Beskrivning av viktig uppdatering för begränsningen Endast mitt nätverk (mitt undernät) i Windows-brandväggen i Windows XP Service Pack 2

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs den viktiga uppdateringen 886185 som bidrar till att inskränka definitionen av begränsningsalternativet Endast mitt nätverk (mitt undernät) i Windows-brandväggen. Detta är användbart när ett stort nätverk enligt Windows-brandväggen finns inom det lokala undernätet, på grund av konfigureringen av routetabellerna i fjärranslutningsprogrammet. Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Symptom

När du har konfigurerat Windows-brandväggen i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) upptäcker du kanske att vem som helst på Internet kan komma åt resurser på datorn när du använder en fjärranslutning för att ansluta till Internet. Detta kan till exempel innebära att vem som helst kan komma åt delade filer och skrivare när du har skapat ett undantag i Windows-brandväggen för fil- och skrivardelning.

Obs! Begränsningsalternativet Endast mitt nätverk (mitt undernät) väljs automatiskt i Windows-brandväggen när du skapar ett undantag för fil- och skrivardelning.

Orsak

På grund av konfigureringen av routetabeller i vissa fjärranslutningsprogram kan Windows-brandväggen i Windows XP SP2 ibland tolka hela Internet som ett lokalt undernät. På så vis kan vem som helst på Internet komma åt ett undantag i Windows-brandväggen, om undantaget är konfigurerat för begränsningsalternativet Endast mitt nätverk (mitt undernät).

Lösning

Information om uppdateringen

Information om hämtning

Lös problemet genom att hämta och installera den viktiga uppdateringen 886185. Du kan hämta och installera den viktiga uppdateringen 886185 från webbplatsen Windows Update eller Microsoft Download Center.
Windows Update
Så här hämtar och installerar du den viktiga uppdateringen 886185 från webbplatsen Windows Update:
 1. Starta Microsoft Internet Explorer.
 2. Klicka på Windows UpdateVerktyg-menyn.
 3. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera datorn.
Microsoft Download Center
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


Hämta Hämta paketet för den viktiga uppdateringen 886185 nu.

Utgivningsdatum: 14 december 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Du måste använda något av följande operativsystem:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition med Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

Distribution


Om du vill installera den viktiga uppdateringen 886185 utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /passive /quiet

Om du vill installera den här viktiga uppdateringen utan omstart av datorn använder du följande kommando:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /norestart
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till en enda kommandorad.
Om du vill veta mer om kommandoradsväxlar som kan användas tillsammans med den viktiga uppdateringen 886185 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
262841 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Windows-program

Information om hur du distribuerar den här viktiga uppdateringen med SUS (Software Update Services) finns på följande Microsoft-webbplats:

Information om borttagning

Du kan ta bort den här uppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Systemadministratörer kan ta bort uppdateringen med Spuninst.exe, som finns i mappen %windir%\$NTUninstallKB886185$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).

Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några andra uppdateringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
DatumTidVersionStorlekFilnamnMapp
29-Sep-200422:285.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2GDR
29-Sep-200422:315.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2QFE
Om du vill veta mer om programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003

Mer Information


Vissa fjärranslutningsprogram konfigurerar routetabellerna på ett sådant sätt att hela fjärranslutningen verkar finnas i det lokala undernätet, enligt Windows-brandväggen. När du har installerat den viktiga uppdateringen 886185 tolkar Windows-brandväggen inte längre nätverksanslutningar som placerade i det lokala undernätet, om anslutningarna har IP-routetabellposter med IP-adressen 0.0.0.0 och nätmasken 0.0.0.0. Detta innebär att port- eller programundantag med begränsningsalternativet Endast mitt nätverk (mitt undernät) inte är tillgängliga via de flesta fjärranslutningar. Du kan emellertid ändå komma åt undantag via en fjärranslutning om du tar bort alla undantagsbegränsningar eller skapar en anpassad begränsning för undantag.

Undernätskonfigurationen för det lokala nätverket varierar beroende på vilket nätverk du är ansluten till och hur nätverket är konfigurerat. Begränsningen Endast mitt nätverk (mitt undernät) garanterar inte säkerheten, eftersom definitionen av lokalt nätverk bygger på konfigurationen av undernätet.

Viktigt! Vi rekommenderar starkt att du använder det anpassade begränsningsalternativet när du vill vara säker på att ingen oönskad inkommande trafik passerar genom brandväggsundantagen.

Så här kommer du åt de anpassade begränsningsalternativen för ett undantag:
 1. Logga in som medlem av den lokala gruppen administratörer.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv firewall.cpl och klicka på OK.
 3. Klicka på fliken Undantag i Windows-brandväggen. Klicka på programmet eller tjänsten du vill skapa ett undantag för.
 4. Klicka på Redigera, Ändra omfång och Egen lista.
Mer information om hur du konfigurerar Windows-brandväggen finns på följande Microsoft TechNet-webbsida:
Egenskaper

Artikel-id: 886185 – senaste granskning 11 sep. 2006 – revision: 1

Feedback