Felmeddelandet "Åtkomst nekad" visas vid försök att installera Windows XP Service Pack 2 eller Windows Server 2003 Service Pack 1

BUG #: 24561 (Content Maintenance)

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom

När du försöker installera Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), kan något av följande problem uppstå:
 • Det går inte att installera Service Pack-uppdateringen.
 • Ett felmeddelande av följande typ visas:
  Det gick inte att installera Service Pack. Åtkomst nekad
 • Filen Svcpack.log innehåller följande felmeddelande:
  DoRegistryUpdates failed

Orsak

De här problemen kan uppstå när behörigheterna för en eller flera registernycklar är begränsade på ett sådant sätt att registernycklarna inte kan uppdateras. Om en registernyckel inte kan uppdateras kan det medföra att installationsprogrammet inte fungerar.

Workaround

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Obs! Du måste tillhöra säkerhetsgruppen Administratörer för att kunna utföra de här åtgärderna.

Undvik problemet på följande vis.

Steg 1: Kontrollera att registret inte har kunnat uppdateras

 1. Öppna filen Svcpack.log. Den finns normalt i mappen C:\Windows. Öppna filen Svcpack.log så här: klicka på Start, Kör, skriv %windir%\svcpack.log och klicka på OK.
 2. Klicka på SökRedigera-menyn.
 3. Skriv DoRegistryUpdates failed i rutan Sök efter och klicka på Sök nästa.
 4. Om du hittar felmeddelandet DoRegistryUpdates failed finns det ett problem som förhindrar uppdatering av registret. Felmeddelandet ser ut ungefär så här:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates misslyckades.

  xxxx.xxx: Åtkomst nekad.

  xxxx.xxx: Meddelande som visas för användaren: Åtkomst nekad.
  Obs! xxxx.xxx står för postens tidsstämpel.

Steg 2: Leta upp registernyckeln

Så snart du har konstaterat att det har uppstått ett registerbehörighetsfel måste du leta upp rätt registernyckel och ändra behörigheterna, så att Windows XP SP2 eller Windows Server 2003 SP1 kan installeras. Gör så här:
 1. Inkludera registerinformation i filen Setupapi.log genom att aktivera detaljerad loggning.Om du vill veta mer om hur du aktiverar detaljerad loggning klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  906485 Aktivera detaljerad loggning på en dator med Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Obs! Registernycklar registreras inte som standard i filen Setupapi.log.

  När du har aktiverat detaljerad loggning installerar du Windows XP SP2 eller Windows Server 2003 SP1 igen för att få med registernyckeln.
 2. Öppna Setupapi.log. Den finns normalt i mappen C:\Windows. Du öppnar Setupapi.log så här: klicka på Start, Kör, skriv %windir%\setupapi.log och klicka sedan på OK.
 3. Tryck på CTRL+END, så att du kommer till slutet av Setupapi.log.
 4. Klicka på SökRedigera-menyn.
 5. I rutan Sök efter skriver du Error 5: Åtkomst nekad under Riktning. Klicka på Upp och sedan på Sök nästa.

  Posten som hittas i Setupapi.log ska se ut ungefär så här:
  #-007 Tar bort registernyckeln HKCR\vnd.ms.radio

  #E033 Fel 5: Åtkomst nekad.
  Obs! Raden före posten "Åtkomst nekad" anger den aktuella registernyckeln. I det här fallet står HKCR för registreringsdatafilen "HKEY_CLASSES_ROOT", och "vnd.ms.radio" är en undernyckel under denna.

Steg 3: Återställ registerbehörigheterna

Så snart du har hittat registerundernyckeln med felaktiga behörigheter uppdaterar du behörigheterna för den undernyckeln.

Så här uppdaterar du behörigheterna för registerundernyckeln:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka sedan på OK, så att Registereditorn startar.
 2. Leta upp och högerklicka på registerundernyckeln som du antecknade i steg 2d, och klicka sedan på Behörigheter.
 3. Under Grupp- eller användarnamn klickar du på Administratörer.
 4. Under Behörigheter för administratörer kontrollerar du att kryssrutan Tillåt är markerad för följande poster:
  • Fullständig behörighet
  • Läsa
 5. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
 6. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Behörighetsproblemet ska nu vara löst för registerundernyckeln, och Windows XP SP2 eller Windows Server 2003 SP1 ska installeras utan problem. Om du får fler problem när du försöker installera Windows XP SP2 eller Windows Server 2003 SP1 upprepar du de här åtgärderna efter behov.
Egenskaper

Artikel-id: 873148 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback