Windows XP Service Pack 2 är inte tillgängligt för installation från Windows Update och erbjuds inte av Automatiska uppdateringar


Symptom


Windows XP Service Pack 2 (SP2) är inte tillgängligt för installation från Windows Update och erbjuds inte av Automatiska uppdateringar.

Orsak


Problemet kan uppstå om en eller flera av följande förutsättningar föreligger:
 • Du använder inte Windows XP eller Windows XP Service Pack 1 (SP1). På Windows Update erbjuds Windows XP SP2 endast till datorer där Windows XP SP2 kan installeras. Du kanske redan använder Windows XP SP2 eller en annan Windows-version.
 • Du, eller en systemadministratör, har använt en verktygslåda för att tillfälligt blockera leverans av Windows XP SP2 till en dator från Automatiska uppdateringar eller Windows Update.
 • Ett reklamprogram som heter T.V. Media är installerat på datorn. (T.V. Media kommer från Total Velocity Corporation.) För att din installation av Windows XP SP2 från Windows Update eller Automatiska uppdateringar inte ska misslyckas har vi blockerat hämtning av Windows XP SP2 till datorer där T.V. Media är installerat, om inte den viktiga uppdateringen 885523 också är installerad.

  885523 Felmeddelandena "Stop: c0000135" och "winsrv hittades inte" visas efter installation av Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • Datorn har en Intel Pentium 4- eller Intel Celeron D-processor som baseras på Prescott C-0-stegning. Du måste installera uppdateringen innan du installerar Windows XP SP2. För att din installation av Windows XP SP2 från Windows Update eller Automatiska uppdateringar inte ska misslyckas har vi tillfälligt blockerat hämtning av Windows XP SP2 till datorer med dessa processorer tills den viktiga uppdateringen 885626 är installerad.

  885626 Datorn slutar svara när den startas om för att installationen av Windows XP Service Pack 2 ska slutföras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • För närvarande levereras Windows XP SP2 från Automatiska uppdateringar till ett begränsat antal datorer varje dag för att förhindra överbelastning av anslutningspunkter på Internet. Din dator är en av datorerna som ännu inte har valts ut för leverans av Windows XP SP2.

Lösning


Lös problemet med någon eller några av följande metoder:

Metod 1: Om du inte använder Windows XP eller Windows XP SP1

Om du redan använder Windows XP SP2 visas inte Windows XP SP2 på webbplatsen Windows Update.

Så här tar du reda på om du har Windows XP Service Pack 2: Klicka på Start, Kör, skriv winver och klicka på OK. Leta efter orden "Service Pack 2" i slutet av raden som börjar med "Version 5.1".

Om du har en annan version av Windows, till exempel Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows Server 2003 kan du inte installera Windows XP SP2. Du måste installera Windows XP före Windows XP SP2.

Metod 2: Om T.V. Media från Total Velocity Corporation är installerat på datorn

Vi har nyligen upptäckt ett kompatibilitetsproblem mellan installation av Windows XP SP2 och ett reklamprogram som heter T.V. Media. Problemet uppstår när du har installerat T.V. Media på datorn och försöker installera Windows XP SP2. I så fall visas följande felmeddelande och installationen av Windows XP SP2 misslyckas:
Ett fel uppstod och Windows har stängts för att förebygga problem med din dator... Teknisk information: STOP: c0000135 {Det går inte att hitta en komponent} Det här programmet kunde inte startas eftersom winsrv inte kunde hittas. Det här problemet kanske kan rättas till genom att du installerar om programmet.
För att din installation av Windows XP SP2 från Windows Update eller Automatiska uppdateringar inte ska misslyckas har vi blockerat hämtning av Windows XP SP2 till datorer där T.V. Media är installerat tills T.V. Media tas bort eller den viktiga uppdateringen 885523 installeras.

