"Körfel"-2147417848 (80010108) automation-fel: det anropade objektet har kopplats bort från sina klienter.


TechKnowledge-innehåll


INGENTINGFel meddelandet "Körfel" – 2147417848 (80010108) automation-fel: det anropade objektet har kopplats bort från dess klienter "visas när du har installerat theCode Jock Command bar Control.INNEBÄRADen felaktiga CommandBars. ocx-filen används.Lösning 1. Kopiera filen CommandBars. ocx från Solomon 6,0 CD till mappen C:\%windir%\System32.2. Kopiera. LIC-filen från installationpurchased från Code jock till mappen C:\%windir%\System32.3. Registrera filen CommandBars. ocx från steg 1 i system32-mappen. Den här artikeln är TechKnowledge dokument-ID: 137526problemet som beskrivs i avsnittet symptom gäller inte för Microsoft Dynamics SL 7,0.