Windows Media Digital Rights Management fungerar inte om datormaskinvaran ändras

Symptom

Microsoft Windows Media DRM (Digital Rights Management) fungerar kanske inte om du ändrar datorns maskinvara. Det går kanske inte att spela upp skyddat innehåll. exempelvis låtar som du har köpt och laddat ned från en onlinebutik.

Något av följande felmeddelanden visas:
Felmeddelande 1
Licenserna för dina mediefiler är skadade.
Felmeddelande 2
Licensen är antingen skadade eller ogiltiga
Felmeddelande 3
Licensen för att spela upp paketerade media är ogiltig.
Felmeddelande 4
C00D277F - Fel i säkerhetslagringsskydd. Återställ licenserna från en tidigare säkerhetskopia och försök igen.

Orsak

Det här problemet beror på att Windows Media DRM innehåller information som baseras på datorns maskinvarukonfiguration. Om vissa komponenter ändras fungerar kanske inte Windows Media DRM, eftersom det kan verka som ett obehörigt försök att flytta skyddat innehåll till en annan dator.

Problemet kan uppstå om du har gjort en eller flera av följande ändringar av datorns maskinvara:
 • Du har nyligen bytt ut maskinvarukomponenter, till exempel processorn eller moderkortet.
 • Du har ändrat någon av datorns BIOS-inställningar (Basic Input/Output System) som påverkar maskinvarukomponenter, till exempel inaktiverat CPU-hyperthreading.
 • Du har flyttat hårddisken till en annan dator.

Lösning

Lös problemet genom att återställa datorn till den ursprungliga maskinvarukonfigurationen eller de ursprungliga BIOS-inställningarna. Då försvinner troligen problemen. Om du kan lösa DRM-problemet genom att återställa maskinvarukonfigurationen eller BIOS-inställningarna, och du planerar att ändra maskinvarukomponenter i framtiden, följer du instruktionerna i steg 1 till och med 5 nedan i det här avsnittet. Om du inte har gjort några maskinvaruändringar eller om problemet kvarstår trots att du har återställt maskinvarukonfigurationen, följer du instruktionerna i steg 3 till och med 5.

Varning! Om du går direkt till steg 3 och inte har en aktuell säkerhetskopia av dina licenser, kan du kanske inte spela upp skyddade filer som du har hämtat tidigare. Om detta problem uppstår kontaktar du innehållsleverantören och tar reda på hur du hämtar nya licenser för filerna. Ett exempel på en innehållsleverantör är butiken där du köpte de skyddade filerna.
 1. Säkerhetskopiera licenserna Gör så här:
  1. Verktyg-menyn klickar du på Hantera licenser i Windows Media Player 10 eller på Licenshantering i Windows Media Player 7.x till och med Windows Media Player 9.

   Om du vill ändra platsen för säkerhetskopian klickar du på Ändra och väljer sedan en plats för licenskopior.
  2. Klicka på Säkerhetskopiera nu.
  Obs! Licensutgivaren, till exempel onlinebutiken där du köpte den skyddade filen, bestämmer om du får säkerhetskopiera en viss licens. Därför kan du kanske inte säkerhetskopiera alla licenser. Om du inte kan säkerhetskopiera licensen för en viss fil kan du inte återställa denna licens när du har ändrat maskinvarukomponenten. Om du inte kan återställa en licens kan du inte spela upp den skyddade filen.

  Om du vill veta mer kan du besöka licensutgivarens webbplats och ta reda på om licensutgivaren stöder funktionen Säkerhetskopiera och återställa i Windows Media DRM.

 2. Gör önskade ändringar av datormaskinvaran.
 3. Återställ Windows Media DRM genom att ta bort alla filer i Windows Media DRM-mappen. Observera att denna är en dold systemmapp. Så här visar du dolda filer och mappar:
  1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
  2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Visning.
  3. Klicka på Visa dolda filer och mappar och avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler.
  Följande är typiska platser för Windows Media DRM-mappen i olika operativsystem:

  • Windows Vista: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM
  • Microsoft Windows 2000 och Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Om du inte hittar Windows Media DRM-mappen lagras mappens exakta plats i följande registernyckel. Se till att denna nyckel pekar på en giltig sökväg:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath
  Obs! Sökvägen visas som standard i binärt format. Om du vill se sökvägen som oformaterad text dubbelklickar du på DataPath. I dialogrutan Redigera binärdata visas sökvägen i kolumnen till höger.
 4. Anpassa Windows Media DRM-systemet.

  Instruktioner för installation av de senaste Windows Media DRM-komponenterna finns på följande Microsoft-webbplats:
 5. Återställ dina licenser Gör så här:
  1. Verktyg-menyn klickar du på Hantera licenser i Windows Media Player 10 eller på Licenshantering i Windows Media Player 7.x till och med Windows Media Player 9.
  2. Välj platsen där säkerhetskopiorna av licenserna finns. Vid behov kan du sätta in disketten där licenserna är lagrade.
  3. Klicka på Återställ nu.
  Obs! Denna åtgärd kräver en Internetanslutning. Information om Windows Media Player och sekretess finns i sekretesspolicyn för Windows Media Player, som du kan visa genom att klicka på Visa sekretesspolicyHjälp-menyn.

Status

Detta är avsiktligt.
Egenskaper

Artikel-id: 891664 – senaste granskning 20 dec. 2007 – revision: 1

Feedback