Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server inte används

Sammanfattning

Microsoft har gett ut en ny version av MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool (2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe). IT-proffs kan använda verktyget 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe för att kontrollera om MS04-028-säkerhetsuppdateringarna som krävs är installerade och installera uppdateringar som saknas från en lokal nätverksresurs. Verktyget kan köras från ett start- eller inloggningsskript eller av en användare med lokala administratörsrättigheter. Det är avsett för miljöer där SMS (Microsoft Systems Management Server) eller någon annan hanteringslösning för företag inte används för uppdateringshantering. Information för SMS-användare finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
885920 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server 2003 och Systems Management Server 2.0 används

Obs!

MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool har testats på operativsystemen i avsnittet "Gäller". I säkerhetsbulletinen MS04-028 finns en lista över alla produkter och komponenter som berörs.

I den reviderade versionen av MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool ingår identifiering och distribution för Microsoft Visual FoxPro 8.0 samt uppdateringar för Microsoft .NET Framework 1.0 med Service Pack 2 (SP2) och Microsoft .NET Framework 1.1.

Den tidigare utgåvan av MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool innehöll endast säkerhetsuppdateringar för Microsoft .NET Framework-produkterna i avsnittet "Affected Software" i säkerhetsbulletinen MS04-028. Den uppdaterade versionen av verktyget söker endast efter Microsoft .NET Framework 1.0 SP2- och Microsoft .NET Framework 1.1-uppdateringar för produkterna i avsnittet "Affected Software" i säkerhetsbulletinen MS04-028 vid sökning efter Microsoft .NET Framework-produkterna som behöver uppdateras. Kunder som använder den tidigare versionen av verktyget och behöver identifiering eller installation av säkerhetsuppdateringar eller bådadera, kan fortsätta att använda den ursprungliga utgåvan av verktyget och använda den nya versionen för Microsoft Visual FoxPro 8.0. Microsoft rekommenderar att kunder som använder det här verktyget för första gången bara använder den nya versionen, eftersom den stöder Microsoft .NET Framework 1.0 SP2- och Microsoft .NET Framework 1.1-uppdateringar.


Mer information om den viktiga säkerhetsuppdateringen MS04-028 finns på följande Microsoft-webbplats:Med MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool identifieras och uppdateras MS04-028-säkerhetsuppdateringar för följande produkter:
 • Microsoft Windows XP, Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  Språk: Engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), japanska, kinesiska (Taiwan), kinesiska (Kina), italienska (Italien), spanska (Spanien), koreanska
 • Microsoft Windows Server 2003
  Språk: Engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), japanska, kinesiska (Taiwan), kinesiska (Kina), italienska (Italien), spanska (Spanien), koreanska
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Outlook 2002 SP3, Microsoft Word 2002 SP3, Microsoft Excel 2002 SP3, Microsoft PowerPoint 2002 SP3, Microsoft FrontPage 2002 SP3, Microsoft Publisher 2002 SP3, Microsoft Access 2002 SP3
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Office 2003
  Språk: alla språk som stöds
 • Office Outlook 2003, Office Word 2003, Office Excel 2003, Office PowerPoint 2003, Office FrontPage 2003, Office Publisher 2003, Office Access 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003

  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1)
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Project 2003
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Visio 2003
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Visual Basic .NET Standard 2002, Microsoft Visual C# .NET Standard 2002, Microsoft Visual C++ .NET Standard 2002
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003
  Språk: alla språk som stöds
 • Visual Basic .NET Standard 2003, Visual C# .NET Standard 2003, Visual C++ .NET Standard 2003, Visual J# .NET Standard 2003
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft .NET Framework version 1.0 SDK Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 1.0 med Service Pack 2 (SP2)
  Språk: Engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), japanska, kinesiska (Taiwan), kinesiska (Kina), italienska (Italien), spanska (Spanien), koreanska
 • Microsoft .NET Framework 1.1
  Språk: alla språk som stöds
 • Microsoft Picture It! 2002
  Språk: Engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), japanska, italienska (Italien), spanska (Spanien)
 • Microsoft Greetings 2002
  Språk: Engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), japanska, italienska (Italien), spanska (Spanien)
 • Microsoft Picture It! Version 7 och Microsoft Digital Image Pro version 7
  Språk: Engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), japanska, italienska (Italien), spanska (Spanien), koreanska
 • Microsoft Picture It! Version 9, Microsoft Digital Image Pro Version 9, Microsoft digital Image Suite Version 9
  Språk: Engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), japanska, italienska (Italien), spanska (Spanien), koreanska
 • Microsoft Producer för Microsoft Office PowerPoint
  Språk: Engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), japanska, kinesiska (Taiwan), kinesiska (Kina), italienska (Italien), spanska (Spanien), koreanska
 • Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)
  Språk: Engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), japanska, kinesiska (Taiwan), kinesiska (Kina), italienska (Italien), spanska (Spanien), koreanska
 • Windows Journal Viewer 1.5
  Språk: Kinesiska (Taiwan), tyska (Tyskland), engelska (USA), franska (Frankrike), japanska, koreanska, kinesiska (Kina)
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0
  Språk: alla språk som stöds
MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool kan inte användas för att identifiera eller installera MS04-028-säkerhetsuppdateringar för följande produkter:
 • Platform SDK Redistributable
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0 Runtime Library
MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool kan inte användas för att identifiera eller installera MS04-028-säkerhetsuppdateringar i följande operativsystem:
 • Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, och Windows Millennium Edition
 • Windows NT 4.0 Workstation
 • Windows XP 64-bitarsversioner
 • Windows Server 2003 64-bitarsversioner
 • Windows XP Embedded
Överst på sidan

