Program som kan fungera annorlunda efter installation av Windows XP Service Pack 2

Artikeln är avsedd för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten, enligt instruktionerna på följande Microsoft-webbplats:

INLEDNING

Den här artikeln innehåller en lista över program som kan fungera annorlunda på en dator med Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

884130 Program som förlorar funktioner när de används på en dator med Windows XP Service Pack 2

Innehåll

Program som påverkas av ändringarna i Internet Explorer

Ändringarna av följande funktioner i Microsoft Internet Explorer kan påverka programfunktioner:
  • Blockering av popup-fönster
  • Informationsfältet
  • Säkerhetsvarning om filhämtning
  • Säkerhet för zonen Lokal dator

Följande tabell innehåller program som kan fungera annorlunda på en dator med Windows XP Service Pack 2:

ProgramVersionLeverantörProblemLösning
Business Winstone 2004Ziff Davis Media, Inc.Om du inte klickar på Yes för hämtning av det aktiva innehållet avslutas testprogrammet på grund av timeout. Om du klickar på Yes för hämtning av det aktiva innehållet fortsätter testprogrammet.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
883255 Konfigurera frågor om automatisk hämtning i Internet Explorer på en dator med Windows XP Service Pack 2

CheckSoft Home & Business2004Avanquest USA, LLC När du använder hjälpen visas felmeddelandet "Det går inte att hitta HTML-filen", och hjälpsidan visas inte på rätt sätt.Om du vill se hjälpinformationen klickar du i Informationsfältet i Internet Explorer och tillåter det lokala innehållet.
Content Management Server 20012001Microsoft Corp.Felmeddelandet "Åtkomst nekad" kan visas när ett skript används i programmet för att öppna Internet Explorer.Inaktivera Blockering av popup-fönster i Internet Explorer.
Dave's Quick Search Deskbar3.16Dave Bau
Det här verktygsfältet från en annan tillverkare hindrar visning av Informationsfältet i Internet Explorer.Ytterligare supportinformation finns på följande Dave Bau-webbplats: http://www.dqsd.net/
Kerio Personal Firewall4Kerio Technologies, Inc.Vid användning av Kerio Personal Firewall 4 visas upprepade Internet Explorer-varningar på varje webbsida.En säkerhetsuppgradering av Windows XP SP2 hindrar funktionen för blockering av popup-fönster i det här programmet från att fungera.
Max Payne 2: The Fall of Max Payne1RockStar Games, Inc.När Readme-filen öppnas förhindrar Informationsfältet i Internet Explorer att det aktiva innehållet laddas.Klicka i Informationsfältet och sedan på Ja när säkerhetsvarningen visas. Innehållet visas då på rätt sätt. Problemet påverkar inte spelet för övrigt på något sätt.
McAfee Internet Security Suite 20046McAfee, Inc.Ett tomt fönster visas på McAfees hämtningswebbplats.Öppna först ett fönster i Internet Explorer, och besök sedan McAfees hämtningswebbplats.
Medieval: Total War1Activision, Inc.Aktiveringshjälpsidan kräver att du accepterar varningen i Informationsfältet varje gång den visas.I Windows XP SP2 måste du acceptera varningen i Informationsfältet för att kunna visa lokalt aktivt innehåll som en webbsida. Detta är avsiktligt.
Office Excel 20032003Microsoft Corp.Sidan visas inte på rätt sätt när en UNC-sökväg används för att öppna ett pivotdiagram som publiceras som en webbsida.Undvik problemet genom att lägga till webbplatsen i listan över tillförlitliga platser. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats: http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/security/settings.mspx
Office InfoPath 2003 2003Microsoft Corp.Det går inte att öppna en InfoPath-XML-fil i Internet Explorer.Öppna filen genom att dubbelklicka på den.
Office PowerPoint 20032003Microsoft Corp.När du öppnar en webbversion av en presentation i helskärmsläge och inte accepterar säkerhetsvarningen för Informationsfältet, finns det inget enkelt sätt att stänga den tomma skärmen.Stäng skärmen genom att trycka på ALT+F4, eller tryck på CTRL+ALT+DEL, och använd sedan Aktivitetshanteraren för att stänga PowerPoint-presentationen.
Office PowerPoint 20032003Microsoft Corp.När Windows Rights Management-klienten installeras av PowerPoint visas ett tomt Internet Explorer-fönster.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Visio Viewer 20032003Microsoft Corp.Vid försök att förhandsgranska en ritning som webbsida visas ett meddelande innan innehållet kan visas. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
843017 Beskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP2
Office Visio 20032003Microsoft Corp.När du öppnar en webbversion av en Visio-ritning i helskärmsläge och inte accepterar säkerhetsvarningen för Informationsfältet, visas ett meddelande innan innehållet kan visas. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
843017 Beskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP2
PowerPoint 20022002 SP2Microsoft Corp.Vid försök att förhandsgranska en presentation som webbsida visas fyra olika meddelanden innan innehållet kan visas.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

843017 Beskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP2
StarCraft1.05Blizzard EntertainmentHTML-kod visas i stället för en webbsida på hjälpwebbsidorNormala programfunktioner påverkas inte av problemet.
TurboCAD Professional 9IMSI, Inc.När självstudier väljs förhindrar en varning i Informationsfältet i Internet Explorer att texten visas på rätt sätt.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

843017 Beskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP2
Works Suite 20042004Microsoft Corp.Informationsfältet i Internet Explorer visas på vissa sidor och kräver att användaren accepterar en varningProgrammets funktioner påverkas för övrigt inte av Informationsfältet.
Yahoo! Messenger6.0.0.167Yahoo! Inc.Yahoo Messenger Launchcast blockeras av Blockering av popup-fönster i Internet Explorer.Lägg till följande webbplatser i listan Tillåtna platser:http://music.yahoo.com
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

843016 Konfigurera Blockering av popup-fönster på en dator med Windows XP Service Pack 2

Tillbaka till innehållsförteckningen

Program som påverkas av ändringarna i Apps Help-tjänster

Komponenten Apps Help-tjänster ger hjälpinformation när ett program med ett känt kompatibilitetsproblem används. När programmet körs visas en dialogruta med en kort beskrivning av problemet. Du kan sedan besöka programleverantörens webbplats för en uppdatering eller information om hur du löser problemet.

Följande tabell innehåller program som kan ge upphov till ett Apps Help-meddelande när de används på en dator med Windows XP SP2:
ProgramVersionLeverantörProblemLösning
Dead Man's Hand1Atari, Inc.Programmet startar inte.Ett Apps Help-meddelande leder till uppdateringen på följande Atari-webbplats: http://www.atari.com
Der Brockhaus Multimedia 20042004Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, AGProgrammet startar inte.Ett Apps Help-meddelande leder till följande Brockhaus-webbplats: http://www.brockhaus.de/
Moto Racer 33Atari, Inc. Vid installation eller start av spelet visas ett Apps Help-meddelande.Ett Apps Help-meddelande leder till följande Atari-webbplats: http://www.atari.com
Nero 6 Ultra Edition6Ahead Software, Inc.Programmet kan inte installeras eller startas.Ett Apps Help-meddelande leder till följande Nero-uppdateringswebbplats: http://www.nero.com/eng/index.html
Nero Burning ROM5.5.6Ahead Software, Inc.Programmet kan inte installeras eller startas.Ett Apps Help-meddelande leder till följande Nero-uppdateringswebbplats: http://www.nero.com/eng/index.html
WISO Sparbuch2004Buhl Data Service GmbHVid försök att starta programmet visas ett meddelande om att det inte är kompatibelt med denna version av Windows XP.Ett Apps Help-meddelande leder till följande Buhl-webbplats: http://web.buhl.de/Buhl_Homepage.BuhlData
Tillbaka till innehållsförteckningen

Program som påverkas av ändringarna i Windows-brandväggen

För klient- eller serverbaserade program som kommunicerar via Internet eller ett nätverk, kan Windows-brandväggen i Windows XP SP2 blockera oönskade anslutningar till datorn. (Windows-brandväggen kallades tidigare Brandvägg för Internet-anslutning.)

Följande är exempel på klient- eller serverbaserade program som kan drabbas av det här problemet:
  • Spel med flera deltagare som spelas via Internet.
  • Program för snabbmeddelanden som används via Internet.
  • Windows XP SP2-baserade klientprogram som tar emot data från en server.
  • Windows XP SP2-baserade serverprogram som svarar på klientförfrågningar.
Om du vill veta mer om program som kan sluta fungera på grund av Windows-brandväggen och felsökning av problemen, klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
875357 Felsökning av inställningar för Windows-brandväggen i Windows XP Service Pack 2

Följande tabell innehåller program som kan sluta fungera på en dator med Windows XP SP2 på grund av Windows-brandväggen.
ProgramVersionLeverantörProblemLösning
Aelita ERDisk for Active Directory 6.76.7.128.0Quest Software, Inc.Programmet kan inte kontakta en fjärrdator.Klicka på Fil- och skrivardelning i Windows-brandväggen och sedan på Tillåt fil- och skrivardelning. Därmed öppnas UDP-portarna 137 och 138 samt TCP-portarna 139 och 445.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Application Center 2000 SP22000 SP2Microsoft Corp.Snapin-modulen Application Center visar inte rätt Health Monitor-information.Lägg till TCP-port 445 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Application Center 2000 SP22000 SP2Microsoft Corp.Snapin-modulen Application Center aktiverar inte Health Monitor-åtgärder på den övervakade datorn.Lägg till TCP-port 445 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
AutoCAD 20042004Autodesk, Inc.FTP-visningsprogrammet (dialogrutan File Open) kan inte användas för att söka efter projekt om Windows-brandväggen är aktiverad på FTP-värden.Lägg till FTP-servern eller TCP-port 21 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Baseline Security Analyzer1.2Microsoft Corp.En fjärrdator med aktiverat skydd av Windows-brandväggen kan inte sökas igenom. Klicka på Fil- och skrivardelning i Windows-brandväggen. Klicka på Tillåt fil- och skrivardelning.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
bv-Admin Mobile 4.1 BindView Corp.Programmet kan inte anslutas till en fjärrdator när Windows-brandväggen är aktiverad.Klicka på Fil- och skrivardelning i Windows-brandväggen. Klicka på Tillåt fil- och skrivardelning. Därmed öppnas UDP-portarna 137 och 138 samt TCP-portarna 139 och 445.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
ColdFusion MX for J2EE 6.1Macromedia, Inc.Programmet tillåter inte fjärråtkomst som webbserver när Windows-brandväggen är aktiverad på serverdatorn.En administratör måste lägga till huvudporten manuellt i undantagslistan i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Cute FTP 5.0 XP5.0 XPGlobalSCAPE Texas, LPFTP kan inte användas för att komma åt en dator med Windows XP SP2 när Windows-brandväggen är aktiverad. Lägg till TCP-port 21 eller FTP-servern i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
EMC Data Manager3.1EMC Corp.Fjärrinstallation av en EMC Data Manager-klient på en klient med Windows XP SP2 misslyckas när Windows-brandväggen är aktiverad.Lägg till TCP-port 3895 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
End2End 4.1 4.1NetIQ Corp.Windows-brandväggen förhindrar att programmet Clientautorun.exe körs på servern.Lägg till TCP-portarna 10115 och 10116 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
eTrust Antivirus7Computer Associates International, Inc.Provinloggningen i Windows XP SP2 för Fjärrinstallation misslyckas när Windows-brandväggen är aktiverad.Lägg till portarna för Fil- och skrivardelning samt portarna för ICMP-ekobegäran i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
eTrust Antivirus6.0.100Computer Associates International, Inc.En fjärrinstallation på en klient med Windows XP SP2 misslyckas.Lägg till portarna för Fil- och skrivardelning, portarna för ICMP-ekobegäran och TCP-port 42510 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
eTrust InnoculateIT 7.0Computer Associates International, Inc.Fjärrinstallation av programmet på en klient med Windows XP SP2 misslyckas.Av InnoculateIT-dokumentationen framgår vilka portar på klienten som måste öppnas.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Exceed7 och 8Hummingbird Ltd.FTP för Utforskaren kan inte anslutas till fjärrdatorer när Windows-brandväggen är aktiverad.Lägg till TCP-port 21 eller FTP-servern i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
EXTRA! Bundle for TCP/IP6.6Attachmate Corp.EXTRA! Bundle for TCP/IP 6.6 kan inte upprätta en Telnet-session till en fjärrvärd när Windows-brandväggen är aktiverad.Lägg till Telnet-servern eller TCP-port 23 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
EXTRA! Enterprise 20002000Attachmate Corp.EXTRA! Enterprise 2000 kan inte upprätta en Telnet-session till en fjärrvärd när Windows-brandväggen är aktiverad.Gör följande på fjärrdatorn med Windows XP SP2: lägg till TCP-port 23 i listan över undantag i Windows-brandväggen, eller lägg till Telnet-servern i listan över tillåtna nätverkstjänster.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
EXTRA! Personal Client6.5Attachmate Corp.EXTRA! Personal Client 6.5 and 6.7 kan inte upprätta en Telnet-session till en fjärrvärd när Windows-brandväggen är aktiverad. Gör följande på fjärrdatorn med Windows XP SP2: lägg till TCP-port 23 i listan över undantag i Windows-brandväggen, eller lägg till Telnet-servern i listan över tillåtna nätverkstjänster.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Ghost 7.5 Corporate Edition7.5Symantec Corp.Ghost Server Corporate Edition 7.5 kan inte dra ned ghost-klienten när Windows-brandväggen är aktiverad.Öppna följande portar i Windows-brandväggen manuellt: 139 TCP NetBIOS-sessionstjänsten, 445 TCP SMB via TCP, 137 UDP NetBIOS-namntjänst och 138 UDP NetBIOS-datagramtjänst.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Harvard Graphics 3 for Windows3Serif, Inc.Det går inte att ansluta till en konferens.Lägg till Fil- och skrivardelning i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
HostExplorer 8.0 8.0Hummingbird Ltd.Host Explorer 8-program kan inte ansluta via Telnet till en klient med Windows XP SP2 när Windows-brandväggen är aktiverad.Lägg till TCP-portarna 23 och 21 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
ICQ Pro3916 och Lite 1300ICQ, Inc.Efter avinstallation av SP2-uppdateringen för Windows XP går det inte längre att ansluta med ICQ till Internet.När Windows XP SP2 tas bort aktiveras Brandvägg för Internet-anslutning. Av ICQ-dokumentationen framgår vilka portar som ska öppnas.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
KEA! 3405.1Attachmate Corp.KEA! 340 v5.1 kan inte upprätta en Telnet-session till en fjärrvärd när Windows-brandväggen är aktiverad.Gör följande på fjärrdatorn med Windows XP SP2: öppna TCP-port 23 manuellt, eller lägg till Telnet-servern i listan över tillåtna nätverkstjänster.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
McAfee NetShield4.5McAfee, Inc.NetShield Server kan inte anslutas till en klient med Windows XP SP2.Inställningar av Windows-brandväggen beskrivs i NetShield-dokumentationen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
PATROL for Windows 2000 Server 3.4.0.11 BMC Software, Inc.Windows-brandväggen förhindrar en anslutning mellan en server och en klient.Lägg till TCP-portarna 3181, 10128 och 25 samt UDP-portarna 3181, 10128 och 25 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
pcAnywhere 11Symantec Corp.Genom programmet installeras en tjänst som hindras från att lyssna på en port när Windows-brandväggen aktiveras. Inget meddelande anger att tjänsten är blockerad.När du startar programmet anger ett Apps Help-meddelande att tjänsten ska läggas till i listan över undantag i Windows-brandväggen. Du kan också lösa problemet genom att lägga till TCP-port 5631 i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Reflection9, 9.03, 10, 11 och 12WRQ, Inc.En FTP-klient kan inte anslutas till fjärrdatorer när Windows-brandväggen är aktiverad.Se följande tekniska WRQ-anmärkning: http://support.wrq.com/techdocs/1784.html
Reflection X10, 11 och 12WRQ, Inc.En X-Window-session kan inte upprättas till en fjärrdator när Windows-brandväggen är aktiverad.Se följande tekniska WRQ-anmärkning: http://support.wrq.com/techdocs/1784.html
Remedy Action Request SystemBMC Software, Inc.Programtjänsten blockeras och måste läggas till manuellt i listan över undantag i Windows-brandväggen när denna är aktiverad.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Retrospect Client5Dantz Development Corp.Programmet kan inte anslutas till en fjärrdator när Windows-brandväggen är aktiverad.Öppna port 497 för både UDP och TCP.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
SmarTerm Office10 och 11Esker S.A.SmarTerm Office 10 and 11 kan inte upprätta en Telnet-session till en fjärrvärd när Windows-brandväggen är aktiverad.Gör följande på fjärrdatorn med Windows XP SP2: öppna TCP-port 23 manuellt, eller lägg till Telnet-servern i listan över tillåtna nätverkstjänster.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
SmarTerm Office10 och 11Esker S.A.FTP-verktyget kan inte anslutas till fjärrdatorer när Windows-brandväggen är aktiverad.Gör följande på fjärrdatorn med Windows XP SP2: öppna TCP-port 23 manuellt, eller lägg till Telnet-servern i listan över tillåtna nätverkstjänster.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
SNA Server 4.04.0 SP4Microsoft Corp.Det går inte att se en dator med Windows XP SP2 när Windows-brandväggen är aktiverad som standard.Lägg till Fil- och skrivardelning i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
SQL Server Microsoft Corp.Portundantag i Windows-brandväggen krävs för fjärrfelsökning.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
SQL Server 2000 2000 Utgåva A och 2000 SP3Microsoft Corp.Det går inte att ansluta till en dator med Windows XP SP2 när Windows-brandväggen är aktiverad som standard.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Symantec AntiVirus Corporate Edition9Symantec Corp.Programmet kan inte uppdatera virusdefinitioner med Windows-brandväggen aktiverad som standard.Lägg till den körbara filen Defwatch.exe i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Systems Management Server2003 RC2Microsoft Corp.Remote Tool kan inte styra en klient med Windows XP SP2 när Windows-brandväggen är aktiverad.Lägg till TCP-port 2701 eller programmet Wuser32.exe i listan över undantag i Windows-brandväggen. Mer information finns i följande faktablad: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1&DisplayLang=en
Systems Management Server 2.02.0 SP5Microsoft Corp.När du besöker en databaswebbplats visas följande felmeddelande: "An error occurred during your last operation. Contact with the SMS provider has been lost. Refresh the Site Database node or restart the UI. For debugging information, press the more information button."
Lägg till filen Unsecapp.exe och port 135 i listan över undantag i Windows-brandväggen. Mer information finns i följande faktablad: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1&DisplayLang=en
Systems Management Server 20032003Microsoft Corp.En SMS-server kan inte se en klient med Windows XP SP2 när Windows-brandväggen är aktiverad.Du måste aktivera portarna för fil- och skrivardelning.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
ViaVoice10.0 13IBM Corp.Mer än en dialogruta för Windows-brandväggen visas under installation av programmet.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
ViewNow1 och 1.05NetManage, Inc.Det går inte att upprätta en Telnet-session till en fjärrvärd när Windows-brandväggen är aktiverad.Gör följande på fjärrdatorn med Windows XP SP2: öppna TCP-port 23 manuellt eller lägg till Telnet-servern i listan över tillåtna nätverkstjänster.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
ViewNow1 och 1.05NetManage, Inc.Det går inte att upprätta X-Windows-sessioner när Windows-brandväggen är aktiverad.Öppna UDP-port 177 och TCP-port 6000 manuellt.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
ViewNow1 och 1.05NetManage, Inc.FTP-verktyget kan inte anslutas till fjärrdatorer när Windows-brandväggen är aktiverad.Gör följande på fjärrdatorn med Windows XP SP2: öppna TCP-port 21 manuellt eller lägg till Telnet-servern i listan över tillåtna nätverkstjänster.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Visual InterDev 6.06Microsoft Corp.Visual Interdev 6.0 skapar inte ett webbprojekt på en fjärrserver med Windows XP SP2 och Windows-brandväggen aktiverad. Öppna TCP-port 80 manuellt.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Visual Studio .NET (2003), Enterprise Developer Edition
2003Microsoft Corp.Ett portundantag i Windows-brandväggen krävs för DCOM-fjärrfelsökning.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Visual Studio 6.06Microsoft Corp.Fjärrfelsökning fungerar inte när Windows-brandväggen är aktiverad på den lokala datorn eller fjärrdatorn.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Visual Studio 6.06Microsoft Corp.Fjärrfelsökning fungerar inte när Windows-brandväggen är aktiverad på den lokala datorn eller fjärrdatorn.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Volume Manager3.1VERITAS Software Corp.Det går inte att ansluta till en dator med Windows XP SP2 om Windows-brandväggen är aktiverad som standard.Lägg till TCP-port 2148 och programmet C:\Program\Veritas\Veritas Object Bus\Bin\Vxsvc.exe i listan över undantag i Windows-brandväggen.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Xoreax IncrediBuildXoreax Software Ltd.Koordinatordatorn kan inte kommunicera med agentdatorer.Öppna TCP-port 31104 på koordinatordatorn manuellt. Detta är standardportinställningen som krävs för programmet.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Tillbaka till innehållsförteckningen

Program som påverkas av ändringarna i Remote Procedure Call-tjänsten

RPC-tjänsten (Remote Procedure Call) har förändrats på viktiga punkter. Dessa ändringar kan medföra att program som gör anonyma anrop upphör att fungera.

Följande tabell innehåller program som kan sluta fungera på en dator med Windows XP SP2. Om du har problem med programmen hittar du information om konfigurering av RPC-tjänsten i Windows XP SP2 på följande Microsoft-webbplats:
ProgramVersionLeverantörProblem
BizTalk Server 2004 (alla utgåvor)2004Microsoft Corp.Programmet startar inte som det ska.
eTrust Antivirus7Computer Associates International, Inc.En fjärrinstallation från Computer Associates eTrust 7.0 till Windows XP SP2 misslyckas.
Diskeeper8Executive Software International, Inc.Ett serverbaserat program kan inte genomföra en fjärrinstallation till en klient när Windows-brandväggen är aktiverad på klienten.
HP ScanJet 6350 och HP PrecisionScan ProHewlett-Packard Corp.Det går inte att utföra fjärrskanning på en delad HP 6350-skanner.
Operations Manager2000 SP1Microsoft Corp.MOM-tjänsten (Microsoft Operations Manager) kan inte skicka en frågebegäran till agenthanteraren.
Operations Manager2000 SP1Microsoft Corp.MOM-tjänsten (Microsoft Operations Manager) kan inte överföra en agentinstallation från servern om Windows XP SP2 och Windows-brandväggen används på klienten.
TalkWorks PROSymantec Corp.TalkWorks PRO kan inte kommunicera med en värd för meddelandedelning.
WinFax PRO10Symantec Corp.WinFax PRO-klientdatorer med Windows XP SP2 kan inte kommunicera med en WinFax PRO-server.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Program som påverkas av ändringarna i Rich Text Format

RTF (Rich Text Format) är ett textdokumentformat (.rtf) som ibland används i stället för formatet Oformaterad text (.txt) eller Microsoft Word-formatet (.doc). Genom Windows XP SP2 inaktiveras RTF-konverterarna som installerades tillsammans med tidigare Windows XP-versioner än Windows XP SP2. Om det inte finns någon RTF-konverterare från ett installerat program kan dokument som kräver den här konverteraren inte öppnas.

