Felmeddelandena "Stop: c0000135" och "winsrv hittades inte" visas efter installation av Windows XP Service Pack 2

BUG #: 112950 (Windows SE)BUG #: 26939 (Content Maintenance)BUG #: 131421 (WinSE)

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows


Uppdaterad: 6 oktober 2004

Symptom

Efter installation av Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) startar datorn om upprepade gånger med följande stoppmeddelande:
Ett fel uppstod och Windows har stängts för att förebygga problem med din dator...
Teknisk information:
STOP: c0000135 {Det går inte att hitta en komponent}
Det här programmet kunde inte startas eftersom winsrv inte kunde hittas. Det här problemet kanske kan rättas till genom att du installerar om programmet.
Obs! Datorn kanske startar om omedelbart om den är konfigurerad för automatisk omstart vid systemfel. Så här inaktiverar du alternativet så att datorn inte startar om: tryck på F8 vid starten, välj Inaktivera automatisk omstart vid systemfel och tryck på RETUR.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om samtliga följande förutsättningar föreligger:
 • T.V. Media (TvMedia.tvmbho) från Total Velocity Corporation är installerat på datorn.
 • Den viktiga uppdateringen 885523 är inte installerad.
 • Du har försökt installera Windows XP SP2.
Problemet kan orsakas av bristande kompatibilitet mellan installationsprogrammet för Windows XP SP2 och T.V. Media, som är ett reklamprogram från en annan tillverkare. Problemet uppstår när du har installerat T.V. Media på datorn och försöker installera Windows XP SP2. När du startar om datorn visas ett stoppmeddelande och installationen misslyckas. Du kan förhindra problemet genom att ta bort T.V. Media eller genom att installera den viktiga uppdateringen 885523 före Windows XP SP2.

Lösning

Information om uppdateringen

Den viktiga uppdateringen 885523 är nu tillgänglig på webbplatsen Windows Update och genom Automatiska uppdateringar. Uppdatering 885523 förhindrar problemet genom att lösa kompatibilitetsproblemet. Uppdateringen erbjuds endast genom Windows Update och Automatiska uppdateringar till användare med T.V. Media. Du behöver inte installera uppdateringen om T.V. Media inte är installerat på datorn.

Uppdateringen är i första hand avsedd för användare av Windows Update och Automatiska uppdateringar som inte vet om att de har T.V. Media på datorn. Om T.V. Media finns på datorn erbjuds inte Windows XP SP2 på datorn förrän den viktiga uppdateringen 885523 har installerats.

Om felmeddelandet Stop c0000135 visas efter installation av Windows XP SP2 kan du återställa datorn med hjälp av instruktionerna i “Mer information”. Följ riktlinjerna i det här avsnittet för att förhindra att problemet återkommer.

Automatiska uppdateringar

Den viktiga uppdateringen 885523 erbjuds som en viktig uppdatering för Windows XP före installation av Windows XP Service Pack 2 om T.V. Media är installerat på datorn. Inga särskilda åtgärder krävs. Godkänn bara uppdateringen och låt den installeras. Uppdateringen erbjuds bara om T.V. Media är installerat på datorn.

Webbplatsen Windows Update

När du besöker webbplatsen Windows Update erbjuds 885523 som en viktig uppdatering och väljs automatiskt om T.V. Media är installerat på datorn. Klicka på Installera, godkänn licensavtalet (EULA) och låt uppdateringen installeras. Uppdateringen erbjuds bara om T.V. Media är installerat på datorn.

När installationen är klar och du har startat om datorn återvänder du till Windows Update och söker igenom datorn igen. Du erbjuds nu Windows XP Service Pack 2 och kan fortsätta med denna viktiga installation.

Information om hämtning

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paket 885523 nu

Utgivningsdatum: 5 oktober 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda. Den här uppdateringen krävs emellertid bara om du inte vill ta bort T.V. Media från datorn.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn efter installation av den här uppdateringen och före installation av Windows XP SP2.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några andra uppdateringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.


DatumTidVersionStorlekFilnamnKrav på Service PackVerksamhetsgren
24-sep-200403:005.1.2600.1681,802,240Acgenral.dllIngetRTMQFE
24-sep-200403:011,055,490Sysmain.sdbIngetRTMQFE
24-sep-200403:055.1.2600.15941,822,208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24-sep-200403:055.1.2600.1594 220,160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24-sep-200403:061,089,198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24-sep-200402:555.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23-sep-200423:571,192,266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24-sep-200402:435.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24-sep-200402:441,192,266Sysmain.sdbSP2SP2QFE

Workaround

Efter att ha installerat den viktiga uppdateringen 885523 kan du installera Windows XP SP2 utan några kompatibilitetsproblem med T.V. Media. Du kan också undvika problemet genom att ta bort samtliga T.V. Media-program med någon av följande metoder innan du installerar Windows XP SP2.

Använd verktyget för borttagning av reklamprogrammet T.V. Media (KB 886590)

Ta bort alla T.V. Media-program med följande verktyg från Microsoft Download Center:

Ta bort T.V. Media manuellt

Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Så här tar du bort T.V. Media (TvMedia.tvmbho) manuellt:

Viktigt! Följ instruktionerna mycket noga och ta bort allting som nämns. Normalt misslyckas borttagningen om inte alla objekt tas bort. Om T.V. Media (TvMedia.tvmbho) är kvar på datorn när du har följt instruktionerna för borttagning börjar du om från början igen.
 1. Starta datorn i felsäkert läge.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp följande registerundernycklar och ta bort alla TV Media-poster för varje undernyckel.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. Leta upp och ta bort följande registerundernycklar om de finns:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Avsluta Registereditorn och starta om datorn i felsäkert läge.
 6. Klicka på Start och Kör, skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
 7. Ta bort T.V. Media.
 8. Dubbelklicka på Den här datorn på Windows-skrivbordet.
 9. Leta upp och ta bort T.V. Media-mappen. Normalt finns den i mappen C:\Program.
 10. Starta om datorn.

Status

Microsoft undersöker problemet och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.

Mer Information

Så här åtgärdar du felmeddelandet Stop c0000135 och tar bort T.V. Media:

Steg 1: Använd Återställningskonsolen för att ta bort Windows XP SP2

Ta bort Windows XP SP2 från datorn med hjälp av Återställningskonsolen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer från Microsoft Knowledge Base och läser avsnittet “Återställningskonsolen”:
875350 Ta bort Windows XP Service Pack 2 från datorn

Steg 2: Ta bort T.V. Media eller installera den viktiga uppdateringen 885523

Använd någon av metoderna i avsnittet "Lösning" för att ta bort T.V. Media eller installera den viktiga uppdateringen 885523 för kompatibilitet. Mer information om installation av 885523 finns i "Lösning".

Steg 3: Installera om Windows XP SP2

När du har tagit bort T.V. Media eller installerat om 885523 installerar du om Windows XP SP2 på följande Microsoft-webbplats:

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 885523 – senaste granskning 24 aug. 2007 – revision: 1

Feedback