MS04-041: Säkerhetsproblem i WordPad möjliggör körning av kod

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-041 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Hemanvändare:

IT-proffs:
Egenskaper

Artikel-id: 885836 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback