Samlad uppdatering för Internet Explorer 6 SP1

Sammanfattning

Snabbkorrigeringar för Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) som har getts ut efter Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-004 ingår kanske inte i säkerhetsuppdatering 889293, som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-040. I den samlade uppdateringen 889669 ingår de kumulativa säkerhetskorrigeringarna i säkerhetsuppdatering 889293. I den samlade uppdateringen 889669 ingår också snabbkorrigeringar för Internet Explorer 6 SP1 som har getts ut efter Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-004. Den samlade uppdateringen 889669 kan hämtas från Microsoft Download Center. Du måste installera den samlade uppdateringen 889669 om du behöver en eller flera av snabbkorrigeringarna för Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) som nämns i avsnittet "Lista över korrigeringsfiler som ingår i den här samlade uppdateringen".Obs! Om du inte använder Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) behöver du inte den samlade uppdateringen 889669. I stället kan du installera säkerhetsuppdatering 889293. I den samlade uppdateringen 889669 för andra versioner av Internet Explorer ingår snabbkorrigeringar som har getts ut efter säkerhetsuppdatering 889293. I den samlade uppdateringen 889669 ingår också de kumulativa säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-040.

INLEDNING

Det finns en samlad uppdatering för Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106). I denna uppdatering, 889669, ingår säkerhetsuppdatering 889293 (MS04-040) och alla övriga snabbkorrigeringar för Internet Explorer 6 SP1 som har skapats efter Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-004. För Internet Explorer 6 Service Pack 1 för Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6, Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, och Windows Millennium Edition, ingår de flesta snabbkorrigeringarna för Internet Explorer inte i MS04-040.

När du installerar en eller flera av MS04-040-säkerhetsuppdateringarna för Internet Explorer 6 SP1 kommer snabbkorrigeringar för Internet Explorer som har getts ut sedan MS04-004 att tas bort, om snabbkorrigeringen har ersatt en eller flera av filerna som nämns i avsnittet "Security Update Information" i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-040. Med början från MS04-025 är kumulativa snabbkorrigeringar för Internet Explorer tillgängliga i en separat samlad uppdatering med både kumulativa snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigeringarna som ingår i den senaste säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. I den samlade uppdateringen 871260 ingår till exempel de kumulativa säkerhetskorrigeringarna i MS04-025 och snabbkorrigeringar som har getts ut sedan MS04-004. I den samlade uppdateringen 889669 ingår de kumulativa säkerhetskorrigeringarna i MS04-040 och snabbkorrigeringar som har getts ut sedan MS04-004. Mer information om vilka snabbkorrigeringar som ingår i den samlade uppdateringen 889669 finns i "Lista över korrigeringsfiler i den här samlade uppdateringen" i den här artikeln. Snabbkorrigeringsversionerna av filerna som ingår i den här säkerhetsuppdateringen installeras endast om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för Internet Explorer för att uppdatera en eller flera av filerna som nämns i avsnittet "Security Update Information" i säkerhetsbulletinen. Mer information om MS04-040-säkerhetsuppdateringarna (889293) finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer Information

Information om hämtning

Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) för Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP, Windows XP Service Pack 1

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet för Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows 2000 Service Pack 3 och Windows 2000 Service Pack 4 nu.

Utgivningsdatum: 1 december 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Överst på sidan

Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) för Microsoft Windows 98, andra utgåvan, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT, Windows 98

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet för Windows 98, andra utgåvan, Windows Millennium Edition, Windows NT och Windows 98 nu.

Utgivningsdatum: 1 december 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Överst på sidan

Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) för Microsoft Windows XP 64-bitarsutgåva

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet för Windows XP 64-bitarsutgåva nu.

