Skapa och använda en kommandofil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du använder en kommandofil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ för Microsoft Office-program med så få omstarter som möjligt.

INLEDNING

Administratörer kan installera samtliga nödvändiga säkerhetsuppdateringar för GDI+ i en enda batchprocess. Eftersom vissa säkerhetsuppdateringar för GDI+ för Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Microsoft Visio 2002, Microsoft Office 2003 och andra Microsoft-produkter är konstruerade och förpackade på ett sådant sätt att de har olika installationsegenskaper, kan du skapa och använda en kommandofil för att installera flera uppdateringar samtidigt.

Den här artikeln innehåller två exempel på kommandofiler, där sökvägarna enkelt kan ändras så att flera säkerhetsuppdateringar kan installeras utan några åtgärder från användaren och utan en omstart. Kommandofilerna i den här artikeln är bara exempel. De är inte avsedda att representera varje möjlig kombination av säkerhetsuppdateringar för GDI+ som en administratör kan installera i en enda batchprocess. Varje företagsmiljö kräver särskilda kommandofiler för uppdatering av Microsoft-produkterna som har distribuerats för olika datorkonfigurationer. Programkonfigurationerna i den här artikeln täcker en rad nya och äldre produkter som finns på dagens arbetsplatser.

Obs! Kommandofil 1 är avsedd för uppdatering av Internet Explorer 6.0 SP1 på datorer med Microsoft Windows 2000.

Viktigt! Informationen i den här artikeln är avsedd för IT-personal som kan skapa och använda kommandofiler. I artikeln beskrivs hur IT-personal kan utföra en installation av flera GDI+-säkerhetsuppdateringar samtidigt, men det är inte det rekommenderade tillvägagångssättet för att installera flera GDI+-säkerhetsuppdateringar samtidigt. Vi rekommenderar att du använder verktyget MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool för att kontrollera om de MS04-028-säkerhetsuppdateringar som krävs är installerade och installerar uppdateringar som saknas från en lokal nätverksresurs.

Om du vill veta mer om MS04-024 Enterprise Update Scanning Tool klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

886988 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server inte används

885920 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server 2003 och Systems Management Server 2.0 används

Mer Information

Så här skapar du kommandofil 1 eller 2:
 1. Hämta uppdateringarna du behöver för Microsoft-produkterna på din dator.
 2. Extrahera update .msp för alla uppdateringar där startverktyget OHotfix används.
 3. Skapa en ny mapp med namnet GDIPlus på C:\-partitionen.
 4. Kopiera alla filer som krävs, inklusive MSP-uppdateringsfilerna, till GDIPlus-mappen du skapade i steg 3.


  Obs! Filerna som krävs för kommandofil 1 anges i avsnittet med information om exempelkommandofil 1, GDIPlusWin2k.bat, och filerna som krävs för kommandofil 2 anges i avsnittet med information om exempelkommandofil 2, GDIPlusWinXP.bat.
 5. Kontrollera att du kopierar följande tre filer som används i startverktyget OHotfix till GDIPlus-mappen:
  • OHotfix.exe
  • OHotfix.ini
  • OHotfixr.dll
 6. Ändra OHotfix.ini manuellt så att detaljerad loggning och installation utan meddelanden aktiveras. Se OHotfix.ini-inställningarna i kommandofiltexten nedan.

  Obs! OHotfix-loggfiler lagras på följande plats:
  c:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Skapa kommandofil 1 eller 2 genom att kopiera och klistra in lämpligt skriptinnehåll enligt de här åtgärderna.
 8. Kontrollera att minimikraven uppfylls för alla installerade Microsoft-produkter.
 9. Kör kommandofilen från en kommandorad eller från SMS (System Management Software).
 10. Kontrollera med hjälp av artiklarna i Microsoft Knowledge Base i "Referenser" att samtliga Gdiplus.dll- och Mso.dll-uppdateringar har installerats.
Obs!
 • Om du vill ha mer information om hur du installerar GDI+-uppdateringen på en dator med Microsoft Visio 2002 Service Release 1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  831932 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2002: 14 september 2004

 • Om du vill ha mer information om hur du installerar GDI+-uppdateringen på en dator med den ursprungliga versionen av Microsoft Project 2002 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  831931 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Project 2002: 14 september 2004

Både 831932 och 831931 innehåller instruktioner om hur du redigerar filen OHotfix.ini manuellt för att installera GDI+-uppdateringen på dessa produktversioner.

Information om exempelkommandofil 1, GDIPlusWin2k.bat

Följande exempelkommandofil, GDIPlusWin2k.bat, är avsedd för datorer med Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2(SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) eller Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Obs! I det här exemplet antas att följande Microsoft-produkter är installerade.

