Installationsguide för Office 2000

Landmark

Installera Office 2000

När du installerar ett nytt program måste befintliga filer uppdateras. För att installationsprogrammet ska kunna göra detta rekommenderar Microsoft att du stänger alla öppna program, inklusive eventuellt virusskydd som du har i din dator, innan du sätter in installations-CD:n i datorn.
Om du väljer att göra en anpassad installation av Office 2000 får du för varje funktion du väljer att installera välja hur funktionen ska installeras. Symboler bredvid funktionerna visar hur funktionen kommer att installeras. Du ändrar detta genom att klicka på symbolen och därefter välja en annan symbol i listan.

Symbolerna och deras betydelser

Kör från datorn

Funktionen installeras och lagras på hårddisken.

Kör allt från datorn

Funktionen och alla underfunktioner installeras och lagras på hårddisken.

Installeras vid första körningen

Funktionen kommer att installeras på hårddisken när du använder den för första gången. Du måste ha åtkomst till CD:n eller nätverksservern som du har installerat från för att kunna installera funktionen.

Kör från CD:n

Alternativet visas endast om du installerar från en CD-skiva. Funktionen kopieras aldrig till hårddisken, utan filerna som behövs för funktionen behålls på CD-skivan. Funktioner som installeras med den här metoden kräver åtkomst till CD:n för att vara tillgängliga. Om du till exempel installerat från CD-skivan och försöker använda funktionen när CD-skivan inte är i CD-ROM-enheten, uppmanas du att sätta i CD-skivan igen.

Kör allt från CD:n

Alternativet visas endast om du installerar från en CD-skiva. Funktionen och alla underfunktioner kopieras aldrig till hårddisken, utan filerna som behövs för funktionen behålls på CD-skivan. Funktioner som installeras med den här metoden kräver åtkomst till CD:n för att kunna användas.

Rött kryss

Ett rött kryss indikerar att ett program eller en funktion inte kommer att installeras. Om du vill avinstallera en redan installerad del kan du välja bort den genom att markera den med ett rött kryss.

Grå knapp/vit knapp

De olika knapparna med symboler kan ha olika bakgrundsfärg: grå och vit. En grå knapp indikerar att det finns en eller flera underavdelningar som du har valt att inte installera fullständigt på din dator. En vit knapp indikerar att du har valt att installera hela den efterföljande grenen av trädstrukturen.

Hur mycket hårddiskutrymme krävs?

Oavsett var på din hårddisk du väljer att installera Office 2000, kommer cirka 130 megabyte att installeras på den primära hårddisken – vanligen (C:). Olika versioner av Office kräver olika mycket ledigt utrymme för installation. Till exempel kräver en fullständig installation av Office Premium drygt 500 megabyte ledigt hårddiskutrymme, medan en installation av Office Professional kräver cirka 400 megabyte.

Systemkrav för Office 2000

Egenskaper

Artikel-id: 843000 – senaste granskning 27 juli 2004 – revision: 1

Feedback