Följande tabell innehåller program där RTF används för Viktigt-filer och hjälpfiler, som kanske inte öppnas när programmet används på en dator med Windows XP SP2.

RTF-konverteraren har tagits bort från Windows XP, men de flesta ordbehandlingsprogram erbjuder funktionen. Om du har problem med programmen i tabellen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
883090 Felmeddelande vid öppnande av dokumentfil i Windows XP Service Pack 2

ProgramVersionLeverantörProblem
Adventure Workshop 1st-3rd Grade: StoryBook Weaver Deluxe2Riverdeep, Inc. Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
Command and Conquer Red Alert 21WestwoodReadme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
Encyclopedia Britannica 2003 Ready Reference (ingår i WordPerfect Family Pack 5)2003Corel Corp.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
FileMaker Pro Unlimited (tyska)5FileMaker, Inc.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
Freehand 8 (tyska)8Macromedia, Inc.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
High School Advantage 2003 (alla utgåvor) 2003Encore, Inc.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
Lion King Animated Storybook1Disney Interactive, Inc.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
Lotus ScreenCam (tyska)9.5IBM Corp.Dokumentet ScreenCam Product-Updates visar ett meddelande om att Microsoft Word for Windows 6.0-filer inte kan läsas in i WordPad.
PageMaker7Adobe Systems, Inc.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
PageMaker (tyska)6.5Adobe Systems, Inc.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
Photoshop Elements2Adobe Systems, Inc.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
Quicken 2003 Premier Home & Business2003Intuit, Inc.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
Quicken 2004 (alla versioner) 2004Intuit, Inc.Filen "What’s New in Quicken" öppnas inte, och felmeddelandet "Cannot load Word for Windows 6.0" visas.
Serious Sam: The Second Encounter1Croteam Ltd.Readme- och hjälpfilerna öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
Tonka Search and Rescue1Atari, Inc.Readme-filen öppnas inte alls eller med förvrängda tecken i WordPad.
ViaVoice for Windows, Personal Edition10IBM Corp.Det går inte att öppna SpeakPad-dokumentet i WordPad.
Visual C++ for Windows, 16-bitarsutgåva1.51Microsoft Corp.När du klickar på Documentation errata på Start-menyn visas förvrängda tecken.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Ändringar som påverkar säkerhetsvarningen i Windows-brandväggen och nätverksspel

De flesta nätverksspel för flera spelare medför att dialogrutan Säkerhetsvarning för Windows-brandväggen visas när spelet startar eller vid sökning efter en onlineserver. Spelens karaktär kan medföra att dialogrutan Säkerhetsvarning för Windows-brandväggen öppnas bakom fönstret för spelet som körs eller inte öppnas alls. Detta kan ge anledning att tro att nätverksanslutning saknas, eller också kan spelet sluta svara eller avslutas.

När dialogrutan Säkerhetsvarning för Windows-brandväggen öppnas bakom ett spel avslutar du spelet, accepterar säkerhetsvarningen och startar om spelet. Du behöver bara göra detta en gång, eftersom spelet automatiskt läggs till i listan över undantag i Windows-brandväggen.

Om dialogrutan Säkerhetsvarning för Windows-brandväggen inte öppnas när spelet har avslutats, måste du kanske lägga till spelet manuellt i listan över undantag i Windows-brandväggen.

Om du vill veta mer om hur du aktiverar program med hjälp av Windows-brandväggen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
Följande tabell innehåller program som kan sluta fungera på grund av problem med säkerhetsvarningen i Windows-brandväggen. När du använder flerspelarfunktionen slutar spelet kanske att svara eller avslutas.

Om du har problem med något av programmen avslutar du det och lägger sedan till det i listan över undantag i Windows-brandväggen.
ProgramVersionLeverantör
Age of Empires1Microsoft Corp.
Age of Empires II: The Age of KingsMicrosoft Corp.
Aliens vs. Predator 21Sierra Entertainment, Inc.
Battlefield 1942: Deluxe EditionDeluxe EditionElectronic Arts, Inc.
Battlefield Vietnam1Electronic Arts, Inc.
Call of Duty1Activision, Inc.
Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe1Microsoft Corp.
Command & Conquer GeneralsElectronic Arts, Inc.
Command & Conquer Generals Zero HourElectronic Arts, Inc.
Command & Conquer: Red Alert 21Electronic Arts, Inc.
Conflict: Desert StormTake-Two Interactive Software, Inc.
Delta Force: Black Hawk DownNovaLogic, Inc.
Dungeon Siege1Microsoft Corp.
Dungeon Siege: Legends of ArannaMicrosoft Corp.
Earth & Beyond1Electronic Arts, Inc.
Far Cry1Ubi Soft Entertainment, Inc.
FIFA Soccer 20031Electronic Arts, Inc.
Final Fantasy XI1.14Square Enix Co., Ltd.
Ground Control II: Operation Exodus1Vivendi Universal Games, Inc.
Half-Life1Vivendi Universal Games, Inc.
Half-Life: Counter Strike1Vivendi Universal Games, Inc.
High School Advantage 2003 (alla utgåvor) 2003Encore, Inc.
Madden NFL 20031Electronic Arts, Inc.
Midnight Outlaw Illegal Street Drag1ValuSoft, a division of THQ, Inc.
NASCAR Racing 2003 Season 2003Sierra Entertainment, Inc.
NBA Live 20041Electronic Arts, Inc.
Need for Speed: Hot Pursuit 21Electronic Arts, Inc.
Return to Castle Wolfenstein1Id Software, Inc.
Rise of NationsMicrosoft Corp.
Scrabble Complete3Atari, Inc.
Soldier of Fortune II: Double Helix1.03Activision, Inc.
StarCraft1.11Blizzard Entertainment
Star Trek: StarFleet Command III
1Activision Inc.
Star Wars Galactic Battlegrounds1Lucas Arts
Star Wars: Knights of the Old Republic1Lucas Arts
Tom Clancy's Ghost Recon1Red Storm Entertainment, Inc.
Unreal Tournament 20031Atari, Inc.
Unreal Tournament: Game of the Year1Atari, Inc.
Unreal Tournament 20041Epic Games, Inc.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Andra program som fungerar annorlunda med Windows XP SP2

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP


De flesta av följande program som testades i Windows XP SP2 visade sig ha funktionsförändringar som inte kunde kategoriseras för enkel sökning. Programmen visas i alfabetisk ordning i följande tabell.

Obs! För program som ger upphov till problem på 64-bitarsdatorer som stöder NX-tekniken (No Execute), kan den nya funktionen Dataexekveringsskydd som ingår i Windows XP SP2 förhindra att programmen körs på rätt sätt. Om du vill veta mer om hur du använder funktionen Dataexekveringsskydd klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

875351 Felmeddelandet "Dataexekveringsskydd" visas i Windows XP Service Pack 2 eller Windows XP Tablet PC Edition 2005

ProgramVersionLeverantörProblemLösning
Access 20022002Microsoft Corp.När Automation-objektet i Migreringsguiden används i verktygsfältet visas ett annat felmeddelande än i Windows XP SP1.Felfunktionen har inte ändrats, endast meddelandet.
Hämtning av Active Think-temaThinkPad-versionIBM Corp.Indikationen av nätverksstatus i Active ThinkPad-skrivbordsunderlägget fungerar inte.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
AdShield3All Star Software Systems, LLCBlockerade webbsidor kan visas om sidinformationen har cachelagrats.Rensa cacheminnet i Internet Explorer.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