INLEDNING

Den här artikeln innehåller stegvisa instruktioner för hämtning av MS04-028 Scan and Update Tool och för användning av verktyget med ett start- eller inloggningsskript eller manuellt. Verktyget är en genomsöknings- och distributionslösning för uppdateringar som ges ut tillsammans med MS04-028, i miljöer där SMS eller någon annan lösning för företagshantering inte används för uppdateringshantering. Åtgärderna utgör endast exempel och måste kanske ändras så att de fungerar i den miljö där de ska användas.

MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, version 2, innehåller en funktion för identifiering av säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 och Microsoft .NET Framework 1.1 samt för identifiering av Microsoft Visual FoxPro 8.0 .

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, version 2: MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, version 1:
Obs! Den tidigare utgåvan av MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool innehöll endast Service Packs för Microsoft .NET Framework-produkterna i avsnittet "Affected Software" i säkerhetsbulletinen MS04-028. Den uppdaterade versionen av verktyget söker endast efter Microsoft .NET Framework 1.0 SP2- och Microsoft .NET Framework 1.0-uppdateringar för produkterna i avsnittet "Affected Software" i säkerhetsbulletinen MS04-028 vid sökning efter Microsoft .NET Framework-produkterna som behöver uppdateras. Kunder som använder den tidigare versionen av verktyget och behöver identifiering eller installation av Service Packs eller bådadera, kan fortsätta att använda den ursprungliga utgåvan av verktyget och använda den nya versionen för Microsoft Visual FoxPro 8.0. Microsoft rekommenderar att kunder som använder det här verktyget för första gången bara använder den nya versionen, eftersom den stöder Microsoft .NET Framework 1.0 SP2- och Microsoft .NET Framework 1.0-uppdateringar.
Överst på sidan

Alternativ för MS04-28 Enterprise Update Scanning Tool

MS04-28 Enterprise Update Scanning Tool ger följande möjligheter:
 • Scanning only (Endast genomsökning): Med det här alternativet sker en sökning efter uppdateringar som hör till MS04-028, och resultatet skrivs i loggfiler.
 • Scanning and deployment (Genomsökning och distribution): Med det här alternativet sker en sökning efter uppdateringar som hör till MS04-028. Uppdateringar som saknas installeras, och resultatet skrivs i loggfiler.

Metoder för genomsökning och distribution

MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool kan implementeras för sökning efter och distribution av MS04-028-uppdateringar som saknas med följande metoder:
 • Startskript
 • Inloggningsskript
 • Manuellt med hjälp av en lokal mapp eller en fjärresurs
Överst på sidan

Startskript

Med den här metoden kan genomsökningsverktyget köras när datorn startas. Metoden fungerar bara i en Active Directory-domänmiljö och kan inte användas på datorer med Windows NT 4.0 Server.
Endast genomsökning
Gör så här om du vill identifiera MS04-028-uppdateringar som saknas genom startskriptmetoden:
 1. Utför åtgärderna i avsnittet Inledande installation och konfiguration.
 2. Ange ett startskript så här:
  1. Högerklicka på domännamnet i MMC-snapin-modulen (Microsoft Management Console) Active Directory - användare och datorer, och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Grupprincip.
  3. Klicka på Standarddomänprincip och sedan på Redigera.
  4. Expandera Datorkonfiguration, Windows-inställningar och Skript.
  5. Dubbelklicka på Autostart och klicka på Lägg till. Dialogrutan Lägg till skript visas.
  6. Skriv wscript.exe i rutan Skriptnamn.
  7. I rutan Skriptparametrar skriver du //B \\Servernamn\UpdateStore\UpdateInstall.vbs.
  8. Klicka på OK och sedan på Verkställ.
 3. När du ska söka igenom en klientdator som är medlem av domänen startar du om den.
 4. Resultaten visas i loggarna i mappen \\Servernamn\UpdateStore\Results. Mer information finns i avsnittet Analysera utdata från verktyget.
Genomsökning och distribution
Så här identifierar och installerar du MS04-028-uppdateringar som saknas genom startskriptmetoden:
 1. Utför åtgärderna i avsnittet Inledande installation och konfiguration.
 2. Fortsätt med serverkonfigurationen. Se avsnittet Konfigurera en server för distribution.
 3. Ange ett startskript så här:
  1. Högerklicka på domännamnet i MMC-snapin-modulen Active Directory - användare och datorer och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Grupprincip.
  3. Klicka på Standarddomänprincip och sedan på Redigera.
  4. Expandera Windows-inställningar för datorkonfiguration och klicka på Skript.
  5. Dubbelklicka på Autostart och klicka på Lägg till. Dialogrutan Lägg till skript visas.
  6. Skriv wscript.exe i rutan Skriptnamn.
  7. I rutan Skriptparametrar skriver du //B \\Servernamn\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install.
  8. Klicka på OK och sedan på Verkställ.
 4. När du ska söka igenom en klientdator och distribuera uppdateringen startar du om klientdatorn som är medlem av domänen.
 5. Resultaten visas i loggarna i mappen \\Servernamn\UpdateStore\Results. Mer information finns i avsnittet Analysera utdata från verktyget.
Överst på sidan

Inloggningsskript

Viktigt! Använd inte inloggningsskript på datorer med Terminal Server. Om flera instanser av verktyget körs samtidigt kan det ge oförutsägbara resultat.
Endast genomsökning
Så här tar du reda på vilka MS04-028-uppdateringar som saknas med hjälp av inloggningsskript:

Obs! Användaren som loggar in måste ha administratörsbehörighet.
 1. Utför åtgärderna i avsnittet Inledande installation och konfiguration.
 2. Ange ett inloggningsskript så här:
  1. Högerklicka på domännamnet i MMC-snapin-modulen Active Directory - användare och datorer och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Grupprincip.
  3. Klicka på Standarddomänprincip och sedan på Redigera.
  4. Expandera Windows-inställningar för användarkonfiguration och klicka på Skript.
  5. Dubbelklicka på Inloggning och klicka på Lägg till. Dialogrutan Lägg till skript visas.
  6. Skriv wscript.exe i rutan Skriptnamn.
  7. I rutan Skriptparametrar skriver du //B \\Servernamn\UpdateStore\UpdateInstall.vbs.
  8. Klicka på OK och sedan på Verkställ.
 3. Så här söker du igenom klientdatorn: logga ut från klientdatorn och logga sedan in igen med ett administratörskonto för att köra skriptet.
 4. Resultaten visas i loggarna i mappen \\Servernamn\UpdateStore\Results. Mer information finns i avsnittet Analysera utdata från verktyget.
Genomsökning och distribution
Gör så här om du vill identifiera och installera MS04-028-uppdateringar som saknas genom inloggningsskript:
 1. Utför åtgärderna i avsnittet Inledande installation och konfiguration.
 2. Fortsätt med serverkonfigurationen. Se avsnittet Konfigurera en server för distribution.
 3. Ange ett inloggningsskript så här:
  1. Högerklicka på domännamnet i MMC-snapin-modulen Active Directory - användare och datorer och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Grupprincip.
  3. Klicka på Standarddomänprincip och sedan på Redigera.
  4. Expandera Windows-inställningar för användarkonfiguration och klicka på Skript.
  5. Dubbelklicka på Inloggning och klicka på Lägg till. Dialogrutan Lägg till skript visas.
  6. Skriv wscript.exe i rutan Skriptnamn.
  7. I rutan Skriptparametrar skriver du //B \\Servernamn\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install.
  8. Klicka på OK och sedan på Verkställ.
 4. Så här söker du igenom klientdatorn och distribuerar uppdateringen: logga ut från klientdatorn och logga sedan in igen med ett administratörskonto för att köra skriptet.
 5. Resultaten visas i loggarna i mappen \\Servernamn\UpdateStore\Results. Mer information finns i avsnittet Analysera utdata från verktyget.
Överst på sidan

Manuellt

MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool måste köras från ett användarkonto som tillhör den lokala administratörsgruppen.
Från en lokal mapp
Endast genomsökning
 1. Hämta MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
  Hämta Hämta paketet med MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, version 2.
 2. Kör 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe och installera det sedan i en lokal mapp.
 3. Sök igenom den lokala datorn genom att köra följande kommando från kommandotolken:
  WScript.exe //B Sökväg\UpdateInstall.vbs
 4. Resultaten visas i loggarna i mappen %windir%\system32\Vpcache\Updatescan. Mer information finns i avsnittet Analysera utdata från verktyget.
Genomsökning och distribution
 1. Hämta MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
  Hämta Hämta paketet med MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, version 2.
 2. Kör 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe och installera det sedan i en lokal mapp.
 3. Skapa en mapp med namnet UpdateStore i den lokala mappen där MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool har extraherats. Skapa en mapp med namnet Updates i mappen UpdateStore.
 4. Skapa en mappstruktur där uppdateringarna ska sparas i mappen Updates. Skapa mappstrukturen enligt beskrivningen i avsnittet Konfigurera en server för distribution. Du behöver inte skapa en filresurs för att installera uppdateringar på en lokal dator.
 5. Sök igenom den lokala datorn och installera uppdateringen genom att köra följande kommando från kommandotolken:
  wscript //b Sökväg\updateinstall.vbs /store Path\updates /install
Från en fjärresurs
Endast genomsökning
 1. Utför åtgärderna i avsnittet Inledande installation och konfiguration.
 2. Sök igenom den lokala datorn genom att köra följande kommando från kommandotolken:
  WScript.exe //B \\Servernamn\UpdateStore\UpdateInstall.vbs
 3. Resultaten visas i loggarna i mappen \\Servernamn\UpdateStore\Results. Mer information finns i avsnittet Analysera utdata från verktyget.
Genomsökning och distribution
 1. Utför åtgärderna i avsnittet Inledande installation och konfiguration.
 2. Fortsätt med serverkonfigurationen. Se avsnittet Konfigurera en server för distribution.
 3. Sök igenom den lokala datorn och distribuera uppdateringen genom att köra följande kommando från kommandotolken:
  WScript.exe //B \\Servernamn\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install
 4. Resultaten visas i loggarna i mappen \\Servernamn\UpdateStore\Results. Mer information finns i avsnittet Analysera utdata från verktyget.
Överst på sidan

