Konfigurera frågor om automatisk hämtning i Internet Explorer på en dator med Windows XP Service Pack 2

INLEDNING

Från och med Windows XP Service Pack 2 (SP2) finns det en ny visuell funktion som kallas Informationsfältet i Internet Explorer. I Informationsfältet informeras du om filer som blockeras för hämtning på webbplatser. I den här artikeln beskrivs konfiguration av sådana automatiska hämtningsfrågor.

Mer Information

Så här påverkar du meddelanden om ActiveX-kontroller och filhämtning:
 1. Klicka på Verktyg i Internet Explorer och sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Det finns fyra säkerhetszoner:
  • Internet
  • Lokalt intranät
  • Tillförlitliga platser
  • Ej tillförlitliga platser
  Klicka på zonen du vill ändra inställningarna för.
 4. Klicka på Anpassad nivå under Säkerhetsnivå för zonen.
 5. Under ActiveX-kontroller och plugin-program, under Fråga automatiskt om ActiveX-kontroller, klickar du på Inaktivera eller Aktivera.
 6. Under Hämtning, under Fråga automatiskt om hämtning av filer, klickar du på Inaktivera eller Aktivera och sedan två gånger på OK.
Så här anger du om ett meddelande ska visas när ett popup-fönster blockeras:
 1. Klicka på Blockering av popup-fönsterVerktyg-menyn och sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.
 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Show Information Bar when a pop-up window is blocked.
 3. Klicka på Stäng.
Så här anger du om ett meddelande ska visas när aktivt innehåll körs från Internet eller en CD:
 1. Klicka på Verktyg och sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på fliken Avancerat.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt att aktivt innehåll körs på den här datorn.
 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt att aktivt innehåll på CD-skivor körs på den här datorn och klicka på OK.
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

843017 Beskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP2

Egenskaper

Artikel-id: 883255 – senaste granskning 18 maj 2009 – revision: 1

Feedback