Användarrättigheter som krävs för Update.exe


INLEDNING


I vissa Microsoft-program används Update.exe som installationsprogram. För Update.exe 5.4.1.0 och senare krävs att användaren som installerar programuppdateringen är administratör med särskilda användarrättigheter. I den här artikeln anges dessa krav på användarrättigheter.
Följande felmeddelande kan visas om en användare saknar de användarrättigheter som krävs och försöker installera ett programuppdateringspaket där Update.exe används:
Du saknar behörighet att uppdatera <operativsystemnamn>. Kontakta systemadministratören.
Om installationen av programuppdateringen utfördes i obevakat läge med kommandoradsväxeln /quiet eller /passive, visas detta felmeddelande i installationsloggen. Som standard finns loggfilen för installationsprogrammet i mappen %systemroot%/KB######.log, där ###### är numret på Microsoft Knowledge Base-artikeln för den installerade korrigeringsfilen.

Mer Information


Du kan avgöra om en programuppdatering installeras med Update.exe som installationsprogram för paket som har getts ut efter juli 2004, genom att undersöka Installer-motorvärdet på fliken Version i dialogrutan Egenskaper för programuppdateringspaketet. Om du har ett paket som är utgivet före juli 2004 måste du extrahera paketinnehållet för att kunna avgöra vilket installationsprogram som används och vilken version det har. Om du vill veta mer om hur du gör klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

832475 Beskrivning av nya funktioner i paketinstallationsprogrammet för programuppdateringar för Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

I följande tabell visas användarrättigheter som krävs för Update.exe.
Grupprincipobjektets visningsnamn Krävs för Update.exeBeskrivning
Säkerhetskopiera filer och kataloger
Obligatoriskt

Du måste ha den här användarrättigheten för säkerhetskopiering.

Återställ filer och kataloger
Obligatoriskt
Du måste ha den här användarrättigheten för återställning. Med den här rättigheten kan du ange valfri användar- eller gruppsäkerhets-ID (SID) som ägare till ett objekt.
Hantera granskning och säkerhetslogg
Obligatoriskt
Du måste ha denna användarrättighet för många säkerhetsrelaterade funktioner, till exempel för att påverka och visa granskningsmeddelanden. Användarrättigheten identifierar innehavaren som säkerhetsansvarig.
Bli ägare till filer eller andra objekt
Obligatoriskt
Du måste ha den här användarrättigheten för att bli ägare till ett objekt utan att ges åtkomst. Användarrättigheten gör att ägarvärdet bara kan ställas in på värden som innehavaren legitimt kan tilldela som ägare av ett objekt.
Stänga av datorn
ObligatorisktDu måste ha den här användarrättigheten för att kunna stänga av datorn. För vissa programuppdateringar måste datorn startas om. Om denna användarrättighet saknas slutförs installationen av programuppdateringen och användaren måste kontakta en administratör för att starta om datorn.
Felsöka programObligatorisktDu måste ha den här användarrättigheten för felsökning av processer. För tidigare versioner av Update.exe än 5.4.1.0 kan det krävas att administratören har denna rättighet för att programuppdateringar ska kunna installeras.

Snabbkorrigeringsteknik, kallas även korrigering i minnet, planeras för Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) och kommer att finnas tillgängligt för vissa uppdateringar. Du måste ha användarrättigheten som ger dig rätt att felsöka program för att kunna använda snabbkorrigering. Mer information om hantering av korrigeringar och uppdateringar finns på följande Microsoft-webbplats: http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc768045.aspx
Om du vill veta mer om tidigare versioner av Update.exe och felsökningsprogram som kräver att administratörer har vissa rättigheter, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

830846 Windows-produktuppdateringar slutar svara eller utnyttjar alla processorresurser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Du fastställer vilken användarrättighet som saknas genom att granska installationsloggfilen. Installationsloggfilen innehåller följande typ av felmedelanden:2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (version X.X.X.X)
2.744: Det gick inte att aktivera säkerhetsprivilegium


2.754: Ett fel uppstod: Du saknar behörighet att uppdatera operativsystemnamn. Kontakta systemadministratören.


2.764: Du saknar behörighet att uppdatera operativsystemnamn.

Obs! operativsystemnamn motsvarar namnet på operativsystemet. säkerhetsprivilegium motsvarar den saknade användarrättigheten. X.X.X.X motsvarar versionsnumret.

Så här visar och ändrar du användarrättigheter:
  1. Starta Principeditorn i den lokala miljön eller i domänmiljön. Det finns mer information om hur du gör detta på följande Microsoft-webbplats:
  2. Klicka på Windows-inställningar under Datorkonfiguration.
  3. Klicka på Säkerhetsinställningar, Lokala principer och sedan på Tilldelning av användarrättigheter.
  4. Tilldela de tidigare beskrivna principerna genom att högerklicka på principen, klicka på Egenskaper och sedan lägga till användaren.