Inledande installation och konfiguration

 1. Hämta MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
  Hämta Hämta paketet med MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, version 2.
 2. Konfigurera servern och resursen så här:
  1. Skapa en resurs på en medlemsserver och kalla den UpdateStore.
  2. Kör 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe och installera det sedan i mappen UpdateStore.
  3. Konfigurera följande resurs- och NTFS-behörigheter:
   • Resursbehörighet:
    • Lägg till domänanvändarkontot för användaren som hanterar resursen och välj Fullständig behörighet.
    • Ta bort gruppen Alla.
    • Om du använder startskriptmetoden lägger du till gruppen Domändatorer med ändrings- och läsbehörighet. Om du använder inloggningsskript lägger du till gruppen Autentiserade användare med ändrings- och läsbehörighet.
   • NTFS-behörighet:
    • Lägg till domänanvändarkontot för användaren som hanterar resursen och välj Fullständig behörighet.
    • Ta bort gruppen Alla om den finns med i listan.

     Obs! Om ett felmeddelande visas när du tar bort gruppen Alla, klickar du på Avancerat på fliken Säkerhet och avmarkerar kryssrutan Tillåt att ärftliga behörigheter sprids till detta objekt.
    • Om du använder startskript ger du gruppen Domändatorer behörigheterna Läsa och köra, Visa mappinnehåll och Läsa.
    • Om du använder inloggningsskript ger du gruppen Autentiserade användare behörigheterna Läsa och köra, Visa mappinnehåll och Läsa.
  4. Skapa en mapp och kalla den Resultat under mappen UpdateStore. Hit kommer de slutliga rapportfilerna att skrivas under genomsökningen.
  5. Konfigurera NTFS-behörigheterna för Resultat-mappen så här:

   Obs! Ändra inte resursbehörigheterna här.
   • Lägg till domänanvändarkontot för användaren som hanterar resursen och välj Fullständig behörighet.
   • Om du använder startskript ger du gruppen Domändatorer behörigheterna Ändra, Läsa och köra, Visa mappinnehåll, Läsa och Skriva.
   • Om du använder inloggningsskript ger du gruppen Autentiserade användare behörigheterna Ändra, Läsa och köra, Visa mappinnehåll, Läsa och Skriva.
  6. Konfigurera filen UpdateInstall.ini enligt beskrivningen i den här artikeln.
Överst på sidan

Konfigurera servern för distribution

 1. Skapa mappstrukturerna som krävs av installationsprogrammet. Skapa mappstrukturerna som visas i den här tabellen i den delade mappen (UpdateStore) som skapades i avsnittet Inledande installation och konfiguration:
  - UpdateStore \ Result - Updates - .Net Framework 1.0 \ 1033 - .Net Framework 1.1 \ 0 + Internet Explorer 6 - Office - 831931 \ 0 + 831932 + 832332 + 838344 + 838345 + 838905 - PictureIt! eller Digital Image v6 - 1033 + PictureIt! eller Digital Image v7 + PictureIt! eller Digital Image v9 + Producer for 2003 + Visual Studio .NET 2002 + Visual Studio .NET 2003 + Windows Server 2003 - Windows XP \ 1033 


  Microsoft tillhandahåller en kommandofil som automatiskt skapar den riktiga mappstrukturen. Om du vill använda kommandofilen MakeFolders.cmd skapar du en tom Updates-mapp och kör sedan kommandofilen med följande syntax:
  MakeFolders.cmd SökvägSpråk-ID
  Obs! Sökväg är sökvägen till mappen Updates, och Språk-ID är språk-ID för språken du vill installera. Ett exempel:
  MakeFolders.cmd c:\UpdateStore\Updates 1033
  Du kan köra kommandofilen flera gånger i samma Updates-mapp och skapa så många språkmappar som behövs. Du kan också använda den relativa sökvägssyntaxen "." för att ange den aktuella arbetskatalogen. Om du till exempel vill skapa en mappstruktur för engelska (USA) uppdateringar i den aktuella katalogen kör du:
  Makefolders.cmd. 1033
  Observera att kommandot cacls.exe används i kommandofilen för att ange behörigheter för mappar som skapas. Behörigheter för alla filer och mappar inuti Sökväg anges som Administratörer/Fullständig behörigheter och Alla/Läsa.

  Obs! Sedan du kört Makefolders.cmd måste du ändra namn på alla Picture It/Digital Image-mappar enligt följande:
  • PictureIt! eller Digital Image v6 till Picture It! eller Digital Image v6
  • PictureIt! eller Digital Image v7 till Picture It! eller Digital Image v7
  • PictureIt! eller Digital Image v9 till Picture It! eller Digital Image v9
 2. Mappstrukturen för uppdateringsfilerna byggs upp med följande regler. Om du använder kommandofilen för att skapa mappstrukturen sker denna process automatiskt:
  • Undermapparna under Updates är avsedda för enskilda produkter. Produktnamnen måste vara samma som namnen i kolumnen Product i filen UpdateList.xls. Filen UpdateList.xls finns på UpdateStore-resursen. Produktlistan tillhandahålls som referens, men själva filen påverkar inte genomsökningen eller distributionen på något sätt. Filen UpdateList.xls innehåller inte några Office-, Visio- eller Project-uppdateringar.

   Om du skapar en mapp med ett namn som börjar med "." (punkt) måste du göra det från kommandoraden. Du måste till exempel skriva md .Net Framework 1.0. Om det visas felmeddelanden när du skapar mappen är kommandotilläggen kanske avstängda. Du kan sätta på dem genom att köra cmd e:on från kommandotolken. När du har skapat mappen kan du stänga av kommandotilläggen genom att köra cmd e:off.
  • För Office-uppdateringar: Skapa undermappar som är namngivna enligt Microsoft Knowledge Base-numret. För Project 2002-uppdateringen används till exempel 831931. När du har skapat Microsoft Knowledge Base-mapparna skapar du en undermapp under varje Knowledge Base-mapp och ger den namnet 0 (noll). Det är i den här mappen du måste placera den hämtade fullständiga uppdateringen för den aktuella Office-produkten.
  • För .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003: Skapa en mapp för varje produkt. I varje produkt-mapp skapar du en undermapp med namnet 0 (noll).
  • För andra produkter än Office, .NET Framework 1.1 och Visual Studio .NET 2002 och 2003: Namnge undermapparna efter språk-ID för uppdateringen du installerar. Till exempel måste 1033 användas för engelska (USA) uppdateringar. Mer information om språk-ID finns på följande Microsoft-webbplats:.
  • Lista över språk-ID
   Följande är en lista över språk och motsvarande språk-ID som stöds av uppdateringarna som kan distribueras med verktyget.
   • 1033 Engelska - USA
   • 1036 Franska - Frankrike
   • 1031 Tyska - Tyskland
   • 1041 Japanska
   • 1040 Italienska - Italien
   • 1034 Spanska - Spanien
   • 1042 Koreanska
   • 1028 Kinesiska - Taiwan
   • 4100 Kinesiska - Kina
 3. Hämta uppdateringarna.

  För Office, Visio och Project hämtar du fullständiga uppdateringar från länkarna i säkerhetsbulletinen MS04-028. Placera uppdateringarna i respektive mapp. För Project 2002 placerar du exempelvis uppdateringen i mappen UpdateStore\Updates\Office\831031\0.

  För uppdateringar som inte gäller Office hittar du en fullständig lista över tillgängliga filer för den här bulletinen i filen UpdateList.xls, som finns på UpdateStore-resursen. Placera den hämtade körbara filen (.exe) i mappen som har fått namn efter språk-ID under produktmappen. För den engelska Windows XP-uppdateringen placerar du exempelvis den körbara filen i mappen UpdateStore\Updates\Windows XP\1033.
Överst på sidan

Konfigurera filen UpdateInstall.ini

Funktionerna i MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool styrs av filen UpdateInstall.ini. Du kan ange sex parametrar i denna fil, och alla ska finnas under avsnittsrubriken [CommandLine]. Du kan använda följande parametrar:
 • Share= \\Servernamn\Resursnamn\Sökväg
  Den här parametern anger var loggfilerna skrivs. Mer information finns i avsnittet Analysera utdata från verktyget. Skriv hela sökvägen till målmappen.
 • Store= \\Servernamn\Resursnamn
  Den här parametern anger var produktuppdateringsfilerna placeras. Om du använder verktyget för att distribuera uppdateringar, rekommenderar vi att du bygger upp mappstrukturen för distribution på den här platsen.

  Obs! Verktyget letar efter en "Updates"-mapp på resursen. Ta inte med mappen Updates i sökvägen.
 • Norestart= {True|False}
  När parametern har värdet True startas inte datorn om efter installation av uppdateringar, inte ens om en eller flera av de installerade uppdateringarna kräver en omstart för att installationen ska slutföras. När parametern har värdet False, och en eller flera produktuppdateringar som kräver en omstart installeras, startar datorn om automatiskt. Det är möjligt, om än osannolikt, att en uppdatering inte installeras på rätt sätt, men att datorn ändå startar om. I så fall kan datorn starta om gång på gång. Rätta till problemet genom att ställa in parametern NoRestart på True. Det gör att datorn startas om på vanligt sätt så att du kan felsöka problemet.

  Obs!Om Microsoft Producer installeras av verktyget kan en omstart av datorn inte undvikas. För att oönskade omstarter inte ska förekomma på datorer med Producer kopierar du inte uppdateringen för Producer till UpdateStore-filresursen. Uppdatera i stället manuellt datorer där Producer är installerat.
 • Debug=
  Lämna den här parametern tom om Microsoft Support inte ger andra instruktioner.
 • Authorized=
  Detta är en lista över Office-uppdateringar som saknas enligt rapporten i verktyget, om de inte finns på måldatorn. Om den här parametern lämnas tom rapporteras alla Office-uppdateringar.
 • ScanInterval=
  Parametern ScanInterval avgör hur många dagar det går innan en dator genomsöks igen. Detta är värdefullt för distribution av verktyget genom ett inloggnings- eller startskript. I stället för att verktyget körs vid varje inloggning eller start, kontrolleras först om den senaste körningen visade att det inte behövdes några uppdateringar. Om så är fallet görs en ny genomsökning endast om det har gått fler dagar än vad som anges i ScanInterval. På så vis är det möjligt att tillhandahålla uppdateringar för produkter som installeras på en dator efter det att verktyget har distribuerats. Verktyget skapar dock inte alltför omfattande utdataloggar. Datum för den sista körningen av verktyget som visade att inga uppdateringar krävdes lagras i följande registervärde:
  HKEY_LOCAL_computer\Software\Microsoft\Updates\UpdateScan\LastRun
  Parametern ScanInterval kontrolleras bara om det tidigare har fastställts att alla tillämpliga uppdateringar är installerade på datorn. Om en eller flera uppdateringar saknas söks datorn igenom, och uppdateringarna distribueras nästa gång verktyget körs, oavsett vilket värde ScanInterval har.

  Om du vill göra en sökning varje gång verktyget körs ger du den här parametern värdet noll.

  Om du vill att alla tillämpliga uppdateringar ska installeras, och att verktyget sedan aldrig ska köras igen, anger du ett godtyckligt högt tal, till exempel 9999, för denna parameter.

  Om du vill söka igenom en enstaka dator igen innan ScanInterval-dagarna har gått tar du bort registervärdet HKEY_LOCAL_computer\Software\Microsoft\Updates\UpdateScan\LastRun innan du söker igenom datorn igen. Om du vill söka igenom alla datorer i miljön på nytt ger du parametern värdet 0 (noll).
Överst på sidan

Analysera utdata från verktyget

MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool ger utdata på två platser som kan användas för att analysera resultaten av genomsökning och identifiering. De här rapporterna kan också konsolideras för analys på företagsnivå.

Utdata rapporteras alltid på den lokala datorn, i mappen %windir%\system32\VPCache\UpdateScan. Utdatafilerna heter Result.txt, UpdateScan.log, Results.xml och Result.csv. De skrivs över varje gång verktyget körs.

Utdatafiler skrivs också till filresursen som anges i parametern Share i filen UpdateInstall.ini. Utdatafilerna kallas Datornamn_Datum.txt och Datornamn_Datum.csv, där Datornamn är datorns NetBIOS-namn och Datum är i formatet ååååmmddhhmmss.

CSV-filerna är i Unicode-format. Så här visar du filerna i Microsoft Excel:
 1. Starta Excel.
 2. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 3. Klicka på *.csv i listan Filformat.
 4. Klicka på filen du vill öppna och sedan på Öppna.
 5. Importguiden hjälper dig att öppna filen.

Result.txt

Denna fil finns i mappen VPCache\UpdateScan på datorn som genomsöktes. Result.txt är en fil som kan läsas av användaren, där körningen av verktyget loggas med uppgifter om programuppdateringar som saknas på datorn och uppdateringar som installerats (eller inte kunnat installeras) på datorn. Filen är användbar för manuell granskning av verktygskörningen.

Obs! Verktyget kan bara köras på Microsoft-operativsystem som stöds. Om du kör verktyget på ett operativsystem som inte stöds visas följande meddelande:
No checks apply to this system
Detta innebär att någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Verktyget körs på ett operativsystem som inte stöds.
 • Det finns inga icke-Office-produkter installerade som är sårbara för MS04-028-problemet.
Du måste manuellt verifiera att verktyget körs på ett operativsystem som stöds. Det innebär att du måste verifiera att kombinationen av operativsystem och Service Pack för operativsystemet stöds. Om det inte behövs några uppdateringar på datorn innehåller filen Result.txt följande text:
no missing updates detected 
Detta anger att operativsystemet och alla relevanta program har uppdaterats på rätt sätt.

Filen Result.txt innehåller information om alla produkter som har identifierats och uppdaterats av verktyget.

UpdateScan.log

Denna fil finns i mappen VPCache\UpdateScan på datorn som genomsöktes. Filen UpdateScan.log är i första hand en felsökningslogg för verktygskörningen. De flesta användare kan inte få värdefull information om verktyget från den här filen.

Results.xml

Den här filen finns i mappen VPCache\UpdateScan på datorn där sökningen gjordes. Filen Results.xml kan användas för att samla in data om icke-Office-uppdateringar i ett helt företag. I synnerhet anger fältet "Status" om en viss uppdatering är Applicable (Tillämplig) eller Installed (Installerad).


XML-filen innehåller inga data som är relevanta för Office-uppdateringar. Mer information om Office-uppdateringar finns i filen OfficeUpdate.MOF i NSHC-mappen.

OfficeUpdate.MOF

Denna fil finns i mappen VPCache\UpdateScan\NSHC. I filen OfficeUpdate.MOF finns resultaten från Office Detection Tool. Den kompletterar utdata i filen Results.xml.

Results.csv

Denna fil finns i mappen VPCache\UpdateScan på datorn som genomsöktes. Filen Result.csv är en kommaavgränsad textfil som kan användas för att samla in data för ett helt företag. Den innehåller en huvudrad som anger ordningen mellan fälten i filen och en rad för varje relevant produkt som har identifierats under sökningen.

Fälten beskrivs i följande tabell:
FältBeskrivning
datornamnDatorns NetBIOS-namn.
ScanDate Datum för genomsökningen i WMI-format. Mer information om WMI-dataformatet finns på följande Microsoft Developer Network-webbplats:
Operativsystem Operativsystemet, inklusive Service Pack
Produkt Namnet på produkten som har identifierats på datorn. Flera produkter kan identifieras på en dator.
Titel Titeln på Knowledge Base-artikeln för den identifierade produkten
KB Numret på Knowledge Base-artikeln för den identifierade produkten
Status Uppdateringsstatus för den identifierade produkten. Statusfältet har något av följande värden:

Applicable (Tillämplig)
Installed
LocaleID Produktens språk.
Binary Namnet på den körbara filen i uppdateringen
BinPathSökvägen för hämtning av den binära filen på Microsofts webbplats.
Filen Result.csv innehåller information om alla produkter som har identifierats och uppdaterats av verktyget.

Statusfältet anger om en uppdatering som krävs finns på datorn. Status "Applicable" anger att en produkt med ett icke uppdaterat MS04-028-säkerhetsproblem har identifierats. Status "Installed" anger att uppdateringen finns på datorn.

Om det krävs någon uppdatering på en dator visas status "Applicable" för varje sårbar produkt. Sedan startas installationsprogrammet för uppdateringen. För att du ska veta att uppdateringarna har installerats måste du köra verktyget en andra gång och kontrollera att status för alla produkter är "Installed".

Obs! Microsoft kan lägga till fält i CSV-filen i framtiden, men kommer inte att ändra ordning eller format för befintliga fält som dokumenteras i den här artikeln.

Datornamn_Datum.txt

Den här filen sparas i filresursen Results som anges i filen UpdateInstall.ini. Filen Datornamn_Datum.txt är en kopia av filen Result.txt som sparats på den lokala datorn.

Datornamn_Datum.csv

Denna fil sparas i filresursen Results som anges i filen UpdateInstall.ini. Filen Datornamn_Datum.csv är en kopia av filen Result.csv som sparats på den lokala datorn.

Överst på sidan

Konsolidera data från flera datorer

Företagskunder vill troligen konsolidera utdata från flera datorer till en lättläst rapport, en databas eller något annat format för rapportering eller kompatibilitetskontroll. På grund av skiftande kundkrav tillhandahåller Microsoft inte en central rapporteringslösning tillsammans med verktyget. CSV-filerna som sparas på en central filresurs är emellertid avsedda att underlätta en sådan central rapportering.

Överst på sidan

Avinstallera verktyget

Om du vill avinstallera verktyget från klientdatorer tar du bort mappen %windir%\system32\VPCache\UpdateScan.

Överst på sidan

Begränsningar

 • MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool måste köras i administratörs- eller systemkontexten.
 • Verktyget har endast testats i Windows 2000 och senare operativsystem med Service Pack-versioner som stöds. När verktyget används i en konfiguration som inte stöds, till exempel i Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), visas följande meddelande:
  No checks apply to this system
 • This tool performs local scans only.
 • Om du har använt administratörsinstallationspunkten för att distribuera Office-produkter måste du fortsätta att använda denna distributionsmetod. Du kan emellertid använda det här verktyget för att ta fram en genomsökningsrapport.
 • Verktyget kan inte användas för att identifiera program från andra tillverkare där en sårbar version av GDI+-komponenten används. Mer information finns i säkerhetsbulletinen MS04-028.
 • Licensavtalet tillåter inte några ändringar eller anpassningar av verktyget.
 • Microsoft stöder endast MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool genom körning av skriptet Updateinstall.vbs. Inga andra startpunkter för verktyget stöds.
 • För att verktyget ska kunna köras på datorer med Windows NT 4.0 Server måste följande komponenter vara installerade. Annars kan inte verktyget köras på rätt sätt, och inga utdatarapporter genereras.
 • I vissa fall kan du bli ombedd att ange källsökvägen till Office-filer under identifiering. Om detta inträffar ska du kontrollera att Windows Installer 2.0 är installerad på datorn. Windows Installer 2.0 är ett krav för Office-uppdateringar enligt säkerhetsbulletinen MS04-028.
 • Verktyget har bara testats för operativsystem och produkter som stöds. Det kan ge felaktig information eller ingen information alls om produkter som inte stöds. Mer information om produktversioner som stöds finns på följande Microsoft-webbplatser:
  Windows Life-Cycle Policy
  http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/default.mspx