Utgivningsdatum: 1 december 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Överst på sidan

Installationsinformation

Du måste vara inloggad som administratör för att installera den samlade uppdateringen 889669 och säkerhetsuppdateringen 889293. Om du vill installera en hämtad version av den samlade uppdateringen 889669 kör du uppdateringspaketet 88966 med lämpliga installationsväxlar. Om du är företagsadministratör kan du distribuera den samlade uppdateringen 889669 och säkerhetsuppdatering 889293 med hjälp av Microsoft SMS (Systems Management Server) Feature Pack eller SMS 2003. MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) kan bekräfta att den samlade uppdateringen 889669 har installerats och, om så är fallet, ange att MS04-040 finns. Du kan använda SMS för att distribuera säkerhetsuppdateringen eller den samlade uppdateringen. Detta beror på att de nyare filversionerna i den samlade uppdateringen identifieras som likvärdiga med MS04-040-säkerhetsuppdateringen ur säkerhetsperspektiv i MBSA. MBSA kan inte användas för att ta reda på om den samlade uppdateringen är relevant för en viss dator. Du kan till exempel inte använda MSBA för att ta reda på om några senare snabbkorrigeringar än MS04-004 används på datorn. Du kan bara använda MSBA för att ta reda på om minimikraven för säkerhet i MS04-040 har uppfyllts. Microsoft SUS (Software Update Services) kan inte användas för distribution av den samlade uppdateringen 889669. Om du vill veta mer om distribution av den samlade uppdateringen 889669 med hjälp av SMS till enbart datorer med snabbkorrigeringar som är senare än MS04-004, eller om hur du tar reda på om den samlade uppdateringen har installerats på klientdatorer, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

867832 Distribuera programuppdateringar som inte identifieras av Microsoft Baseline Security Analyzer i Systems Management Server 2003

Du kan använda någon av följande metoder för att kontrollera att den samlade uppdateringen 889669 eller säkerhetsuppdateringen 889293 har installerats:

Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003, och Windows XP (alla utgåvor)
 • Jämför versionerna av de uppdaterade filerna på datorn med filerna i avsnittet "Filinformation".
 • Kontrollera att Installed DWORD-värdet visas i följande registernyckel med värdet 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB<nnnnnn>

  Obs! nnnnnn är uppdateringsartikelns nummer.

Alla övriga Windows-versioner
 • Jämför versionerna av de uppdaterade filerna på datorn med filerna i avsnittet "Filinformation".
 • Kontrollera att IsInstalled DWORD-värdet visas i följande registernyckel med värdet 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{839117ee-2132-4bae-a56a-42b50204c9b9}
Överst på sidan

Förutsättningar


Microsoft har testat versionerna av Windows och Internet Explorer som nämns i denna artikel för att kontrollera om de berörs av säkerhetsproblemen och för att fastställa att problemen elimineras genom den samlade uppdateringen 889669.

För att installera den samlade uppdateringen 889669 måste du använda Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i någon av följande Windows-versioner:
 • Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2002

 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98, andra utgåvan
 • Windows 98
Överst på sidan

Krav på omstart


Du måste starta om datorn för att slutföra installationen.

Överst på sidan

Installationsväxlar


Windows XP och Windows 2000 (alla versioner)

Windows XP- och Windows 2000-versionerna av den samlade uppdateringen 873377 och säkerhetsuppdateringen 889293 (MS04-040) stöder följande installationsväxlar:
 • /help: Kommandoradsalternativen visas.
 • /quiet: Tyst läge (inga användaråtgärder och ingen visning).
 • /passive: Oövervakat läge (endast förloppsindikator).
 • /uninstall: Paketet avinstalleras.
 • /norestart: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /forcerestart: Omstart efter installation.
 • /l: Visar en lista över installerade snabbkorrigeringar eller uppdateringspaket för Windows.
 • /o: Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /n: Säkerhetskopiera inte filer som behövs för avinstallation.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /extract: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Växlarna kan kombineras till ett enda kommando. Om du till exempel vill installera den samlade uppdateringen utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando på en kommandorad:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /passive /quiet
Om du vill installera den samlade uppdateringen utan att datorn måste startas om använder du följande kommando på en kommandorad:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /norestart
Överst på sidan

Alla övriga Windows-versioner

Övriga uppdateringspaket för säkerhetsuppdateringen 889293 (MS04-040) och för den samlade uppdateringen 889669 stöder följande växlar:
 • /q : Använd tyst läge eller förhindra att meddelanden visas när filerna extraheras.
 • /q:u: Använd tyst läge för användare. Detta innebär att vissa dialogrutor visas för användaren.
 • /Q:A : Anger tyst läge för administratör, vilket innebär att inga dialogrutor visas för användaren.
 • /T: <fullständig sökväg: Anger målmappen dit filerna extraheras.
 • /C: Extraherar filerna utan att installera dem. Om /T: sökväg inte anges ombeds du ange en målmapp.
 • /C: <Cmd>: Åsidosätt installationskommando som definierats av författaren. Anger sökväg och namn för installationsfilen (Setup.inf eller Setup.exe).
 • /R:N: Startar aldrig om datorn efter installationen.
 • /R:I: Uppmanar användaren att starta om datorn när en omstart krävs, utom vid användning av /Q:A.
 • /R:A: Startar alltid om datorn efter installationen.
 • /R:S: Startar om datorn efter installationen, utan att användaren tillfrågas.
Växlarna kan kombineras till ett enda kommando. Om du till exempel vill installera den samlade uppdateringen utan några åtgärder från användaren och utan att datorn måste startas om, använder du följande kommando på en kommandorad:
IE6.0sp1-KB889669-Windows NT4sp6a-98-ME-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Överst på sidan

Lista över korrigeringsfiler i den här samlade uppdateringen


Den samlade uppdateringen 889669 innehåller följande uppdateringar:
 • 888092 Ett meddelande om fel i modulen Mshtml.dll visas och Internet Explorer avslutas vid körning av ett anpassat webbprogram i Internet Explorer 6

 • En korrigeringsfil för ett problem som gör att programmet som är associerat med en viss filtyp inte kan hittas i Internet Explorer. Det här problemet uppstår om innehållstypens huvud som returneras av servern innehåller avslutande attribut, till exempel teckenuppsättningen. Om innehållstypen som returneras av servern till exempel är "text/xml; charset=utf-8," kan programmet som används för att öppna filen kanske inte hittas i Internet Explorer. Vi kommer att uppdatera den här artikeln så snart artikeln i Microsoft Knowledge Base som hör till det här problemet, 871248, publiceras.
 • Alla korrigeringsfiler som ingår i den samlade uppdateringen 873377 ingår i samtliga 889669-paket med samlade uppdateringar.

Överst på sidan

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.


Internet Explorer 6 Service Pack 1 för Windows 2000 och Windows XP (32-bitarsutgåva):
Namn
Datum (UTC)
Tid (UTC)
Version
Storlek
browseui.dll
12-nov-2004
02:50
6.0.2800.1607
1,017,856
inseng.dll
24-sep-2004
21:07
6.0.2800.1475
69,632
mshtml.dll
25-okt-2004
17:40
6.0.2800.1480
2,697,216
shdocvw.dll
24-nov-2004
00:49
6.0.2800.1611
1,387,520
shlwapi.dll
12-nov-2004
04:33
6.0.2800.1605
402,432
urlmon.dll
26-okt-2004
17:52
6.0.2800.1480
451,584
wininet.dll
25-okt-2004
17:40
6.0.2800.1480
577,024
Internet Explorer 6 Service Pack 1 för Windows XP (64-bitarsutgåva):
Namn
Datum (UTC)
Tid (UTC)
Version
Storlek
Mapp
wbrowseui.dll
12-nov-2004
02:50
6.0.2800.1607
1,017,856
WOW
winseng.dll
24-sep-2004
21:07
6.0.2800.1475
69,632
WOW
wmshtml.dll
25-okt-2004
17:40
6.0.2800.1480
2,697,216
WOW
wshdocvw.dll
24-nov-2004
00:49
6.0.2800.1611
1,387,520
WOW
wshlwapi.dll
12-nov-2004
04:33
6.0.2800.1605
402,432
WOW
wurlmon.dll
26-okt-2004
17:52
6.0.2800.1480
451,584
WOW
wwininet.dll
25-okt-2004
17:40
6.0.2800.1480
577,024
WOW
browseui.dll
12-nov-2004
02:52
6.0.2800.1607
2,869,760
Inget
inseng.dll
24-sep-2004
22:03
6.0.2800.1475
230,912
Inget
mshtml.dll
25-okt-2004
18:39
6.0.2800.1480
9,116,160
Inget
shdocvw.dll
24-nov-2004
00:28
6.0.2800.1611
3,669,504
Inget
shlwapi.dll
26-okt-2004
17:22
6.0.2800.1605
1,117,696
Inget
urlmon.dll
26-okt-2004
17:53
6.0.2800.1480
1,430,528
Inget
wininet.dll
25-okt-2004
18:38
6.0.2800.1480
1,815,552
Inget
Internet Explorer 6 Service Pack 1 för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, Windows ME och Windows NT:
Namn
Datum (UTC)
Tid (UTC)
Version
Storlek
BROWSEUI.DLL
12-nov-2004
02:50
6.0.2800.1607
1,017,856
INSENG.DLL
24-sep-2004
21:07
6.0.2800.1475
69,632
MSHTML.DLL
25-okt-2004
17:40
6.0.2800.1480
2,697,216
SHDOCVW.DLL
24-nov-2004
00:49
6.0.2800.1611
1,387,520
SHLWAPI.DLL
12-nov-2004
04:33
6.0.2800.1605
402,432
URLMON.DLL
26-okt-2004
17:52
6.0.2800.1480
451,584
WININET.DLL
25-okt-2004
17:40
6.0.2800.1480
577,024
Överst på sidan

Information om borttagning


Internet Explorer 6 Service Pack 1 i Windows 2000 och Windows XP:


Ta bort uppdateringen med verktyget Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. I objektet som refererar till den här uppdateringen anges den som en uppdatering för Windows och inte för Internet Explorer. Detta är en förändring i förhållande till tidigare samlade uppdateringar för Internet Explorer.

Systemadministratörer kan ta bort den samlade uppdateringen med verktyget Spuninst.exe, som finns i mappen %Windir% \$NTUninstallKB nnnnnn $\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).

Alla övriga Windows-versioner


Ta bort uppdateringen med verktyget Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Klicka på Internet Explorer 889669 och sedan på Ändra/ta bort (eller Lägg till/ta bort).

Systemadministratörer kan ta bort uppdateringen med verktyget Ieuninst.exe. Genom denna säkerhetsuppdatering installeras verktyget Ieuninst.exe i mappen %Windir%. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över växlar som stöds.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
Om du till exempel vill ta bort den här uppdateringen utan användaråtgärder använder du följande kommando:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q889669.inf

Obs! Detta kommando förutsätter att Windows är installerat i mappen C:\Windows.

Överst på sidan

Kända problem


Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003

För att ta bort mer än en kumulativ uppdatering för Internet Explorer på en dator med Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003, måste du ta bort uppdateringarna i omvänd ordning mot installationsordningen. Om du till exempel först installerar 818529 och sedan 828750 måste du ta bort 828750 före 818529.

Om du vill veta mer om kända problem som kan uppstå efter installation av denna uppdatering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

325192 Problem efter installation av uppdateringar för Internet Explorer eller Windows


Överst på sidan

Windows XP, Windows 2000, Windows NT Server 4.0, Windows Millennium Edition eller Windows 98, andra utgåvan

 • När du har tagit bort den samlade uppdateringen 889669 från en dator med Windows XP, Windows 2000, Windows NT Server 4.0, Windows Millennium Edition eller Windows 98, andra utgåvan, kan du inte ta bort tidigare kumulativa uppdateringar för Internet Explorer (till exempel den viktiga uppdateringen 818529). Detta är avsiktligt. Det går bara att ta bort den senaste kumulativa uppdateringen som har installerats.
 • Om du vill veta mer om kända problem som kan uppstå efter installation av denna uppdatering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  325192 Problem efter installation av uppdateringar för Internet Explorer eller Windows

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 889669 – senaste granskning 8 dec. 2004 – revision: 1

Feedback