Felsökning av problem vid utskrift på en lokal skrivare med hjälp av Office-program i Windows XP

Sammanfattning

Den här artikeln handlar om felsökning av Microsoft Office-utskriftsproblem i Microsoft Windows XP. Följande ämnen tas upp:
 • Felsökning av skrivarmaskinvara
 • Felsökning av skrivardrivrutinen
 • Felsökning av utskrift i Windows XP
 • Felsökning av programutskrift
 • Felsökning i läget Selektiv start

INLEDNING

Den här artikeln handlar om felsökning av problem vid utskrift på en lokal skrivare med hjälp av Office-program i Windows XP

Mer Information

Artikeln innehåller inte detaljinformation om felsökning av utskriftsproblem i nätverk, men här presenteras många viktiga grundläggande åtgärder för felsökning som kan användas för att diagnostisera utskriftsproblem. Åtgärderna i den här artikeln kan också hjälpa dig att kontrollera om problemen med nätverksutskrift orsakas av ett lokalt problem.

Om du vill veta mer om felsökning av problem med nätverksutskrifter klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314073 Felsökning av problem med utskrifter i nätverk i Windows XP

Kontrollera skrivarmaskinvaran

Många utskriftsproblem kan orsakas av maskinvarurelaterade problem. Innan du fortsätter med mer komplicerade felsökningsmetoder bör du kontrollera att utskriftsproblemet inte orsakas av följande maskinvarurelaterade problem:
 • Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett fungerande eluttag.
 • Kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten till skrivarporten. Kontakterna måste sitta i ordentligt i rätt port på datorn och skrivaren.
 • Kontrollera att det finns papper (eller annat lämpligt utskriftsmedium) i skrivaren och att papperet inte har fastnat.
 • Kontrollera att det finns tillräckligt mycket bläck eller toner i skrivaren.
 • Om det finns en online/offline-inställning eller en online/offline-knapp på skrivaren kontrollerar du att skrivaren är online.
 • Återställ skrivaren genom att stänga av den och sedan sätta på den igen efter fem till tio sekunder. Många utskriftsproblem kan bero på att skrivarbufferten är full.
 • Kontrollera att du har följt alla installationsinstruktioner från skrivartillverkaren.
 • Om det finns några anvisningar för felsökning i skrivardokumentationen följer du dem.
 • Genomför om möjligt ett självtest på skrivaren. Dessa verktyg för "självdiagnostik" kan ofta användas för att lösa eller diagnostisera problem med maskinvaran. Självtester utförs på olika vis på olika skrivare. Instruktioner för genomförande av ett självtest finns i skrivardokumentationen.

  Obs! Om självtestet inte fungerar kan skrivaren vara skadad eller behöva service. Kontakta skrivartillverkaren om du behöver mer hjälp.
 • Om en annan dator är tillgänglig kontrollerar du att skrivaren fungerar som den ska när den är ansluten till den andra datorn. Om den inte gör det kan skrivaren vara skadad och behöva service.

Kontrollera skrivaregenskaper

Felaktiga inställningar av skrivaregenskaper kan orsaka följande problem:
 • Dåliga utskrifter
 • Ofullständiga utskrifter
Dessutom kan felaktiga inställningar av skrivaregenskaper medföra att skrivaren inte skriver ut alls. Kontrollera att skrivaregenskaperna är konfigurerade enligt skrivartillverkarens rekommendationer.

Så här visar du skrivaregenskaperna:
 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på skrivaren du vill visa och klicka sedan på
  Egenskaper.
 3. Kontrollera att alla skrivaregenskaper är konfigurerade enligt skrivartillverkarens rekommendationer.

  Gör det genom att visa dokumentationen som medföljer skrivaren eller kontakta skrivartillverkaren.

Skriva ut en testsida

För att skriva ut en testsida måste du ha utskriftsbehörighet. Du kan också skriva ut en testsida när du installerar en skrivare.

