Så löser du problem och får ut mer av din hårdvara

Landmark

Hur fungerar din hårdvara?

Vad är BIOS och hur fungerar egentligen ett moderkort? Genom att lära dig hur din dator och dess olika hårdvarudelar fungerar kan du bli bättre på att själv lösa eventuella problem som uppstår.
Själva hjärtat i en dator kallas för moderkortet. I moderkortet kopplas datorns alla hårdvaruenheter samman, inbyggd hårdvara såväl som externa enheter, till exempel tangentbord, mus och speltillbehör. Moderkortet består av ett antal olika delar, där två av de viktigaste delarna är dess BIOS och chip-set.

(Basic Input Output System) är ett program som finns inbyggt i en dators moderkort. BIOS innehåller den programkod som används för att starta upp datorn. Det är BIOS som håller reda på vilka olika hårdvaruenheter som är kopplade till datorn, var de är installerade någonstans och kontrollerar vad de gör för någonting. Man skulle kunna säga att BIOS är datorns centrala nervsystem.

På en dators moderkort sitter ett chip-set som är en uppsättning av mikrochips. Dess uppgift på moderkortet är att reglera trafiken och sköta kommunikationen mellan datorns olika hårdvarudelar, till exempel trafiken som går mellan en USB-port på datorn och datorns processor´.


Drivrutiner är viktiga för att din dator ska fungera. Det är små program som hjälper datorns hårdvarukomponenter, till exempel ljud- och grafikkort, mus och tangentbord, att kommunicera med operativsystemet. Drivrutiner berättar för datorn hur den ska tolka signaler som kommer från olika hårdvaror, till exempel en tangenttryckning på tangentbordet.


De datorspråk som din hårdvara använder och de språk som dina program kommunicerar med är mycket olika. Datorkomponenten DirectX, som är en uppsättning av användargränssnitt, fungerar som ett lager mellan hårdvaran och programmen på datorn, och översätter de generella hårdvarukommandon som ges av ett program, till specifika kommandon för just den hårdvara som du har på din dator.


Så undviker du problem med din hårdvara

Ibland blir det problem när du kopplar ny hårdvara till din dator. För att undvika problem finns det flera saker du kan kontrollera och eventuellt åtgärda innan du kopplar in en ny enhet i datorn.

Så löser du dina SideWinder-problem snabbt

Har du problem med ditt speltillbehör? Följ vår steg-för-steg-guide som snabbt och enkelt löser 90 procent av alla problem som kan uppstå med Microsoft SideWinder-produkter.
Egenskaper

Artikel-id: 843008 – senaste granskning 27 juli 2004 – revision: 1

Feedback