Windows Installer 3.0 är tillgänglig

INLEDNING

Microsoft Windows Installer 3.0 levererades som en del av Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) och är nu tillgänglig som en distribuerbar systemkomponent för Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 och Microsoft Windows Server 2003. De nya funktionerna möjliggör enklare och effektivare service. (I service ingår att redigera, skapa, distribuera och hantera uppdateringar till program.) Dessa funktioner löser även problem i tidigare versioner av Windows Installer.

Mer Information

För användare av Windows XP

Installera Windows Installer 3.0 genom att uppdatera till Windows XP SP2.

För användare av Windows Server 2003 och Windows 2000 Server

Utgivningshistorik:
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 version 1.0 (8 november 2004)
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 version 2.0 (15 november 2004)
Det här reviderade paketet ger möjlighet att installera Windows Installer 3.0 på datorer med Windows 2000 Multilingual User Interface Pack (MUI).

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paket 884016 nu

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Nya funktioner i Windows Installer 3.0

 • Styrning av installationsordningen

  Genom styrning av installationsordningen distribueras en uppsättning nya eller befintliga korrigeringsfiler i rätt logisk ordning, oberoende av i vilken ordning filerna har tagits emot på datorn.
 • Korrigeringsfiler som kan tas bort

  Du kan nu ta bort korrigeringsfiler som installeras med Windows Installer 3.0 om de markeras som möjliga att ta bort i korrigeringspaketet. Genom borttagning av en korrigeringsfil kan det korrigerade paketet återställas till tillståndet innan korrigeringsfilen installerades.
 • Effektivare korrigering

  Korrigeringsprocessen har förbättrats på flera sätt i den här utgåvan. Bland förbättringarna ingår följande:
  • Du kan installera en korrigeringsfil genom att dubbelklicka på den.
  • Korrigeringsfilerna är mindre och mer tillförlitliga.
  • Delta-komprimeringsfiler kräver inte längre källmedia.
  • Du kan installera flera korrigeringsfiler i en enda transaktion,
  • och du kan installera korrigeringsfiler för olika produkter i en enda transaktion.
 • Icke-administratörskorrigeringar och korrigeringshöjning

  Användare med begränsade konton kan nu installera korrigeringsfiler som har markerats som tillförlitliga av systemadministratören.
 • API:er för källistor och inventariehantering

  Med de nya API:erna för källistor kan systemadministratörer enkelt granska och ändra listan över källplatser som är registrerade i Windows Installer. Windows Installer 3.0 stöder även ingående frågor om produkter, funktioner, komponenter och korrigeringsinventarier genom nya API:er för inventariehantering. Användare med privilegierade konton kan använda dessa API:er för uppräkningar som gäller alla användar- och installationskontexter.
 • Standardalternativ på kommandoraden

  För att underlätta programdistribution stöder Windows Installer standardiserade, lättfattliga alternativ på kommandoraden som styr visning och omstart samt installation, borttagning, loggning och installation av uppdateringar. Kommandoradsalternativ för Windows Installer 2.0 kommer att stödjas även i framtiden och kan användas med nya kommandoradsalternativ. Följande nya kommandoradsalternativ stöds:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Windows Installer 3.0 stöder även alternativet msiexec /?. Du kan använda det för att visa alla kommandoradsparametrar i Windows Installer 3.0.
 • Bättre sammansättningsservice

  Stöd för binär delta-korrigering och nya riktlinjer för redigering och service av sammansättningar ger bättre sammansättningsservice.
 • Bättre gränssnitt för Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen i Windows XP

  Med hjälp av funktionen Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen kan användare nu visa och interagera med installerade uppdateringar för program. I Windows XP SP2 kan användare markera en enda kryssruta för visning av programuppdateringar och deras relation till ett program. Uppdateringar grupperas nu tillsammans med ett relevant program och innehåller ett installationsdatum.

Problem som korrigeras i Windows Installer 3.0

 • I Windows Installer användes inte ett korrekt token efter anrop av funktionen LogonUser.
 • Felet uppstod när en anpassad åtgärd anropade en API som efterfrågade en sträng som var längre än 256 tecken.
 • "Tjänsten Windows Installer kan inte användas" visades när MSIServer-klassregistreringen saknades på servern.
 • Funktionen MsiOpenProduct fungerade inte när produktens registrering var skadad.
 • Installationen misslyckades om du stängde ett webbläsarfönster genom att dubbelklicka på programikonen efter att ha öppnat programikonmenyn.
 • ServiceInstall-tabellen installerade inte tjänster på rätt sätt om sökvägen innehöll ett blanksteg.
 • Funktionen MsiGetComponentPath fungerade inte alltid.
 • När du avbröt programinstallationen under initieringen av installationsprogrammets motor ignorerades åtgärden, och ett meddelande om oväntat fel visades.
 • När du försökte ta bort ett program visades fel namn på programmet som kördes.
 • En MsiAssemblyName-tabell som inte skrivits korrekt kunde förhindra borttagning av globala sammansättningar på datorn.
 • Windows Installer avbröt en installation när anpassade åtgärder misslyckades, men rapporterade till slut att installationen lyckades.
 • Windows Installer lät inte det externa användargränssnittet filtrera för filer i användningsmeddelanden. Windows Installer 3.0 lägger nu till parametern INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)) i offentliga huvuden.
 • Registervärdet DependantService trunkerades.
 • Windows Installer gav otillräcklig loggningsinformation när BindImage API:n misslyckades.
 • Windows Installer deklarerade inte parametern INSTALLMODE_NODETECTION_ANY i det offentliga huvudet för funktionen MsiProvideAssembly.
 • COM-aktivering misslyckades om en komponent kördes från en källa och källvalidering misslyckades.
 • En timglassymbol visades och ändrades inte.
 • En tjänst stängdes inte av när den inte fungerade.
 • Om en administratör eller en lokal dator nekades åtkomst till en fil kunde filen inte tas bort i Windows Installer.
 • ServiceInstall-tabellen tog inte hänsyn till msidbServiceInstallErrorControlVital-biten om modala dialogrutor inaktiverades med växlarna /qb- eller /qn.
 • OpenPackage-metoden ignorerade Safe Session-flaggan.
 • msiUILevelSourceResOnly-installationstabelldefinitionen saknades i typelib-definitionen för Windows Installer Automation-gränssnittet.
 • Versionsfiler kunde inte installeras ifall tillhörande filer angavs med komponenter som körs från källan.
 • I feldialogrutan som används i dialogrutan Kundinformation användes fel pekare
 • När du tryckte på blankstegs- eller RETUR-tangenten aktiverades en dold Avbryt-knapp.
 • Windows Installer lät inte icke-administratörer generera annonsskript när DisableMSI=1.
 • I meddelanden om säkerhetsfel visades bara OK-knappen när du ombads klicka på Försök igen eller Avbryt.
 • Miljövariabler försvann när du tog bort program.
 • Windows Installer API:n som ger komponentsökvägar returnerade felaktiga sökvägar om komponenten installerades med en komponent som körs från källan och om mediedisk-ID för komponenten var mer än 99.
 • Windows Installer kunde inte ta bort filer med läsbehörigheter för administratörs- och systemkontona.
 • Dialogrutan FilesInUse kan ha visat fel fönsternamn om fönsternamnen innehöll [propertyname]-referenser.
Egenskaper

Artikel-id: 884016 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback