtalet är det dags att starta själva installationen. Gör så här:

 • I fönstret på skärmen får du nu information om vad som kommer att installeras.
 • Klicka på Nästa för att fortsätta installationen.
 • Nu hämtas Internet Explorer 6 SP1 och sparas på din dator. Ungefärlig hämtningstid visas i rutan Information.
 • När hämtningen är slutförd installeras Internet Explorer 6 SP 1 automatiskt.

För att kunna använda Internet Explorer 6 SP 1 måste du starta om datorn efter slutförd installation. Gör så här:

 • Spara allt eventuellt pågående arbete och avsluta alla program.
 • Klicka på knappen Slutför för att starta om datorn.
 • När datorn startar igen är installationen av Internet Explorer 6 SP1 klar.

Egenskaper

Artikel-id: 842999 – senaste granskning 27 juli 2004 – revision: 1

Feedback