Fel meddelandet "kör tids felet 430-klassen stöder inte Automation" när FRx startas


TechKnowledge-innehåll


Symptom"kör tids fel 430-klassen stöder inte Automation eller stöder inte förväntat gränssnitt." fel meddelandet visas när FRX startas.INNEBÄRAInträffar när en installation av FRx visas i en annan katalog än den som angavs när FRx installerades på den aktuella arbets stationen. Du kan till exempel starta en FRx-installation som finns på servern i stället för den som installerades lokalt. Registrera FRXLICSYS. DLL och FRXSYSTEM. DLL-filer i katalogen som FRx startas med. Om problemet kvarstår avinstallerar du och installerar om FRx version 6.0. mer information om hur du installerar FRx finns i installations handbok förSolomon IV version 4,50 ellersolomon IV version 5,0 .Obs! Om du kör Microsoft FRx version 6,7 ska du registrera FRXLICSYS67. DLL-filen i stället för FRXLICSYS. DLL-fil.Lösning – registrera de nödvändiga filerna manuellt. 9.1. Med Utforskaren letar du reda på FRXLICSYS. DLLin katalogen som FRx körs från.Obs! Om du kör Microsoft FRx version 6,7 letar du reda på FRXLICSYS67. DLL-filen i stället för FRXLICSYS. DLL-fil. 2. Välj Öppna med från menyn. 3. Klicka på knappen övrigt längst ned i fönstret Öppna med. 4. Bläddra till den lokala enheten (oftast C:\) och välj antingen REGSVR32. EXE i \WINNT\SYSTEM32 eller REGSVR. EXE i \WINDOWS\SYSTEM.5. Klicka på öppna. 6. Klicka på OK. Ett meddelande visas som anger om filen registrerades korrekt. Upprepa steg 1 through6 för FRXSYSTEM. Fil. Den här artikeln är TechKnowledge dokument-ID: 133802