Office-licensavtalet måste accepteras varje gång ett Office-program startas

Symptom

Varje gång du startar ett Microsoft Office-program, till exempel Microsoft Office Word, visas dialogrutan Licensavtal (EULA). Om du klickar på Jag accepterar försvinner dialogrutan Licensavtal (EULA), men visas sedan igen. Om du då klickar på Jag accepterar ytterligare en gång försvinner dialogrutan Licensavtal (EULA), och Office-programmet fungerar som förväntat.

Detta inträffar för varje Office-program som startas.

Orsak

Det här problemet uppstår om ditt användarkonto inte har behörighet att ändra Microsoft Windows-registret.

Lösning

Lös problemet så här:
 1. Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörighet.
 2. Starta ett Office-program, till exempel Word. Dialogrutan Licensavtal (EULA) visas.

  Obs! I Windows Vista klickar du på Start, Alla program, klickar på Microsoft Office, högerklickar på ett Office-program, klickar på Kör som administratöroch klickar sedan på Fortsätt.
 3. Klicka på Jag accepterar.
 4. Avsluta det Office-program du just startade.
 5. Upprepa steg 2 till 4 för andra Office-program som visar licensavtalet.

Workaround

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP


Undvik problemet så här:
 1. Logga in på datorn som administratör.
 2. Gör följande om du använder Microsoft Windows XP: klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK. Om du använder Microsoft Windows 2000 Server skriver du regedt32.

  Obs! I Windows Vista kan dialogrutan Kontroll av användarkonto (UAC) visas. Du måste klicka på Fortsätt för att öppna Registereditorn.
 3. Leta upp och högerklicka på lämplig registerundernyckel.

  På 32-bitarsversioner av Windows:
  • Microsoft Office 2007:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0
  • Microsoft Office 2003:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0
  • Microsoft Office 2002:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0
  • Microsoft Office 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  På 64-bitarsversioner av Windows:
  • Microsoft Office 2007:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
  • Microsoft Office 2003:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0
  • Microsoft Office 2002:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0
  • Microsoft Office 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0
 4. Klicka på Behörigheter.
 5. Klicka på Användare (Datornamn\Användare), och markera sedan kryssrutan Tillåt för Fullständig behörighet.
 6. Klicka på OK och avsluta Registereditorn.
 7. Starta ett Office-program och acceptera licensavtalet.
 8. Upprepa steg 2 till och med 4, och ta sedan bort Fullständig behörighet som du gav till Användare (Datornamn\Användare) i steg 5. Gör detta genom att leta upp Användare (Datornamn\Användare) och sedan avmarkera kryssrutan Tillåt för Fullständig behörighet.
 9. Klicka på OK och avsluta Registereditorn.
Egenskaper

Artikel-id: 884202 – senaste granskning 25 mars 2010 – revision: 1

Feedback