  Uppgifter om livslängd för Windows-produktfamiljen
  http://support.microsoft.com/gp/lifeselect?ln=sv
 • Verktyget kräver MSXML 3.0 (Microsoft XML Parser) på varje dator där det körs. MSXML 3.0 installeras av Internet Explorer 6 och Internet Explorer 6 SP1. MSXML 3.0 ingår också i Windows Server 2003.
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  269238 Lista över MSXML-versioner (Microsoft XML-tolk)
 • Verktyget kräver Internet Explorer 6 eller Internet Explorer 6 SP1. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6
Överst på sidan

Vanliga frågor

F1: Varför står det ”No checks apply to this system” i Result.txt-rapporten, samtidigt som det anges att Office-uppdateringar behövs?

S1: Enterprise Update Scanning Tool består internt av två delar: en del för genomsökning av operativsystemet och icke-Office-program och en andra del för genomsökning av Office-program. Det här meddelandet innebär att sökningen i icke-Office-program inte visade på några uppdateringar som måste installeras på datorn.

Meddelandet innebär inte nödvändigtvis att det inte behövs några uppdateringar. Datorn kan ha ett operativsystem som inte är sårbart, samtidigt som det kan finnas sårbara Office-produkter installerade på datorn. I så fall visar Result.txt från Office-genomsökningen att uppdateringar behövs.


Meddelandet kan också visas om du kör verktyget på en plattform som inte stöds, det vill säga att kombinationen av operativsystem och service pack inte stöds. Genomsökningen av icke-Office-program sker endast på plattformar som stöds.

Viktigt! Du måste kontrollera att du använder en plattform som stöds om det här meddelandet visas. Det kan finnas sårbara produkter som inte uppdateras av verktyget om du använder ett operativsystem som inte stöds.

F2: Jag har installerat Visual Studio .NET 2003 i Windows XP SP1. Varför identifieras bara operativsystemuppdateringen för MS04-028 på datorn och inte Visual Studio .NET-uppdateringen?

S2: Om du använder Windows XP eller Windows Server 2003 behöver du bara installera uppdateringarna för operativsystemet och Office-produkterna. Du behöver inte installera uppdateringarna för andra Microsoft-produkter. I dessa produkter används den version av GDI+ som används i operativsystemet. Om du har distribuerat program från andra tillverkare där GDI+ används bör du emellertid rådfråga programleverantören.

F3: Jag har distribuerat internt utvecklade program där GDI+ används. Uppdateras de programmen?

S3: Nej. Endast Microsoft-produkter identifieras och uppdateras. Om du har program från andra tillverkare med GDI+ kan de vara sårbara. På följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network) kan du läsa om hur du säkerställer att produkter från andra tillverkare än Microsoft är korrekt uppdaterade:F4: Hur kontrollerar jag att alla uppdateringar har installerats på en dator?

S4: När verktyget har körts bör det köras igen som kontroll av att uppdateringarna har installerats. Det ska stå “No missing updates detected” i filen Result.txt när alla tillämpliga uppdateringar har installerats på datorn.

Obs! Om någon uppdatering kräver att datorn startas om identifieras uppdateringen först efter omstarten.

Du kan också granska CSV-filen. Om det inte finns några uppdateringar med status “Applicable” i CSV-filen och plattformen stöds är datorn helt uppdaterad. En CSV-fil med endast en huvudrad motsvarar en CSV-fil som inte innehåller några uppdateringar med status "Applicable".

F5: Verktyget ger inga utdata. Vad beror det på?

S5: Kontrollera att klientdatorn uppfyller alla krav i avsnittet Begränsningar.

F6: En eller flera uppdateringar installeras inte, och felmeddelandet 1603 visas i filen Result.txt. Vad innebär det?

S6: Den vanligaste orsaken till felmeddelandet 1603 är att den ursprungliga installationskällan till ett program inte kan hittas av installationsprogrammet. Under vissa omständigheter krävs de ursprungliga installationsmedierna. Om du har distribuerat något av dessa program från en filresurs i nätverket måste du se till att den ursprungliga filresursen är tillgänglig för klientdatorn och innehåller de ursprungliga installationsfilerna.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 886988 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback