Beskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP2

INLEDNING

Informationsfältet i Internet Explorer är ett nytt användargränssnitt som ingår i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Informationsfältet visas när åtgärder på en webbsida som kan vara farliga har blockerats. Det finns mellan verktygsfältet och innehållsfönstret i Internet Explorer och liknar meddelandefältet i Outlook 2003, som innehåller information om blockerat innehåll. Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP2 ersätter många vanliga dialogrutor med förfrågningar om information och innehåller också ett framträdande område för visning av information. Dialogrutor som har ersatts av Informationsfältet gäller bland annat blockerade ActiveX-installationer, popup-fönster, hämtningsprocesser och aktivt innehåll.

Viktigt! Du kan stänga av Informationsfältet i Internet Explorer genom att sänka standardinställningarna för säkerhet. Vi rekommenderar emellertid starkt att säkerhetsinställningarna är kvar på standardnivå eller högre. Standardinställningarna för säkerhet i Internet Explorer skyddar datorn mot virus och angrepp via Internet.

Mer Information

Informationsfältet ser ut och fungerar som meddelandeområdet för blockerat innehåll i Outlook 2003. Det visas mellan verktygsfältet och innehållsfönstret i Internet Explorer när det finns ett meddelande och försvinner när du besöker en annan plats. Texten i Informationsfältet varierar efter meddelandetypen och delas upp på två rader om den inte ryms på en rad. Ett vanligt meddelande är exempelvis följande:
De aktuella säkerhetsinställningarna tillåter inte att ActiveX-kontroller körs på den här sidan. Det kan medföra att sidan inte visas som den ska.
Om du vill flytta markeringen från Informationsfältet till andra objekt i webbläsaren trycker du på TAB-tangenten.

När du klickar eller högerklickar i Informationsfältet visas en meny för det aktuella meddelandet. Menyn innehåller alltid kommandot Hjälp för Informationsfältet med mer detaljerad information om meddelandet. Kommandon i Informationsfältet som inte är tillgängliga är nedtonade.

Du kan konfigurera Informationsfältet så att ett ljud spelas upp när det visas. Detta är standardinställningen. När Informationsfältet visas finns också Windows-förtroendeikonen i statusfältet i stället för meddelandet Fel på sidan.

I vissa fall kan mer än en åtgärd blockeras. Ett popup-fönster kan till exempel blockeras samtidigt som installationen av ett tillägg blockeras. I sådana fall blir texten i Informationsfältet allmännare, och menyerna kombineras så att alla blockerade åtgärder visas. Varje blockerad åtgärd har en undermeny.Du kan anpassa inställningarna för säkerhetszoner för Informationsfältet, och du kan välja mellan att få ett meddelande via Informationsfältet och att få ett mindre framträdande meddelande vid hämtning av filer och kod. Den här funktionen ingick också i Windows XP SP1.

Funktioner i Informationsfältet i Windows XP SP2

Frågor vid installation av tillägg

När en webbsida refererar till en ActiveX-kontroll som inte finns på datorn tillfrågas du om du vill hämta ActiveX-kontroller. I Windows XP SP2 visas frågan i Informationsfältet. Följande tabell innehåller text som visas i Informationsfältet och åtgärder som kan väljas från menyn:
Element i InformationsfältetBildskärm
Text i Informationsfältet
För att skydda datorn förhindrar Internet Explorer att den här webbplatsen installerar program på datorn. Klicka här om du vill se alternativ...
Kort text
Programvaruinstallation blockerades
Menyalternativ
Installera programvara...

Vilka risker innebär detta?

Meddelande om blockerat popup-fönster

I Windows XP SP2 visas ett meddelande i Informationsfältet när ett popup-fönster blockeras. I Informationsfältet kan du använda olika funktioner i Blockering av popup-fönster, som att spela upp popup-fönstret igen, lägga till en webbplats till en lista över tillåtna webbplatser för popup-fönster eller gå till inställningarna för blockering av popup-fönster. Du kan också stänga av Informationsfältet för popup-fönster om du anser att meddelandet är för stort för popup-händelsen. Följande tabell innehåller text som visas i Informationsfältet och åtgärder som kan väljas från menyn:
Element i InformationsfältetBildskärm
Text i Informationsfältet
Ett popup-fönster blockerades. Klicka här om du vill se popup-fönstret eller se andra alternativ...
Kort text
Ett popup-fönster blockerades.
Menyalternativ
Show Last Pop-up

Allow Pop-ups for this Site

Allow Pop-ups

Show Information Bar for Blocked Pop-ups (Checked)

Alternativ för popup-fönster...

Automatiska frågor om hämtning

Frågor om filhämtning som startas automatiskt visas i Informationsfältet i Windows XP SP2.Informationsfältet innehåller en beskrivande text med en förklaring av åtgärden och en kontextkänslig meny som kan användas för att besvara meddelandet. Följande tabell innehåller text som visas i Informationsfältet och åtgärder som kan väljas från menyn:
Element i InformationsfältetBildskärm
Text i Informationsfältet
För att skydda datorn förhindrar Internet Explorer att den här webbplatsen hämtar filer till datorn. Klicka här om du vill se alternativ...
Egen meddelandetextFilhämtning blockerades
MenyalternativHämta programvara

Vilka risker innebär detta?

Aktivt innehåll blockerades

När aktivt innehåll hindras från att köras i zonen Lokal dator visas Informationsfältet i Windows XP SP2.

Informationsfältet innehåller beskrivande text med en förklaring av åtgärden och en kontextkänslig meny som kan användas för att besvara meddelandet. Följande tabell innehåller text som visas i Informationsfältet och åtgärder som kan väljas från menyn:
Element i InformationsfältetBildskärm
Text i Informationsfältet
För att skydda datorn förhindrar Internet Explorer att den här filen visar aktivt innehåll som skulle kunna få tillgång till datorn. Klicka här om du vill se alternativ...
Kort text
Aktivt innehåll blockerades

MenyalternativTillåt innehåll som har blockerats

Vilka risker innebär detta?

ActiveX blocked due to security settings

I Windows XP SP2 visas inte längre meddelandet ActiveX blocked due to security settings. I Internet Explorer visas det här meddelandet i Informationsfältet.

Informationsfältet innehåller beskrivande text med en förklaring av åtgärden och en kontextkänslig meny som kan användas för att besvara meddelandet. Följande tabell innehåller text som visas i Informationsfältet och åtgärder som kan väljas från menyn:
Element i InformationsfältetBildskärm
Text i Informationsfältet
Säkerhetsinställningarna tillåter inte att ActiveX-kontroller körs på den här sidan. Detta kan medföra att sidan inte visas som den ska. Klicka här om du vill se alternativ...
Kort text
Programvara blockerades
MenyalternativAllow this site to run ActiveX controls

Vilka risker innebär detta?
Egenskaper

Artikel-id: 843017 – senaste granskning 18 maj 2009 – revision: 1

Feedback