Om du vill installera Windows XP SP2 måste du ta bort T.V. Media helt från datorn eller installera den viktiga uppdateringen 885523. Det enklaste sättet att göra detta är att använda Verktyg för borttagning av reklamprogrammet T.V. Media (KB 886590) som tar bort T.V. Media. När du har tagit bort T.V. Media eller installerat uppdateringen 885523 är Windows XP SP2 tillgängligt för installation från Windows Update eller Automatiska uppdateringar. Om du vill veta mer om Verktyg för borttagning av reklamprogrammet T.V. Media klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

886590 Verktyg för borttagning av reklamprogrammet T.V. Media (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Om du vill veta mer om uppdatering 885523 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

885523 Felmeddelandena "Stop: c0000135" och "winsrv hittades inte" visas efter installation av Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Obs!
 • T.V. Media installeras normalt när du installerar andra program eller besöker webbplatser som stöds av reklam från T.V. Media. På grund av detta kan T.V. Media vara ett oönskat program.
 • Om du vill installera om T.V. Media efter att ha installerat Windows XP SP2 måste du leta upp programmet eller webbplatsen som var orsaken till den ursprungliga installationen av T.V. Media.
 • Om du redan har installerat Windows XP SP2 på en dator med T.V. Media klickar du på följande artikel med information om hur du återställer datorn:
  885523 Felmeddelandena "Stop: c0000135" och "winsrv hittades inte" visas efter installation av Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • Vi rekommenderar att du installerar och använder ett verktyg som tar bort oönskade program innan du installerar Windows XP SP2 på dina datorer. Det finns en rad olika verktyg från andra tillverkare för identifiering och borttagning av oönskade program från en dator. Mer information om verktygen finns på följande Microsoft-webbplats:

Metod 3: Om du använder en Intel Pentium 4- eller Intel Celeron D-processor som baseras på Prescott C-0-stegning

För att installationen inte ska misslyckas erbjuds du inte Windows XP SP2 på Windows Update, om du har en dator med en Intel Pentium 4- eller Intel Celeron D-processor som baseras på Prescott C-0-stegning och den viktiga uppdateringen 885626 inte är installerad. Microsoft och Intel har släppt en uppdaterad processordrivrutin som gör att det här installationsfelet inte uppstår. Vi rekommenderar att du installerar den viktiga uppdateringen 885626 och använder Windows Update för att söka igenom datorn igen så att du kan installera Windows XP SP2.

Ta reda på om datorn har den tidigare nämnda processorn genom att klicka på Start, Kör, skriva msinfo32 och sedan trycka på RETUR. Leta efter raden som börjar med “Processor" i den högra rutan i fönstret Systeminformation. Om den blockerade processorn finns på datorn visas följande text:
Processor x86 Family 15 Model 3 Stepping 3
Om du har en Family 15 Model 3 Stepping 3-processor erbjuds du för närvarande inte Windows XP SP2, såvida inte Viktig uppdatering 885626 är installerad. Det här problemet beror på att det finns vissa kombinationer av processor och BIOS där BIOS inte stöder processormodellen på rätt sätt. Endast en ytterst liten del av dessa processorer är installerade på datorer med felaktigt BIOS. Alla datorer med dessa processorer blockeras dock från Windows XP SP2 tills uppdateringen installeras.

Den uppdaterade drivrutinen kan hämtas från Microsoft Download Center.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Om du redan har installerat Windows XP SP2 och datorn inte startar om som den ska, kan du läsa om olika lösningar på problemet i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
885626 Datorn slutar svara när den startas om för att installationen av Windows XP Service Pack 2 ska slutföras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer InformationAvancerade användare kan ta reda på om deras kombination av processor och BIOS är kompatibel med hjälp av verktyget Processor Frequency ID från Intel. Ytterligare information om verktyget finns på följande Intel-webbplats: Om datorn redan är kompatibel, om du uppdaterar till ett kompatibelt BIOS eller om du installerar den uppdaterade drivrutinen kan du hämta och installera Windows XP SP2 manuellt från Internet eller från en Windows XP SP2-CD. Om datorn inte redan är kompatibel kanske du kan skaffa ett nytt BIOS från tillverkaren av ditt moderkort eller datortillverkaren. Du kan också installera den uppdaterade drivrutinen som tillhandahålls av Microsoft och Intel på Microsoft Download Center.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.


Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.