Skapa proffsiga och levande presentationer

Landmark

Kom igång med PowerPoint 2003

Lär dig bland annat hur du skapar en PowerPoint-presentation utifrån en mall, samt hur du visar presentationen som ett bildspel och skapar smidiga bildövergångar.
Med PowerPoint kan du skapa presentationer och bildspel i din dator. En PowerPoint-presentation byggs upp av flera sidor, så kallade PowerPoint-bilder. En sida kan bestå av bland annat text, bilder, ljud, filmer och animationer. Du kan börja med någon av PowerPoints egna standardmallar och sedan utveckla den genom att lägga till text, bild och annat innehåll, eller bygga helt egna presentationer.

Skapa en presentation utifrån en mall

För att skapa en presentation med hjälp av en mall gör du så här:

 1. Starta PowerPoint.
 2. Klicka på pilen överst i åtgärdsfönstret, till höger i programfönstret.
 3. Välj Ny presentation.
 4. Klicka på Nytt.
 5. Klicka på Från formgivningsmall.
 6. Välj den mall du vill använda dig av.
 7. Välj fliken Disposition i det vänstra programfönstret.
 8. Skriv in texten på första sidan i din presentation.

För att infoga en ny sida gör du så här:

 1. Gå in på menyn Infoga.
 2. Välj Ny bild.
 3. Klicka på den layout du vill använda.

Olika alternativ för presentationer

Med hjälp av åtgärdsfönstret Ny presentation, kan du skapa en presentation på flera olika sätt. För att skapa en ny tom presentation väljer du alternativet Tom presentation.

Om du vill utgå ifrån en presentation som du har skapat och utformat tidigare gör du så här:

 1. Välj alternativet Från en befintlig presentation.
 2. Bläddra till den presentation du vill utgå ifrån.
 3. Klicka på Skapa nytt.

För att spela upp din presentation som ett bildspel i helskärmsläge gör du så här: 1. Gå in på menyn Bildspel.
 2. Välj Visa bildspel.
 3. Gå till nästa bild i din presentation.
 4. Klicka på vänster musknapp.

För att avsluta bildspelet gör du så här:

 1. Högerklicka med musen.
 2. Välj Avsluta bildspel i menyn.

Du kan också ange vilken typ av bildövergång som ska användas när du byter sida i bildspelet, till exempel om den nya sidan ska tonas in eller om den tidigare sidan ska gå ner i svart innan nästa sida visas. För att lägga till samma övergång mellan alla sidor gör du så här:

 1. Gå in på menyn Bildspel.
 2. Välj Bildövergång.
 3. I åtgärdsfönstret Bildövergång; välj önskad effekt i listan, till exempel Vågräta persienner eller Tona över i svart.
 4. Klicka på knappen Använd i alla bilder.

För att lägga till en annan övergång för vissa sidor, gör du så här:

 1. Markera de aktuella sidorna på fliken Bilder i det vänstra programfönstret
 2. Gå in på menyn Bildspel.
 3. Välj Bildövergång.
 4. Klicka på den effekt du vill använda vid valda bildövergångar i din presentation.

Med det nya uppdaterade verktygsfältet Bildspel blir det enklare för dig att navigera och anteckna direkt i bildspelet under en presentation, utan att publiken störs av det. För att hoppa över en sida i bildspelet, eller gå tillbaka till en tidigare sida gör du så här:

 1. Högerklicka med musen i bildspelet.
 2. Välj Gå till.
 3. Klicka på den sida du vill visa.

Anteckna direkt i bildspelet

Möjligheten att göra anteckningar direkt i bildspelet, till exempel lägga till kommentarer och illustrationer som förtydligar vissa delar av presentationen, har funnits sedan tidigare versioner av PowerPoint. Men med PowerPoint 2003 får du ett betydligt större urval av pennor och färger att välja mellan. Så här gör du för att skapa en anteckning:

 • Starta bildspelet.
 • Högerklicka i bildspelet.
 • Välj Pekaralternativ i menyn.
 • Klicka på önskad penna.
 • Klicka på Pennfärg.
 • Välj önskad färg.

Nu kan du göra dina anteckningar direkt i bildspelet.

I PowerPoint 2003 kan du spara en presentation som en webbsida. Det innebär att den kan ses med hjälp av en vanlig webbläsare. Gör så här:

 • Gå in på menyn Arkiv.
 • Välj Spara som webbsida.
 • Skriv in ett passande namn.
 • Klicka på Spara.

När du öppnar presentationen i en webbläsare får du upp en meny till vänster med alla sidor i presentationen. Klicka på valfri sida för att gå vidare i din presentation.

