Ändra inställningar för Automatiska uppdateringar med hjälp av Säkerhetscenter


INLEDNING


Säkerhetscenter är den centrala platsen i Windows XP Service Pack 2 där användare kan få säkerhetsinformation och genomföra säkerhetsrelaterade aktiviteter. I Säkerhetscenter övervakas tillståndet för tre viktiga säkerhetsfunktioner: brandväggen, Automatiska uppdateringar och virusskydd. Om ett problem upptäckts på något av dessa områden visas en ikon och ett meddelande i meddelandefältet.

Normalt kontrolleras automatiskt att Automatiska uppdateringar är inställt för automatisk hämtning och installation av säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar till datorn. Om Automatiska uppdateringar är avstängt eller inte inställt på den högsta inställningen visas rekommendationer i Säkerhetscenter om att Automatiska uppdateringar ska sättas på eller ändras.

Mer Information


Om du vill att vi ska aktivera Automatiska uppdateringar åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Aktivera Automatiska uppdateringarInaktivera Automatiska uppdateringar


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Så här aktiverar du Automatiska uppdateringar själv:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv wscui.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Automatiska uppdateringar.
 3. Följande alternativ är tillgängliga:
  • Automatiskt (rekommenderas)
   Dag och tidpunkt för automatisk hämtning och installation av uppdateringar kan väljas. Det kan vara varje dag eller en viss dag och tidpunkt.
  • Hämta uppdateringar åt mig men låt mig välja när de ska installeras
   Uppdateringar hämtas automatiskt, men installation kräver användarens medverkan.
  • Meddela mig men hämta ingenting och installera ingenting automatiskt
   Användaren meddelas om tillgängliga uppdateringar, och hämtning och installation kräver användarens medverkan.
  • Inaktivera Automatiska uppdateringar
   Automatiska uppdateringar inaktiveras. Dessutom visas en länk till Windows Update-webbplatsen där användaren kan välja, hämta och installera uppdateringar manuellt.