MS04-035: Säkerhetsproblem i SMTP möjliggör fjärrkörning av kod i Microsoft Windows Server 2003

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS04-035 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Egenskaper

Artikel-id: 885881 – senaste granskning 7 apr. 2009 – revision: 1

Feedback