260897 Ta bort innehållet i mappen Temporary Internet Files

Adventure Workshop 1st-3rd Grade: Personalized Math2Riverdeep, Inc. Vid försök att köra Clue Finder-demon visas följande felmeddelande: "This Program requires at least 3MB of free virtual memory to run".Clue Finder-demon körs inte, men huvudprogrammet påverkas inte.
Al-Mawrid Dictionary 2003 (Arabic/English, English/Arabic)2003Ariss Computer, Inc.Programmet startar inte.Kontakta Ariss Computer Inc. eller besök följande Ariss-webbplats om du vill veta mer: http://www.elariss.com
AOL9America Online, Inc.Formuläret Help/About System Information visar inte längre Internet Explorer-versionen.Problemet påverkar inte programmets normala funktion på något sätt.
AOL 9America Online, Inc.När AOL 9 används kan ett Internet Explorer-fönster vara öppet, trots att alla synliga instanser av Internet Explorer har stängts.Det här dolda fönstret kan stängas när datorn stängs av eller manuellt genom att du klickar på CTRL+ALT+DEL och använder Aktivitetshanteraren för att stänga alla Internet Explorer-processer.
AppManager5.01NetIQ Corp.NetIQ AppManager-servern kan inte kommunicera med en NetIQ AppManager-klient där Windows XP SP 2 används.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
ARCserveIT6.61Computer Associates International, Inc.ARCserveIT 6.61 kanske inte säkerhetskopierar alla filer på en dator med Windows XP SP2. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870904 ARCserveIT 6.61 säkerhetskopierar inte filer i mappen %Windir%\SoftwareDistribution på en dator med Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
ARCserve7Computer Associates International, Inc. Fjärrinstallation, licensiering och klientkommunikation fungerar inte om Windows-brandväggen är aktiverad.Det finns ingen lösning för närvarande. Ytterligare information finns på följande Computer Associates-webbplats: http://www.ca.com
Backup Exec for NetWare9 och 9.1VERITAS Software Corp.Information om konfigurering av Backup Exec finns i supportartikeln på följande VERITAS-webbplats: http://seer.support.veritas.com/docs/270510.htm
Backup Exec for Windows Servers9 och 9.1VERITAS Software Corp.Information om konfigurering av Backup Exec finns i supportartikeln på följande VERITAS-webbplats: http://seer.support.veritas.com/docs/270139.htm
Becky! Internet Mail2.09.01RimArts, Inc.Programmet kan sluta svara vid försök att skriva ett nytt meddelande.Uppgradera till den senaste versionen av Becky! från följande RimArts-webbplats: http://www.rimarts.co.jp/becky.htm
BlackICE PC Protection3.6Internet Security Systems, Inc.Programmet kan inte avinstalleras på en dator med en AMD 64-processor. Följande felmeddelande visas: "ISS BlackICE Setup - Failed to get product version from c:\windows\biversion.dl."BlackICE har visat sig ge problem med 64-bitarsprocessorer som körs i 32-bitarsläge och kan inte köras i 64-bitarsläge.
BrightStor ARCserve Backup9Computer Associates International, Inc.Programmet kan inte säkerhetskopiera en dator med Windows XP SP2 från en fjärrdator. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873165 Computer Associates BrightStor ARCServe Backup 9.0 Manager kan inte användas för att säkerhetskopiera en dator med Windows XP Service Pack 2 från en fjärrdator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Business Solutions CRMMicrosoft Corp. Business Solutions CRM 1.0 och 1.2 fungerar inte som de ska. Business Solutions CRM 1.0 stöds inte i Windows XP SP2. Microsoft CRM 1.2 kräver uppdateringar av Microsoft CRM-servern och av Microsoft CRM Sales för klientdatorer med Outlook. Det krävs flera manuella åtgärder för att lösa problemet.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870635 En uppdatering gör att Microsoft CRM fungerar i Microsoft Windows XP Service Pack 2 och Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Cabela's Big Game Hunter6Activision Value Publishing, Inc.Programversionen slutar svara när programmet har startats och när Indeo-videouppspelningen öppnas bakom det.
Indeo-codecen efterfrågas i den inledande videosekvensen. Håll ALT-tangenten intryckt, tryck på TAB för att byta till Indeo-meddelandet, tryck tre gånger på TAB och tryck sedan på RETUR. (Genom den här sekvensen visas fortsättningsknappen.) Spelet startar normalt men utan inledande videosekvens, eftersom Indeo-codecen inte finns.
Civilization III: Game of the Year Edition1.29Atari, Inc. Programmet avslutas till skrivbordet efter att det har bytt till den andra användaren med snabbt användarbyte, kört spelet och återgått till den första användaren.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Corel PhotoPaint 9 (tyska)9Corel Corp.Menyfälten och namnlisterna saknas vid starten.När programmet är öppet letar du upp PhotoPaint-programmet i Aktivitetsfältet, högerklickar på PhotoPaint och klickar sedan på menyalternativet Maximera. Menyerna ska nu komma tillbaka. Om du avslutar programmet i maximerat tillstånd ska inställningen vara kvar.
Dell Solution Center2.0.58Dell, Inc.Länkar i Dell Solution Center fungerar inte längre, och sidan kan inte visa meddelanden.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Diva Starz1Mattel, inc.Det hörs inget ljud under spelet.Leta upp installationsmappen för spelet, säkerhetskopiera filen Setupapi.dll och ta sedan bort filen Setupapi.dll. Nu hörs ljud i spelet.
DivX Player2.5.3DivXNetworks, Inc.Det går inte att spela upp AVI-filer (Audio Video Interleaved) med spelaren.Kontakta DivX eller använd en annan multimediespelare för att spela upp AVI-filer.
Easy CD Creator5.0/5.02Roxio, Inc.Programmet finns inte med i uppgraderingsrapporten vid uppgradering från Microsoft Windows NT eller Windows 2000.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Educator’s Choice 1st & 2nd Grade ExceleratorTopics Entertainment, Inc.Program-CD:n spelas inte upp automatiskt.Öppna CD:n i Den här datorn eller Utforskaren och starta programmet.
Elite Forces Vietnam 2: Special Assignment1Valusoft, a division of THQ, Inc.När spelet avslutas flyttas Aktivitetsfältet till en ny plats och kan inte flyttas tillbaka.Lös problemet genom att starta om datorn. Du kan också högerklicka på en tom plats på skrivbordet och sedan klicka på Egenskaper. Ändra standardskärmsläckaren, klicka på Verkställ och klicka sedan på OK.
Elite Forces Vietnam 2: Special Assignment1Valusoft, a division of THQ, Inc.När spelet avslutas uppstår ett klient-MFC-fel.Problemet påverkar inte programmets normala funktioner.
Encarta Encyclopedia Deluxe 2002 (tyska)2002Microsoft Corp.Det visas inte längre något felmeddelande vid anslutning till video som delas i ett nätverk.Det går inte att spela upp video som delas i ett nätverk, varken före eller efter installationen av Windows XP SP2. Funktionen har inte ändrats.