Så här skriver du ut en testsida:
 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på skrivaren du vill testa och klicka sedan på
  Egenskaper.
 3. Klicka på Skriv ut testsida på fliken
  Allmänt.
 4. Klicka på OK om testsidan skrivs ut på rätt sätt.
Om testsidan inte skrivs ut som den ska fortsätter du felsökningen. Om du inte kan skriva ut en testsida, eller om du inte kan skriva ut i flera eller samtliga Microsoft Windows-program, har du problem med något av följande:
 • Skrivardrivrutinen
 • Windows
 • Maskinvaran
 • Anslutningen

Testa skrivardrivrutinen

Testa skrivardrivrutinen genom att se om du kan skriva ut från WordPad eller Anteckningar.

Gör så här:
 1. Starta om datorn.
 2. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör och Anteckningareller WordPad.
 3. Skriv in lite text och försök sedan skriva ut den.
Om du kan skriva ut från WordPad eller Anteckningar beror problemet på programmet du använder, eller så körs inte ett visst utskriftskommando i Windows som programmet kräver. Ett litet problem med skrivardrivrutinen kan påverka utskrifterna.

För att se om problemet orsakas av skrivardrivrutinen kan du testa den genom att installera en annan drivrutin. Använd någon av följande metoder:
 • Om du använder en PostScript-skrivare laddar du NT-drivrutinen för Apple LaserWriter. Detta är en grundläggande PostScript-drivrutin. NT-drivrutinen för Apple LaserWriter kan visa om problemet beror på PPD-filen (PostScript Printer Description) för skrivaren.
 • Om du inte har en PostScript-skrivare laddar du skrivardrivrutinen Allmän/endast text. Detta är en grundläggande drivrutin. Skrivardrivrutinen Allmän/endast text kan visa dig om den grundläggande utskriftsstacken fungerar som den ska.
 • Om du använder en plotter laddar du Hewlett-Packard-plotterdrivrutinen HP-GL/2. Mer information om plotterdrivrutinen finns på följande HP-webbplats (Hewlett-Packard): Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Så här installerar du en skrivardrivrutin:
 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på skrivaren du vill ändra drivrutiner för, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Om du vill installera en ny eller uppdaterad version av skrivardrivrutinen med hjälp av guiden Lägg till skrivardrivrutin klickar du på
  Ny drivrutin på fliken Avancerat.
 4. Klicka på Nästa och gör något av följande:

  • Klicka på lämplig skrivartillverkare och skrivarmodell om den nya eller uppdaterade drivrutinen finns med i listan.
  • Klicka på Diskett finns om drivrutinen inte finns med i listan, eller om du har fått en ny eller uppdaterad drivrutin på CD eller diskett från skrivartillverkaren. Ange sökvägen till drivrutinen och klicka på OK.
 5. Klicka på Nästa och slutför installationen av drivrutinen genom att följa instruktionerna på skärmen.
Om skrivaren inte fungerar när du använder de grundläggande drivrutinerna läser du "Kontrollera utskriftsstacken". Om skrivaren fungerar när du använder de grundläggande drivrutinerna läser du "Kontrollera programmet".

Kontrollera utskriftsstacken

 1. Ta bort och installera om skrivardrivrutinen. Så här byter du ut en skadad skrivardrivrutin:
  1. Avsluta alla Windows-program som körs.
  2. Klicka på Start och sedan på
   Skrivare och fax.
  3. Högerklicka på standardskrivaren och klicka på
   Ta bort. Om du tillfrågas om du vill ta bort extra filer som är kvar på datorn klickar du på Ja.
  4. Dubbelklicka på Lägg till skrivare, och installera om skrivardrivrutinen enligt anvisningarna på skärmen.

   Obs! Om du är ansluten till ett nätverk måste du kanske installera rätt skrivardrivrutin från en skrivarresurs i nätverket. Kontakta nätverksadministratören.

   Om du vill veta mer om hur du installerar en skrivardrivrutin från en nätverksskrivarresurs klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   135406 Ta bort och installera om en skrivardrivrutin manuellt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

   Om du använder ett Service Pack installerar du om detta när du har installerat om drivrutinerna.
 2. Kontrollera tillgängligt utrymme på hårddisken.
Det går kanske inte att skriva ut utskriftsjobb om utrymmet inte räcker för att buffra jobbet.

Skriva ut vid en kommandotolk

När du skriver ut vid en kommandotolk testas anslutningen mellan datorn och skrivaren. Denna procedur är uppdelad på två avsnitt, beroende på skrivartypen: PostScript och icke-PostScript. I båda fallen måste du känna till vilken skrivarport som skrivaren är ansluten till.

Så här tar du reda på det:
 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Klicka på ikonen för skrivaren du vill använda,
  Arkiv-menyn och Egenskaper.
 3. Leta under Skriv till följande port på fliken Portar efter porten som skrivaren är ansluten till och anteckna porten.
Så här skriver du ut i Kommandotolken med en PostScript-skrivare:
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör och
  Kommandotolken.
 2. Om skrivaren är ansluten till porten LPT1 skriver du
  copy con lpt1 i Kommandotolken. Om skrivaren är ansluten till en annan port än LPT1 byter du ut lpt1 mot rätt port.
 3. Tryck på RETUR.
 4. Skriv showpage i Kommandotolken och tryck på RETUR.
 5. Tryck på CTRL+Z och sedan på RETUR.
Om skrivaren matar ut ett pappersark fungerar anslutningen mellan datorn och skrivaren. Om du inte kan skriva ut i Kommandotolken läser du avsnittet "Starta Windows i läget Selektiv start".

Så här skriver du ut i Kommandotolk med en icke-PostScript-skrivare:
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör och
  Kommandotolken.
 2. Skriv echo hello i Kommandotolken, tryck på CTRL+L och skriv dir > lpt1. Om skrivaren är ansluten till en annan port än LPT1 byter du ut lpt1 mot rätt port. När du har skrivit raden visas den som echo hello ^L > lpt1.
 3. Tryck på RETUR.
Om skrivaren skriver ut en sida med en lista fungerar anslutningen mellan datorn och skrivaren. Om du inte kan skriva ut i Kommandotolken läser du avsnittet "Starta Windows i läget Selektiv start".

Testa teckensnitten

Dina utskriftsproblem kan bero på ett skadat teckensnitt. I följande avsnitt får du hjälp med felsökning av teckensnittsproblem.

Skriva ut ett teckensnittsexempel

Teckensnitt används för att visa text på skärmen och på utskrifter. Teckensnitt har format, till exempel kursiv, fet och fet kursiv. Om du misstänker att ett visst teckensnitt ställer till problem vid utskrifter kan du skriva ut ett teckensnittsexempel.

Gör så här:
 1. Klicka på Start, klicka på
  Kontrollpanelen och dubbelklicka på
  Teckensnitt.
 2. Dubbelklicka på önskat teckensnitt.
 3. Klicka på Skriv ut på exempelsidan.
Om problemet är begränsat till ett visst teckensnitt kan det bero på att teckensnittsfilen är skadad.

Om du vill veta mer om hur du testar och installerar om teckensnitt klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314960 Installera eller ta bort ett teckensnitt i Windows

Skriva ut TrueType-teckensnitt som grafik

Om problemet verkar vara relaterat till teckensnitt aktiverar du funktionen Skriv ut TrueType som grafik om skrivaren stöder det och testar sedan om problemet är borta.

Skriv ut TrueType-teckensnitt som grafik enligt följande anvisningar.

Obs! För att ändra utskriftsinställningarna måste du ha utskriftsbehörighet.
 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på ikonen för skrivaren du använder och klicka sedan på Utskriftsinställningar.
 3. Klicka på Avancerat.
 4. Markera kryssrutan Skriv ut text som grafik under Dokumentalternativ.

  Obs! Kryssrutan Skriv ut text som grafik visas bara i dialogrutan Avancerat om skrivaren stöder funktionen.
 5. Klicka på Aktiverad.
Obs! När skrivaren stöder Skriv ut text som grafik hämtas TrueType-teckensnitt normalt till skrivaren. I allmänhet innebär detta att utskriften går fortare, eftersom teckensnitten i dokumentet finns i skrivarens minne. Om du inte kan skriva ut när Skriv ut text som grafik är aktivt stänger du av funktionen och försöker sedan skriva ut igen.

Minska skrivarupplösningen

Det kan uppstå utskriftsproblem om skrivaren är konfigurerad för utskrift med hög upplösning. Ta reda på om detta är orsaken till utskriftsproblemen genom att minska skrivarupplösningen och sedan prova om problemet är borta.

