Kända problem vid användning av Outlook Web Access på en dator med Windows XP SP2

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs kända problem vid användning av Microsoft Outlook Web Access på en dator med Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Följande ämnen tas upp:
 • Använda Outlook Web Access på en dator med Windows XP SP2
 • Kända problem
 • Outlook Web Access S/MIME-kontrollen fungerar inte
 • Olika funktionsförändringar

INLEDNING

Genom Windows XP Service Pack 2 införs nya funktioner i Microsoft Internet Explorer som kan påverka användare av Outlook Web Access. I den här artikeln beskrivs kända problem som kan uppstå vid användning av Outlook Web Access på en dator med Windows XP SP2.

Mer Information

Använda Outlook Web Access på en dator med Windows XP SP2

För att ansluta till Outlook Web Access från en dator med Windows XP SP2 måste du använda någon av följande metoder:
 • Metod 1 Lägg till URL-adressen till Outlook Web Access-webbplatsen i listan över Tillåtna platser för Blockering av popup-fönster i Internet Explorer. Detta är den åtgärd vi rekommenderar. Gör så här:
  1. Klicka på Blockering av popup-fönsterVerktyg-menyn och sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.
  2. Skriv in URL-adressen till Outlook Web Access-webbplatsen i rutan Adress till en webbplats som du vill tillåta.
  3. Klicka på Lägg till och Stäng.
  Obs! Vi rekommenderar metod 1, eftersom den innebär att blockering av popup-fönster fortfarande fungerar på andra webbplatser.
 • Metod 2 Du kan välja Basic-klienten i stället för Premium-klienten när du loggar in med formulärbaserad autentisering.

  Obs! Om du inte har tillräcklig behörighet för metod 1 rekommenderar vi metod 2. (Du har exempelvis kanske inte tillräcklig behörighet för metod 1 om du använder en dator på ett bibliotek.)
 • Metod 3 Sänk filternivån. Detta gör att vissa popup-fönster kan visas, men vissa Outlook Web Access-funktioner fungerar inte längre som förväntat.
Dessutom kan blockering av popup-fönster stängas av i Internet Explorer. Vi rekommenderar emellertid inte detta.

Kända problem

Filternivån påverkar funktioner

Om blockering av popup-fönster aktiveras i Internet Explorer, filternivån ställs in på Mellan och URL-adressen till Outlook Web Access inte finns med i listan Tillåtna platser, fungerar Outlook Web Access kanske inte längre som förväntat. Vissa kända problem som är relaterade till filternivån beskrivs i avsnittet "Filternivån påverkar funktioner".
Exchange 2000 Server och Exchange Server 2003
Följande problem uppstår endast med Exchange 2000 Server och Exchange Server 2003.

Blockering av popup-fönster blockerar följande:
 • Åtgärden Ny mapp.
 • Dialogrutan Bifogade filer.
 • Knappen Nytt meddelande i dialogrutan Sök namn.
 • Knappen Skicka e-post till kontakt i Kontakt-formuläret.
 • Påminnelser och meddelanden om ny e-post.
 • Följande kommandon på snabbmenyn för postlådeobjekt:
  • Öppna
  • Svara
  • Svara alla
  • Vidarebefordra
  • Skapa regel
  • Flytta/Kopiera
Dessutom kan följande inträffa:
 • Om du markerar ett användarnamn i dialogrutan Sök namn och sedan klickar på Egenskaper, eller om du dubbelklickar på ett användarnamn, uppstår ett skriptfel.
 • Om du klickar på Kontrollera namn i formuläret Redigera regel, eller om något namn inte kan matchas, uppstår ett skriptfel.
 • Om du dubbelklickar på ett matchat användarnamn och sedan klickar på Visa blockerat popup-fönster visas följande meddelande:
  Vill du lämna den här sidan? Om du väljer Stäng kommer du att förlora information som inte har sparats. Klicka på OK om du vill fortsätta eller klicka på Avbryt om du vill stanna kvar på sidan.

  Om du klickar på OK ersätts det aktiva fönstret av fönstret Egenskaper, och alla ändringar du har gjort sedan du sparade senast går förlorade.
Exchange Server 5.5
Följande problem uppstår bara med Exchange Server 5.5. Vid visning av ett meddelande blockeras knappen Svara av Blockering av popup-fönster.

Outlook Web Access S/MIME-kontrollen fungerar inte längre

Följande information gäller bara Outlook Web Access S/MIME-kontrollen i Exchange Server 2003 och senare versioner av Exchange Server.
 • Efter uppgradering till Windows XP SP2 identifieras kanske S/MIME-kontrollen inte längre i Outlook Web Access. Detta får följande konsekvenser:
  • Knappen Kryptera meddelandeinnehåll och bifogade filer i formuläret Skriv meddelande är inte tillgänglig.
  • Knappen Lägg till en digital signatur i det här meddelandet i formuläret Skriv meddelande är inte tillgänglig.
  • Området E-postsäkerhet i Alternativ-formuläret för Outlook Web Access anger att S/MIME-kontrollen inte är installerad. Endast knappen Hämta är tillgänglig.
  • Det går inte att dra bifogade filer till formuläret Skriv meddelande.

Olika funktionsförändringar

Efter uppgradering till Windows XP SP2 fungerar Outlook Web Access annorlunda i vissa avseenden. Dessa förändringar påverkar inte funktionerna och kräver inga åtgärder.

I dialogrutor som Alternativ för meddelanden visas till exempel ett statusfält längst ned i dialogrutan.
Egenskaper

Artikel-id: 883575 – senaste granskning 7 apr. 2008 – revision: 1

Feedback