Följande Service Pack-versioner för Microsoft Office XP, Microsoft Project och Microsoft Visio är minimikrav för installation av GDIPlus-säkerhetsuppdateringen. Observera att Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) och Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) innehåller GDIPlus-uppdateringarna.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
Följande minimikrav gäller för GDIPlusWin2k.bat:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3 eller Windows 2000 SP4
 • Microsoft Windows Installer 2.0 eller en senare version
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
Följande är obligatoriska filer för steg 4 som anges i föregående steg. Kopiera följande filer till GDIPlus-mappen:
 • Ie6.0sp1-kb833989-x86-enu.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Sharedff.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp
 • Project2003-kb831931-fullfile.msp

Text för kommandofil 1

GDIPlusWin2k.bat

Kopiera följande skript till en fil med namnet GDIPlusWin2k.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:nStart /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM /q:a (quiet administrator mode so NO progress bar and NO dialogs presented)REM /r:n (never restart the local computer)REM See 833989 for a complete listing of available switchesREM The comments below are provided for information only. The OHotfix.ini file requires manual editing.REM This batch file is for systems running Windows 2000 SP2, SP3 or SP4 with Internet Explorer 6.0 SP1.REM See KB article 833989 for more information about this security update.REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe. REM Manually change the OHotfix.ini settings listed below for silent update install with full verbose logging.REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and; the Windows Installer.REM OHotfix.ini settings for quiet install; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n.; 1 = Display the success dialog box.; 0 = Do not display the success dialog box.;Rem ShowSuccessDialog=0; v = Log all ohotfix.exe actions/messages.; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages.;REM OHotfixLogLevel=v; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+).; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages,;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+).;REM MsiLogLevel=v; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows; Installer service.; n = Display ohotfix.exe messages.; q = Do not display ohotfix.exe messages.;REM OHotfixUILevel=q; n = Display the basic Windows Installer user interface.; q = Do not display any Windows Installer user interface.;REM MsiUILevel=q

Information om exempelkommandofil 2, GDIPlusWinXP.bat

Följande exempelkommandofil, GDIPlusWinXP.bat, är avsedd för datorer med Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Obs! I det här exemplet antas att följande Microsoft-produkter är installerade.

Service Pack-versionerna som anges här för Office XP, Project och Visio är minimikrav för installation av GDIPlus-säkerhetsuppdateringen. Observera att Microsoft Office 2003 SP1, Microsoft Office Project 2003 SP1 och Microsoft Office Visio 2003 SP1 innehåller GDIPlus-uppdateringarna.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
Följande är obligatoriska filer för steg 4 som anges i föregående steg. Kopiera följande filer till GDIPlus-mappen:
 • Windowsxp-kb833987-x86-enu.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Gdiplus-fullfile-glb.msp
 • Project2002-kb831931-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

Text för kommandofil 2

GDIPlusWinXP.bat

Kopiera följande skript till en fil med namnet GDIPlusWinXP.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestartStart /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM The comments below are provided for general information only. REM This batch file is for systems running Windows XP & SP1 REM See KB article 833987 for more information about this security update for Windows XP systems.REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe. REM OHotfix.ini settings for quiet install; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n.; 1 = Display the success dialog box.; 0 = Do not display the success dialog box.;REM ShowSuccessDialog=0REM OHotfix.ini is configured for silent update install with full verbose logging.REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and; the Windows Installer.; v = Log all ohotfix.exe actions/messages.; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages.;REM OHotfixLogLevel=v; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+).; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages,;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+).;REM MsiLogLevel=v; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows; Installer service.; n = Display ohotfix.exe messages.; q = Do not display ohotfix.exe messages.;REM OHotfixUILevel=q; n = Display the basic Windows Installer user interface.; q = Do not display any Windows Installer user interface.;REM MsiUILevel=q

Referenser

Följande artiklar i Microsoft Knowledge Base innehåller mer information om minimikrav, uppdaterade filversioner och kommandoradsväxlar för olika Microsoft-produkter. I de uppdaterade filerna ingår Gdiplus.dll (version 5.x), Gdiplus.dll (version 6.x), Mso.dll, Sxs.dll och Wsxs.dll.

Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 Professional och Internet Explorer 6.0 SP1:

833989 Buffertspill vid JPEG-bearbetning (GDI+) möjliggör körning av kod i Internet Explorer S833989


Microsoft Project 2002:
831931 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Project 2002: 14 september 2004


Microsoft Office Project 2003:
838344 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Project 2003: 14 september 2004


Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server och Microsoft Windows XP Professional:
833987 MS04-028: Buffertöverskridning vid JPEG-bearbetning (GDI+) möjliggör körning av kod


Microsoft Office XP:
832332 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office XP: 14 september 2004


Microsoft Office 2003:
838905 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 september 2004


Microsoft Visio 2002:
831932 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2002: 14 september 2004


Microsoft Office Visio 2003:
838345 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2003: 14 september 2004

Egenskaper

Artikel-id: 885885 – senaste granskning 8 okt. 2008 – revision: 1

Feedback