Encarta 20042004Microsoft Corp.När du väljer alternativet Save To Researcher i Encarta Dictionary Tools visas följande felmeddelande: "Edict 2004 har stött på ett problem och måste avslutas. ." För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Excel 2002 SP22002 SP2 Microsoft Corp.När du klickar på en URL-länk i ett kalkylblad i Microsoft Office Webbkomponenter visas följande felmeddelande: "Microsoft Visual C++ Runtime Library." Runtime Error! Program: C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe R6025 -pure virtual function call."För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
File and Storage Administrator2.1NetIQ Corp.File and Storage Administrator kan inte överföra agenten till en klient med Windows XP SP2 och aktiverad Windows-brandvägg.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
F-Secure Anti-Virus Client Security5.52F-Secure Corp.F-Secure 5.52 ger upphov till ett körfel i Backweb vid starten.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Halo1Microsoft Corp.Grafikkort i Nvidia 5900-serien med drivrutin 61.77 orsakar förvrängning av grafiken i video.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Halo: Combat Evolved, testversion (arabiska och hebreiska)TrialMicrosoft Corp.Testversionen på arabiska och hebreiska fungerar inte.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
iMesh 3.13.1iMesh Ltd.Programmet kan inte installeras på en dator med Windows XP SP2 och en AMD64-processor med aktiverat NX-skydd (No eXecute). Mer information om NX-skydd och hur det konfigureras finns på följande Microsoft-webbplats: http://technet.microsoft.com/sv-se/library/bb457155.aspx
InstallShield8InstallShield Software Corp.Programmet kan inte exportera ett projekt till en ISV-fil i Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Instant CD/DVD7Pinnacle Systems, Inc.I tidiga versioner av Instant CD/DVD visas ett Apps Help-meddelande vid installationen eller vid start av programmet. Tidiga versioner är inte kompatibla med Windows XP SP2, men det finns en uppdatering från Pinnacle Systems som löser problemet. Ytterligare information finns på följande Pinnacle Systems-webbplats: http://www.pinnaclesys.com
Inventor8Autodesk, Inc.Autodesk Inventor Design Assistant öppnas i bakgrunden i stället för förgrunden.Minimera eller stäng fönstret What's New, så fungerar programmet normalt.
JAWS 5.05Freedom Scientific, Inc.Felmeddelandet "JAWS for Windows is not properly intercepting video" visas.Det här problemet uppstår även när ZoomText 8.0 är installerat. Lösningen är att avinstallera och sedan installera om ZoomText 8.0.
Journey to the Planets (Ingår i Merriam Webster's Reference Library 2003.)2003M-2K (Multimedia 2000, Inc.)När programmet installeras öppnas ett Microsoft Word-dokument framför installationen.Om du stänger Word-dokumentet fortsätter installationen. Problemet påverkar inte programmets normala funktioner.
JumpStart Advanced 3rd Grade 20031Knowledge Adventure, Inc.Jump Start Advanced 3rd Grade Adventures: Mystery Club Gadget Games ger upphov till ett felmeddelande och avslutas.När problemet uppstår ändrar du bildskärmens upplösning manuellt till en annan inställning och startar sedan spelet igen. Ändra tillbaka till den ursprungliga bildskärmsinställningen och starta sedan spelet. (Så här ändrar du inställningen: högerklicka på en tom plats på skrivbordet och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på fliken Inställningar och flytta skjutreglaget för bildskärmsupplösningen. Standardinställningarna är 800x600 eller 1024x768.)
JumpStart Preschool1.4Knowledge Adventure, Inc.Det går inte att se några förhandsgranskningar för programmet. Programmet kräver minst 3 megabyte ledigt virtuellt minne för att kunna köras.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
LingoWare (arabiska)4.44LingoCom Ltd.Onödiga tecken visas i Movie Maker i den inledande informationsdialogrutan.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Lotus FastSite (Ingår i Lotus SmartSuite Millennium Edition.)9.5IBM Corp.När ett långt filnamn skrivs in i en fråga om tillägg av en fil visas ett annat felmeddelande än i Windows XP SP1.Felfunktionen har inte ändrats, endast meddelandet.
MapPoint Europe2004Microsoft Corp.Felmeddelandet som visas efter att ett ogiltigt filnamn skrivs in har ändrats.Problemet påverkar inte programmets normala funktioner.
McAfee Internet Security Suite 20046McAfee, Inc.På en 64-bitars (NX) dator med Windows XP SP2 kan ett felmeddelande visas i processerna Mghtml.exe och Shdocvw.dll vid försök att konfigurera programmet efter installationen.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
McAfee Parental Controls1McAfee, Inc.När du har uppgraderat till Windows XP SP2 men inte startat om datorn, kan ett meddelande från McAfee WinSock-filtret visas om att ändringar av Windows-protokollet har identifierats.Lös problemet genom att starta om datorn. Om du har uppgraderat från Microsoft Windows 2000 till Windows XP måste du kanske installera om programmet.
McAfee VirusScan4.51McAfee, Inc.Efter installation av Windows XP SP2 ombeds du starta om datorn. Vid den första omstarten visas en McAfee-välkomstskärm.Detta är förväntat och händer bara vid den första omstarten.
McAfee VirusScan7McAfee, Inc.När du har uppgraderat till Windows XP SP2 men inte startat om datorn, kan ett meddelande från McAfee WinSock-filtret visas om att ändringar av Windows-protokollet har identifierats.Lös problemet genom att starta om datorn. Om du har uppgraderat från Windows 2000 till Windows XP måste du kanske installera om programmet.
MSN 7.2Microsoft Corp.Det går inte att avinstallera MSN 7.2.Ett felmeddelande visas och avinstallationen fortsätter. MSN är emellertid inte helt borttaget, och det går inte att lägga till den här versionen med hjälp av Lägg till och ta bort program.
Musicmatch Jukebox8.20.0107Musicmatch, Inc.Den här versionen av Musicmatch Jukebox avslutas inte på rätt sätt.När du stänger av datorn måste du kanske avsluta Mmjb.exe-processen för att avstängningen ska kunna slutföras.
Norton SystemWorks 2003 Professional Edition2003Symantec Corp.Efter installation av det här programmet saknas text på omstartsskärmen.Problemet påverkar inte programmets normala funktioner.
NovaNet-WEB3.6NovaStor Corp.Programmen säkerhetskopierar inte vissa filer som används i Windows XP SP2.Kontakta programleverantören för den senaste versionen av den här produkten. Ytterligare information finns på följande NovaStor-webbplats: http://www.novastor.com
Office 20032003Microsoft Corp.Åtkomst till en resurs i en annan domän misslyckas utan något felmeddelande.Den här förändringen ökar säkerheten vid åtkomst till resurser i andra domäner.
Office XP Standard2002Microsoft Corp.När du öppnar ett Word-dokument och klickar på Visa, Verktygsfält, Webbverktyg och knappen Film visas felmeddelandet "Åtkomstfel - kod c0000005".Microsoft har för närvarande ingen lösning på detta problem.
Outlook 20002000Microsoft Corp.Windows Messenger kan inte identifieras i Outlook 2000. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
839226 Sökfunktionen i Outlook och meddelanden om ny e-post fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2