Lär dig mer på Microsoft Office Online

På Microsofts webbplats Office Online finns en mängd resurser som gör det enklare för dig när du arbetar med PowerPoint 2003. Här finns bilder och animationer som du kan använda i dina presentationer, samt utbildningar, tips och artiklar om PowerPoint 2003.

Besök Microsoft Office Online

Skapa mer levande presentationer

Lär dig hur du kan spela upp filmer i helskärmsläge och skapa egna animationer, samt hur du kan visa presentationen på en dator utan PowerPoint.
PowerPoint 2003 har flera förbättrade funktioner för filmuppspelning, bland annat kan du välja att spela upp en film över hela datorskärmen. Om du har Microsoft Windows Media Player 8 installerad på din dator stödjer PowerPoint 2003 även uppspelning av filmer i mer avancerade filformat, som till exempel: asx, wmx, wvx, wax och wma. Windows Media Player kan du hämta hem gratis från Internet.

Läs mer om Microsoft Windows Media Player

... för att filmen ska fungera riktigt bra i helskärmsläge bör du ha Microsoft Windows Media Player 8 installerad på din dator.

Infoga en film i en presentation

För att infoga en film i din presentation gör du så här:

 1. Öppna den sida i presentationen där du vill att filmen ska infogas.
 2. Gå in på menyn Infoga.
 3. Välj Film- och ljudklipp.
 4. Klicka på Film från fil.
 5. Bläddra fram till den film du vill infoga.
 6. Klicka på OK.
 7. I nästa dialogruta, som visas automatiskt, kan du välja om filmen ska spelas upp automatiskt eller endast när du klickar på den. Välj något av alternativen Automatiskt eller Vid klickning.

Nu infogas filmen på den plats du har valt.

Visa filmer i helskärmsformat

För att spela upp en film över hela skärmen gör du så här:

 1. Starta bildspelet med presentationen som innehåller filmen.
 2. Högerklicka på filmfönstret.
 3. Välj Redigera filmobjekt i menyn.
 4. Markera kryssrutan Zooma till helskärm.
 5. Klicka på OK.

Filmer i Microsoft Clip Organizer

Programmet Clip Organizer, som ingår i Microsoft Office, innehåller bilder, foton, ljud, filmer och animationer som du kan använda i dina presentationer. För att infoga en film eller från Clip Organizer går du in på menyn Infoga, väljer Film- och ljudklipp och klickar på Film från Clip Organizer. Följ sedan de instruktioner som följer.

För att göra din presentation mer intressant kan du skapa olika typer av animeringar, det vill säga lägga till visuella effekter på hela sidor eller valda textstycken och bilder. Du kan till exempel låta punkter i en punktlista flyga in från vänster, ett ord i taget, eller låta en bild rotera ett varv. I PowerPoint 2003 finns ett antal fördefinierade typer av animeringar, så kallade animeringsscheman och anpassade animeringar, som du kan använda dig av.

Animera hela sidor

Gör så här för att animera en sida:

 1. Öppna den sida som du vill animera.
 2. Gå in på menyn Bildspel.
 3. Välj Animeringsscheman.
 4. Nu öppnas åtgärdsfönstret Bilddesign.
 5. Klicka på en passande animering under rubriken Använd på markerade bilder.

Om du vill använda samma typ av animering på alla sidor klickar du på Använd i alla bilder.

Animera texter och bilder

För att animera en text eller en bild på en sida i din presentation gör du så här:

 1. Markera den text eller den bild som du vill animera.
 2. Gå in på menyn Bildspel.
 3. Välj Anpassa animering.
 4. Klicka på Lägg till effekt i åtgärdsfönstret.

Här kan du välja en mängd olika alternativ för din animering. För att texten eller bilden ska dyka upp i presentationen på ett speciellt sätt gör du så här:

 1. Peka på Ingång.
 2. Välj önskad effekt.

Om du istället vill lägga till en effekt på en text eller en bild som redan ligger på sidan, gör så här:

 1. Peka på Betoning.
 2. Välj ett passande alternativ.

Du kan sedan anpassa animeringen ytterligare genom att ange passande alternativ under rubriken Ändra.

Förhandsvisa din animering

För att se hur animeringen kommer att se ut när du kör presentationen som ett bildspel klickar du på någon av knapparna Spela upp eller Bildspel, längst ner i åtgärdsfönstrena Bilddesign - Animeringsscheman och Anpassad animering.

Spara en presentation på CD


Med den nya funktionen Paketera för CD kan du snabbt och enkelt kopiera presentationer och sedan spela upp dem på datorer som inte har PowerPoint installerat. För att spara en presentation gör du så här:Egenskaper

Artikel-id: 843004 – senaste granskning 27 juli 2004 – revision: 1

Feedback