Så här minskar du skrivarupplösningen:
 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på skrivaren du vill använda och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Allmänt och sedan på
  Utskriftsinställningar.
 4. Klicka på en lägre upplösning (eller punkter per tum) för skrivaren i rutan Upplösning och klicka på
  OK.
 5. Kontrollera om problemet är borta. Om inte återställer du skrivarupplösningen till den ursprungliga inställningen.

Kontrollera programmet

Du vet nu att du kan skriva ut från WordPad eller Anteckningar och att utskriftsproblemet är begränsat till ett visst program.

Så här löser du problemet i programmet:
 • Skriv ut en annan, enklare fil. Skapa till exempel ett nytt dokument med mindre information. Med det här testet kan du se om problemet ligger i programmet eller dokumentet.
 • Kontrollera det tillgängliga diskutrymmet på systemenheten genom att se om ett litet utskriftsjobb skrivs ut.
 • Se om du kan skriva ut från ett annat operativsystem. Om det lyckas beror problemet på utdatafilen.
Om det nya dokumentet skrivs ut kan problemet vara begränsat till ett visst dokument. Gör följande för att se om så är fallet. Om du inte kan skriva ut det nya dokumentet läser du avsnittet "Starta Windows i läget Selektiv start".

Kontrollera minne och diskutrymme

Dokumentet du försöker skriva ut kan kräva mer minne. Spara dokumentet du försöker skriva ut, och klistra sedan in en del av det i en ny fil. Om det inte går att skriva ut grafik klistrar du in ett grafikobjekt i den nya filen. Stäng alla filer utom den nya och försök skriva ut.

Om du kan skriva ut kan det ursprungliga dokumentet kräva mer minna än som finns tillgängligt på datorn. Operativsystemet kan ha för lite minne.

Frigör minne med en eller flera av följande åtgärder:
 • Avsluta alla andra program som körs.
 • Stäng alla dokument utom det du försöker skriva ut.
 • Avsluta alla program som körs och starta sedan om datorn.
 • Se till att det finns tillräckligt mycket ledigt diskutrymme på hårddisken. Du bör ha minst 120 megabyte (MB) ledigt utrymme.
Diskutrymme används när information skickas till skrivaren. Det kan vara svårt att skriva ut om du har mindre än 120 MB ledigt utrymme på hårddisken där Windows är installerat.

Så här tar du reda på hur mycket diskutrymme som är tillgängligt på hårddisken:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Högerklicka på ikonen för hårddisken där Windows är installerat och klicka på Egenskaper. På fliken
  Allmänt visas det totala lediga utrymmet på hårddisken. 1 gigabyte (GB) utrymme motsvarar 1024 MB.
Använd en eller flera av följande metoder för att frigöra utrymme:
 • Töm Papperskorgen.
 • Använd Diskrensning för att frigöra diskutrymme. så här:
  1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på
   Systemverktyg och klicka på Diskrensning.
  2. Klicka på hårddisken i rutan Enheter och sedan på OK.
  3. Välj ett eller flera alternativ i listan Filer att ta bort.
  4. Du kan också klicka på fliken Fler alternativ om du vill se fler alternativ för att frigöra diskutrymme.
 • Ta bort alla dokument och datafiler som inte längre används, eller flytta dem till en annan plats för arkivering.
 • Ta bort program du inte vill ha med Lägg till/ta bort program så här:
  1. Klicka på Start,
   Kontrollpanelen och Lägg till eller ta bort program.
  2. Klicka på programmet du vill ta bort och sedan på
   Ändra/ta bort.
  3. Ta bort programmet genom att klicka på
   Ja.

Ta reda på om det är paus i utskriften

Så här tar du reda på om det är paus i utskriften:
 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på skrivaren.
 3. Klicka på Fortsätt utskriften eller
  Använd skrivaren online om något av alternativen visas på menyn.
 4. Försök att skriva ut igen.

Kontrollera skrivarporten

Så här kontrollerar du att du skriver ut till rätt port eller till sökvägen för den delade skrivaren:
 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på skrivaren du vill använda och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på rätt port på fliken Portar i listan Skriv ut till följande port.
Den vanligaste skrivarporten är LPT1, men vissa skrivare kräver en annan port. Du kan se i skrivardokumentationen vilken port du ska använda.

Kontrollera den delade skrivarsökvägen för en nätverksskrivare

 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på skrivaren du vill använda och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Kontrollera att rätt skrivarnamn står överst på sidan på fliken Allmänt.
Om fel skrivarnamn visas, eller om du inte vet vilken skrivare du ska skriva ut på, kontaktar du nätverksadministratören för mer information.

Ändra inställningar för bufferthanteraren

Om du har tillräckligt diskutrymme men ändå problem med att skriva ut, kan du prova med att ändra inställningarna för bufferthanteraren. När du skriver ut skrivs information normalt till en fil på hårddisken innan den skickas till skrivaren. Denna process kallas utskriftsbuffring. Tack vare utskriftsbuffring kan du fortsätta att använda dina program medan dokumentet skrivs ut. Utskriftsbuffring är vanligen snabbare än utskrift direkt till skrivaren. Om du har lite diskutrymme kan du öka utskriftshastigheten genom att stänga av utskriftsbuffring.

Obs! När utskriftsbuffring är avstängt måste du vänta på att filen ska skrivas ut innan du kan utföra andra åtgärder i programmet du skriver ut från.

Så här kontrollerar eller ändrar du inställningarna för bufferthanteraren:
 1. Klicka på Start och sedan på
  Skrivare och fax.
 2. Dubbelklicka på skrivaren du försöker använda. Utskriftskön för skrivaren visas.
 3. Om det finns några dokument i utskriftskön klickar du på
  Skriv ut, Avbryt alla dokument och
  OK.
 4. Högerklicka på skrivaren du vill använda och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Avancerat.
  • Om alternativet Buffra utskriftsjobb så att programmet avslutar utskriften snabbare är markerat är utskriftsbuffring aktivt.
  • Om alternativet Skriv ut direkt till skrivaren är markerat är utskriftsbuffring avstängt, och du skriver ut direkt till skrivaren.
 6. Ändra inställningen för att se om detta gör att utskriften går snabbare. Ändra inställningen genom att klicka på något av alternativen från steg 5.
  • Om du skriver ut till en nätverksskrivare kan du kanske inte ändra inställningarna för bufferthanteraren.
  • På vissa skrivare kan det ta mycket längre tid att skriva ut grafik än text.

Leta efter resurskonflikter

Skrivarmaskinvaran måste vara konfigurerad så att den inte står i konflikt med annan maskinvara som du har installerat.

Så här kontrollerar du om det finns några resurskonflikter:
 1. Klicka på Start,
  Kontrollpanelen, Prestanda och underhåll och sedan på System.
 2. Klicka på fliken Maskinvara i dialogrutan
  Systemegenskaper och sedan på
  Enhetshanteraren.
 3. Dubbelklicka på Portar.
 4. Högerklicka på lämplig port för din skrivare, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Resurser, och kontrollera att det inte finns några konflikter under Enheter i konflikt.

Starta Windows i läget Selektiv start

För att hitta drivrutiner och minnesresidenta program som kan störa utskriftsfunktionen i programmet du använder startar du i Windows-läge och försöker sedan skriva ut till en fil i programmet.

Obs! Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att göra detta.

Varning! När du följer instruktionerna i det här avsnittet kanske Systemåterställning inte längre blir tillgängligt, och du kan ta bort tidigare skapade återställningspunkter.

Om du vill veta mer om hur du använder Systemåterställning för att återställa datorn till ett tidigare tillstånd, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP


Så här startar du Windows i läget Selektiv start:
 1. Klicka på Start, klicka på
  Kör, skriv msconfig i rutan
  Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Selektiv start på fliken
  Allmänt, och avmarkera sedan alla följande kryssrutor.

  Obs! Du kan inte avmarkera kryssrutan Använd ursprunglig BOOT.INI.
 3. Starta om datorn genom att klicka på OKoch sedan på Starta om.
Om utskriftsproblemet inte uppstår när du startar Windows i läget Selektiv start, använder du felsökning i ren miljö för att ta reda på orsaken till problemet.

Om du vill veta mer om hur du startar i ren miljö i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310353 Starta Windows XP i felsäkert läge
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 870622 – senaste granskning 19 nov. 2008 – revision: 1

Feedback