Outlook 20022002Microsoft Corp.Windows Messenger kan inte identifieras i Outlook. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
839226 Sökfunktionen i Outlook och meddelanden om ny e-post fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2

Outlook Web Access 5.5 5.5 SP1Microsoft Corp.När du installerar installationsprogrammet för MIME-kontroller innehåller Alternativ-användargränssnittet inte de två kryssrutorna för kryptering av utgående meddelanden och för tillägg av en digital signatur i utgående meddelanden.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
PhotoClickAL MAALIMNär produktnyckeln har angetts visats två felmeddelanden. Det första är "Internet Error" och det andra "Make sure that the disc is inserted into your CD-Rom and that it's Original". För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
PhotoImpact 7 (traditionell kinesiska)7Ulead Systems, Inc.Programmet avslutas och följande felmeddelande visas: "Iedit.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience when the user enables multi print function."För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
PlayZone! Preschool & Kindergarten1.0.2Knowledge Adventure, Inc.Programmet visas inte som det ska på skärmen.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Quick Launch Buttons4.20 EHewlett-Packard Corp.Om HP Quick Launch Buttons avinstalleras visas kanske en felrapport.Stäng felrapporten och låt avinstallationen fortsätta. Programmets normala funktioner påverkas inte.
Quicken 2001 Deluxe 2001Intuit, Inc.Om du försöker visa sekretesspolicyn efter installation av r3deluxe-uppdateringen avslutas programmet med ett körfel. Problemet påverkar inte programmets normala funktioner.
Record Now DX3.01Sonic Solutions, Inc.När du försöker använda Record Now DX startas installationsprogrammet, och du ombeds ange installationsplatsen.Version 3.01 av programmet fungerar för närvarande inte tillsammans med Windows XP SP2, men senare versioner fungerar normalt.
Roller Coaster Factory 33Valusoft, a division of THQ, Inc.När programmet avslutas visas felmeddelandet "Åtkomstfel - kod c0000005".Problemet påverkar inte programmets normala funktioner.
SimCity 41Electronic Arts, Inc.Det går inte längre att använda ALT+TAB i spelet.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
SonicWALL Complete Anti-VirusSonicWALL, Inc.Programmet fungerar inte.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
SQL Server 7.07Microsoft Corp.Det går inte att köra Microsoft Distributed Transaction när Windows-brandväggen är inaktiverad.Se till att Internet-anslutningsdelning är startad och inställd på Automatisk när Windows XP startar. (Tjänsten finns under Windows-brandväggen.)
Star Trek: Birth of the Federation1Atari, Inc.När spelet startar visas inte den inledande introduktionsvideon.Det här problemet påverkar inte spelet för övrigt.
Star Trek: Starfleet Command III1Activision, Inc.DirectX 9-korrigeringen för spelet. Genom denna kan Starfleet Command III identifiera senare versioner av DirectX och spelas på datorer med DirectX 9. När du startar den del av spelet som kräver strid kraschar spelet.På vissa datorer kan du lösa problemet genom att hämta DirectX 9-korrigeringen för spelet. Genom denna kan Starfleet Command III identifiera senare versioner av DirectX och spelas på datorer med DirectX 9. Ytterligare information finns på följande Activision-webbplats: https://activision.custhelp.com/cgi-bin/activision.cfg/php/enduser/atvi_patches.php
Star Wars: Knights of the Old Republic1Lucas ArtsNär du använder programmets uppdateringsfunktion visas säkerhetsdialogrutan för Windows-brandväggen. När du har accepterat varningen fortsätter inte uppdateringen.Avbryt eller starta om uppdateringsfunktionen.
Style ChangerNEC Corp.Det går inte att ändra teman.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Super Collapse! II (endast demo)2GameHouse, Inc.Demoversionen av spelet kan inte köras.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Symantec Antivirus Corporate Edition8Symantec Corp.Klienten installeras inte av Symantec Antivirus Server när Windows-brandväggen är aktiverad.Se Symantecs FAQ (Vanliga frågor och svar) om Service Pack 2 på följande Symantec-webbplats: http://www.symantec.com/techsupp/enterprise/sp2/faq.html
Systems Management Server 2.0 SP52.0 SP5Microsoft Corp.SMS 2.0 kan inte hantera SMS-platser.Ytterligare information finns i FAQ (Vanliga frågor och svar) på följande Microsoft-webbplats: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1&DisplayLang=en
TaxSaver 19991999Microsoft Corp.Programvideor spelas inte upp.Problemet påverkar inte programmets normala funktioner.
Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield1Red Storm Entertainment, Inc.Följande meddelande visas: "Do you want Setup to update your current version of DirectX to version 9.0?" (DirectX 8.1b eller senare krävs för att spela Raven Shield.)Klicka på NO i det här meddelandet. Windows XP SP2 har DirectX 9.0c.
Tribes 21Vivendi Universal Games, Inc.
Vid försök att starta spelet visas ett felmeddelande av typen "Ett undantag utan hantering inträffade. Undantagskod c0000005".Hämta de senaste Nvidia-drivrutinerna på följande Microsoft-webbplats: http://update.microsoft.com/
Uno Game (Human vs. Computer)1Aris BuenaventuraVid avinstallation av spelet visas följande Ikernal.exe-programfel: "Instruktionen på 0x02241d76 refererade till minnet på 0x7c0da840. Det gick inte att utföra en minnesåtgärd." Avinstallationen slutförs oberoende av felmeddelandet.
Unreal II: The Awakening1Atari, Inc.När Windows XP SP2 har tagits bort går det inte att avinstallera spelet.Problemet påverkar inte spelet, men för närvarande finns ingen lösning.
Unreal Tournament: Game of the Year1Atari, Inc.När Windows XP SP2 har tagits bort går det inte att avinstallera spelet.Problemet påverkar inte spelet, men för närvarande finns ingen lösning.
UXTheme Multi-Patcher1.5.1Windows XDet går inte att ändra formatmallar.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Visual Studio .NET.NETMicrosoft Corp.DCOM-fjärrfelsökning fungerar inte när Windows-brandväggen är aktiverad på fjärrdatorn.Öppna Redigeraren för grupprincipobjekt. Leta upp Windows-brandväggsträdet i den vänstra kolumnen. (Klicka på Local computer policy\Computer Configuration\Admin Templates\Internet Connection Firewall och välj sedan domänprofilen.) Klicka på dynamiskt tilldelade portar för RPC och DCOM i den högra kolumnen, så att de aktiveras. Aktivera Open Ports genom att klicka. Klicka på knappen Show och sedan på add. Skriv 135:TCP:* i textrutan.
Visual Studio 9797Microsoft Corp.Visual Studio Analyzer fungerar inte när Windows-brandväggen är aktiverad.Information om COM och Windows-brandväggen finns i faktabladet "Using Distributed COM with Firewalls" som kan hämtas från följande Microsoft-webbplats: http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/ms809327.aspx
Warcraft III: Reign of Chaos Collector's Edition1Blizzard EntertainmentDet går inte att få teknisk supportinformation från alternativskärmen.Problemet påverkar inte programmets normala funktioner.
Windows Media PlayerAlla versionerMicrosoft Corp.När ett Windows Media Player-klipp spelas upp körs spelaren ibland frånkopplad från MSN-fönstret MSN.Om du avslutar Media Player skapas en ny anslutning.
Windows SharePoint ServicesAlla versionerMicrosoft Corp.En SharePoint-plats med en hyperlänk till en InfoPath-fil på en lokal dator fungerar inte. Du måste ändra en registerinställning för att en fråga ska visas eller för att zonhöjning åter ska aktiveras för lokala filer. Ange önskad lokal sökväg i adressfältet. Öppna sedan registret och leta upp följande registerundernyckel: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\microsoft\windows\currentversion\internet settings\lockdown_zones\0. Ändra DWORD till 1 för fråga eller till 0 för tillåt.
Windows SharePoint Services 2.02Microsoft Corp.När webbdelen Sidvisning används i mappläge bryts testlänken, och innehållet i mappen visas inte.För närvarande finns ingen lösning på detta problem.
Windows SharePoint Services 2.02Microsoft Corp.Autentiseringsdialogrutan för en delad dokumentmapp kan inte stängas i Utforskarvyn när SharePoint-platsen distribueras med hjälp av läget för att skapa ett Active Directory-konto.För att tvinga fram grundläggande autentisering över omdirigeraren för WebDAV måste du skapa en registernyckel med DWORD UseBasicAuth under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters. Ange värdet som 1.
WinGate5.2.3Qbik IP Management LimitedNär du installerar programmet tillfrågas du om du vill inaktivera Windows-brandväggen, trots att den redan är inaktiverad. Följande meddelande visas: "Internet connection sharing or the Internet Personal Firewall (on Windows XP) is installed. Wingate will not operate correctly if they are running on this computer. You must disable internet Connection Sharing and the Internet Personal Firewall in order to install WinGate."
Inaktivera Brandvägg för Internet-anslutning och tjänsten Internet-anslutningsdelning och starta om innan du försöker installera WinGate. Genom åtgärden upphör skyddet från Windows-brandväggen.
Word 20022002Microsoft Corp.När Word används för att öppna ett dokument som lagras på en Windows Sharepoint-server med hjälp av visningsfunktionen Webblayout.Den här funktionen fungerar inte för närvarande med Windows XP SP2.
Yahoo! BriefcaseYahoo! Inc.När ogiltiga filnamn överförs till programmet fungerar det inte, men förloppssidan förblir aktiv.Bläddra efter filer för att inte ange ogiltiga filnamn.

Program som förlorar funktioner när du installerar Windows Vista Service Pack 2 eller Windows Server 2008 Service Pack 2

Obs! För program som ger upphov till problem på 64-bitarsdatorer som stöder NX-tekniken (No Execute), kan den nya funktionen Dataexekveringsskydd som ingår i Windows XP SP2 förhindra att programmen körs på rätt sätt. Om du vill veta mer om hur du använder funktionen Dataexekveringsskydd klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

875351 Felmeddelandet "Dataexekveringsskydd" visas i Windows XP Service Pack 2 eller Windows XP Tablet PC Edition 2005

ProgramVersionLeverantörProcessortypWebbplatsProblem eller symptom
AOL Toolbar1.13.2AOL32- och 64-bitars (NX)http://www.aol.comInformationsfältet förhindrar tillgång till verktygets redigeringsrutor.
PhotoShop CS8Adobe64-bitars (NX)http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html Programmet installeras men startar inte.
BlackICE3.6 crjInternet Security Systems64-bitars (NX)http://www.iss.netVid användning av det här programmet kan det uppstå ett stoppfel som medför att programmet avslutas.
BootSkinAllaStardock32- och 64-bitars (NX)http://www.stardock.comNär datorn startas om under installationen av Windows XP SP2 inträffar ett stoppfel. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[ln];873159.
Command Antivirus4.9Authentium32- och 64-bitars (NX)http://www.authentium.comProgrammet startar inte.
Encyclopedia Britannica 2000 Deluxe1Encyclopedia Britannica32- och 64-bitars (NX)http://www.britannica.comJava-rendering fungerar inte efter installation av programmet.
eTrust EZ Armor1Computer Associates64-bitars (NX)http://www.ca.comEZ Firewall-delen i programmet ger upphov till ett stoppfel under installationen.
Freedom Force1Electronic Arts32- och 64-bitars (NX)http://www.ea.comVid start av programmet visas ett meddelande som hänvisar till följande EA-webbplats: http://techsupport.ea.com.
Kaspersky Anti-Virus  (tysk)4.5 och 5.0Kaspersky Labs64-bitars (NX)http://www.kaspersky.comGenomsökning i realtid fungerar inte i version 4.5 eller 5.0. På leverantörens webbplats finns produktuppdateringar för det här problemet.
Live Motion1Adobe32- och 64-bitars (NX)http://www.adobe.comI programmet visas olika felmeddelanden som förhindrar normal användning.
MapSend DirectRoute1Magellan32- och 64-bitars (NX)http://www.magellangps.comVid start av programmet visas ett meddelande som hänvisar till följande webbplats: http://www.magellangps.com/en/support.
MPEGcraft DVDAllaCanopus32- och 64-bitars (NX)0Vid försök att spara en MPEG-fil visas felmeddelandet "Det gick inte att redigera" och filen kan inte sparas.
NBA LIVE 20001Electronic Arts32- och 64-bitars (NX)http://www.ea.comProgrammet startar inte på vissa datorer.
NOD32 for Microsoft Windows2.000.11Eset64-bitars (NX)http://www.eset.comNär programmet startas på en dator med AMD64 bryts alla nätverksanslutningar. Lös problemet genom att uppgradera till NOD32 version 2.12.2 eller högre.
Norman Personal Firewall1.4Norman32- och 64-bitars (NX)http://www.norman.comNorman Personal Firewall Assistant startar inte.
Norman Personal Firewall1.4Norman64-bitars (NX)0Efter installation och omstart av programmet läses inte skrivbordet in på rätt sätt.
Norton AntiVirus2003Symantec32- och 64-bitars (NX)http://www.symantec.comVid systemstarten genomförs inte automatiska genomsökningar genom schemalagda aktiviteter i Norton AntiVirus 2003.
Norton SystemWorks 2003 - GoBack Personal Edition2003Symantec64-bitars (NX)http://www.symantec.comOm programmet installeras visas felmeddelandet "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL" varje gång datorn startas.
Norton SystemWorks 2004 - GoBack322004Symantec64-bitars (NX)http://www.symantec.comOm programmet installeras visas felmeddelandet "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL" varje gång datorn startas.
OmniPage Pro11ScanSoft32- och 64-bitars (NX)http://www.nuance.comNär programmet tas bort slutförs inte avinstallationsprogrammet.
Outpost Firewall2.1Agnitum32- och 64-bitars (NX)http://www.agnitum.com Vid körning av programmet visas kanske ett stoppfel och datorn måste startas om.
PaperPort Deluxe8ScanSoft32- och 64-bitars (NX)http://www.nuance.comInstallations- och avinstallationsprogram slutförs inte.
Pinnacle Studio9Pinnacle Systems64-bitars (NX)http://www.pinnaclesys.comOm programmet installeras visas felmeddelandet "Dataexekveringsskydd" när en MPEG-fil öppnas.
Rational ClearCase2003IBM32- och 64-bitars (NX)http://www.ibm.comNär datorn startas om under installationen av Windows XP SP2 inträffar ett stoppfel.
Roboword Pro (japanska)6TechnoCraft32- och 64-bitars (NX)http://www.technocraft.co.jp/english/pagehelp.htmlNär verktyget Search Station används avslutas programmet för tidigt.
Semagic1.3.9.6Live Journal32- och 64-bitars (NX)http://www.livejournal.comProgrammet avslutas efter inskrivning av inloggningsinformation.
Style XP2TGTSoft32- och 64-bitars (NX)http://www.tgtsoft.comDet finns en uppdaterad version av programmet på TGTSoft-webbplatsen.
Virtual PC2004Microsoft32-bitarshttp://www.microsoft.comEn Windows XP SP2-baserad virtuell dator är långsam jämfört med en Windows XP SP1-baserad.
VirusSecurity 2004 (japanska)2004Sourcenext32- och 64-bitars (NX)http://www.sourcenext.comReal Time Monitor startar inte.
Window-Eyes Professional4.2GW Micro32- och 64-bitars (NX)http://www.gwmicro.comFlera felmeddelanden visas under programinstallationen. På GW Micro-webbplatsen finns information om en uppgraderad version av programmet.
WinRoute Pro4.25Kerio32- och 64-bitars (NX)http://www.kerio.comVid start av programmet visas ett meddelande som hänvisar till följande webbplats: http://www.kerio.com.
WordPerfect Office11Corel32- och 64-bitars (NX)http://www.corel.comProgrammet kan inte uppdateras med WordPerfect Office Update. Användare kan hämta WordPerfect Office 11 Service Pack 2 för att korrigera problemet. Ytterligare information finns på följande Corel-webbplats: http://www.corel.com/support.
ZoneAlarm3.7Zone Labs64-bitars (NX)http://www.zonelabs.comOm programmet installeras visas felmeddelandet "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" varje gång datorn startar.
ZoneAlarm4Zone Labs64-bitars (NX)http://www.zonelabs.comOm programmet installeras visas ett stoppfelmeddelande varje gång datorn startas.
ZoneAlarm4.5xZone Labs64-bitars (NX)http://www.zonelabs.comDet går inte att installera programmet. Om programmet installeras visas ett "8e"-stoppfel varje gång datorn startas.
ZoneAlarm5.0.590Zone Labs32- och 64-bitars (NX)http://www.zonelabs.comVid försök att ta bort ZoneAlarm visas ett stoppmeddelande eller datorn startar om innan avinstallationsprogrammet är klart.

tillbaka till innehållsförteckningen

Referenser

Information om maskinvaruleverantören hittar du på följande webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.


De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.


Om du vill veta mer om närliggande ämnen klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

842242 Vissa program fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2
889743 Windows XP Service Pack 2 (del 9): Avinstallera Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Tillbaka till innehållsförteckningen
Egenskaper

Artikel-id: 886264 – senaste granskning 3 feb. 2011 – revision: 1

Feedback