Datorn slutar svara vid försök att installera en uppdatering i Windows XP Service Pack 2

Symptom

Efter installation av Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) slutar Windows XP att svara vid försök att installera en uppdatering.

Orsak


Det här problemet kan uppstå under följande förutsättningar:


 • Vissa filterdrivrutiner används. Problemet har till exempel förekommit när drivrutinen Ibmfilter.sys används. Denna installeras av programmet IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore. Problemet kan också förekomma med andra filterdrivrutiner.
 • Du försöker installera någon av uppdateringarna som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

  307154 Larm för låg/kritisk batterinivå spelar inte upp angivet ljud (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  842520 Felmeddelandet "Fördröjd skrivning misslyckades" visas när en fil har sparats i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  842933 Felmeddelandet "Följande post i sektionen [strings] är för lång och har därför trunkerats" visas vid försök att ändra eller visa grupprincipobjekt i Windows Server 2003, Windows XP Professional eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  870997 Windows XP- och Windows 2000-klienter som delar samma organisationsenhet slutar svara eller startar spontant om (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  883507 NetWare-användare kan inte logga in på en NetWare-server från en Windows XP-klient (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  883523 CD-RW-enhet identifieras inte som skrivbar enhet i Microsoft Windows XP Service Pack 2
  884020 Program som ansluter till IP-adresser i loopback-adressområdet fungerar inte som förväntat i Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  884575 Batteriet tar slut tidigare än väntat i en bärbar dator med Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  884851 Skärmsläckaren startar inte om dialogrutan Windows-säkerhet är öppen i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  884868 0x7E-stoppfel efter frånkoppling av USB 2.0-flashlagringsenhet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  885523 Felmeddelandena "Stop: c0000135" och "winsrv hittades inte" visas efter installation av Windows XP Service Pack 2
  885626 Datorn slutar svara när den startas om för att installationen av Windows XP Service Pack 2 eller Windows XP Tablet PC Edition 2005 ska slutföras
  824838 Stora UDP-broadcast-paket tas inte emot i Windows XP eller Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  883517 Meddelandet "Säkert att ta bort maskinvara" visas inte vid klickning på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  885267 Anslutningar bryts på grund av timeout vid försök att ansluta klientdatorer med Windows Server 2003 eller Windows XP till en server i ett trådlöst nätverk med IPsec NAT-T (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  883529 getKB: Dator med Windows XP slutar svara om ett smartkort tas bort omedelbart efter utloggning från datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  843541 Datorn slutar svara när ett smartkort används för att logga in i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  872789 Windows XP slutar svara vid utloggning eller omstart av datorn efter användarbyte (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  885270 Ett program som anropar funktionen DhcpRequestParams fungerar inte som det ska på en dator med Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  885443 Felmeddelandet "Stop 0x00000082" visas efter installation av Windows XP Service Pack 2 eller efter installation av säkerhetsuppdateringen 890859 i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  885464 SBP-2-enhet slutar svara vid försök att skriva data i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  885865 Andra datorer i nätverket kan inte ansluta till en DHCP-klientdator med Windows XP Service Pack 2 efter inloggning i ett nätverk med DHCP Server-tjänsten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  884539 getKB - kbQFE - QFE Bug Database:QFE Bug Number [Bug 26211] (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Lösning

Lös problemet så här:
 1. Starta om datorn.
 2. Öppna Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen. Gör så här: klicka på Start, Kör, skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
 3. Markera kryssrutan Visa uppdateringar.
 4. Rulla ned i listan och leta upp uppdateringen du försökte installera när Windows slutade svara.
 5. Klicka på knappen Ta bort intill uppdateringen, och följ instruktionerna för borttagning.
 6. Hämta och installera uppdatering 885894 som beskrivs i den här artikeln.
 7. Starta om datorn, och installera sedan uppdateringen som inte kunde installeras tidigare.
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paket 885894 nu

Utgivningsdatum: 8 oktober 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
24-sep-2004 02:13 5.1.2600.2523 244 736 Acspecfc.dll
24-sep-2004 02:14 1 192 266 Sysmain.sdb

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 885894 – senaste granskning 24 aug. 2007 – revision: 1

Feedback