MS05-013: Säkerhetsproblem i ActiveX-kontrollen DHTML-redigeringskomponenten möjliggör körning av kod

Sammanfattning

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-013 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen. Informationen består bland annat av filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Mer Information

Kända problem

När du har installerat denna säkerhetsuppdatering fungerar inte ActiveX-kontrollen Dhtmled.ocx som förväntat om egenskapen Visible i kontrollen ändras programmatiskt till FALSE och sedan tillbaka till TRUE. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

906216 ActiveX-kontrollen Dhtmled.ocx fungerar inte som förväntat när synlighetsegenskapen i kontrollen ändras via ett program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 891781 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback