Felmeddelande när du försöker köra guiden Skapa trådlöst nätverk efter uppdatering till Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3 eller Windows XP Tablet PC 2005

INLEDNING

Guiden Skapa trådlöst nätverk och funktionen Visa tillgängliga trådlösa nätverk är båda beroende av tjänsten för nollkonfiguration av trådlösa tjänster för att kunna användas i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Service Pack 3 (SP3) och Microsoft Windows XP Table PC 2005. Om den tjänsten inte är tillgänglig visas ett felmeddelande med en hänvisning till den här artikeln.

Mer Information

Detta beror på flera saker. Vissa dator- och maskinvarutillverkare tillhandahåller egna konfigurationsprogram som ersätter tjänsten för nollkonfiguration av trådlösa tjänster i Windows. I så fall måste du använda programmet från tillverkaren för att konfigurera det trådlösa nätverket. Om du vill använda guiden Skapa trådlöst nätverk eller funktionen Visa tillgängliga trådlösa nätverk för att konfigurera en trådlös enhet måste du se efter i dokumentationen för datorn eller kortet för det trådlösa nätverket om du kan använda tjänsten för nollkonfiguration av trådlösa tjänster för att konfigurera det trådlösa nätverket. Ibland går det inte att använda Windows-funktionen.

Om du vill konfigurera om nollkonfiguration av trådlösa tjänster för alla trådlösa profiler går du till Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill konfigurera om nollkonfiguration av trådlösa tjänster för alla trådlösa profiler automatiskt, klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.

Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.Jag löser det själv

Om det inte medföljde något program för trådlösa nätverk med datorn eller nätverkskortet för trådlösa nätverk gör du så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv ncpa.cpl och klicka på OK.
  2. Klicka på Nätverksanslutningar.
  3. Markera den trådlösa anslutningen i Nätverksanslutningar, och klicka sedan på Ändra inställningar för den här anslutningen.
  4. Markera kryssrutan Konfigurera trådlöst nätverk på fliken Trådlösa nätverk.
Så här startar du tjänsten för nollkonfiguration av trådlösa nätverk:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv %SystemRoot%\system32\services.msc /s och klicka på OK.
  2. Dubbelklicka på Wireless Zero Configuration.
  3. Klicka på Automatiskt i rutan Startmetod, och klicka sedan på OK.
  4. Klicka på Starta i avdelningen Tjänststatus och sedan på OK.

Om ett felmeddelande visas när du försöker starta tjänsten söker du mer information om felsökning i avsnittet "Referenser".

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

815485 Översikt över WPA-säkerhetsuppdatering (Wi-Fi Protected Access) i Windows XP
313242 Felsökning av problem vid anslutning till trådlösa nätverk i Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 871122 – senaste granskning 10 juni 2013 – revision: 1

Feedback