Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och kända problem

Den här artikeln gäller Windows 2000. Support för Windows 2000 upphör den 13 juli 2010.Slutdatumet för support för Windows 2000 i Solution Center är en bra startpunkt när du vill planera migreringsstrategin från Windows 2000. Mer information finns i Microsofts Support Lifecycle-policy.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs Samlad uppdatering 1 för Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 publicerades ursprungligen 28 juni 2005 och uppdaterades till version 2 den 13 september 2005. Denna uppdatering innehåller säkerhetsrelaterade uppdateringar för Windows 2000 som har publicerats mellan utgivningen av Windows 2000 SP4 och 30 april 2005, då innehållet i Samlad uppdatering 1 låstes för slutgiltig testning av Microsoft och för betatestning av kunder. Den samlade uppdateringen innehåller även flera viktiga uppdateringar som inte rör säkerhet. I den här artikeln finns detaljerad information om den samlade uppdateringen och svar på vanliga frågor, samt en lista över uppdateringarna som ingår i paketet.

INLEDNING

Med Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 är det enklare att förbättra och underhålla säkerheten på Windows 2000-baserade datorer.
Om du vill veta mer om korrigeringarna som ingår i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

900345 Korrigeringar som ingår i Samlad uppdatering 1 för Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 daterad den 28 juni 2005

Mer Information

Anmärkningar om Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2

Microsoft har identifierat flera problem som kan uppstå när du installerar den första versionen av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4. Problemen är isolerade och drabbar få användare. Problemen beskrivs i det här avsnittet. Du får även förslag på hur du kan lösa problemen. Om något av följande problem gäller dig bör du installera Samlad uppdatering för Windows 2000 SP4 – version 2, eller installera de enskilda snabbkorrigeringarna. Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2 publicerades 13 september 2005.

Problem 1

Beskrivning av problemet: Felmeddelanden

Något av följande felmeddelanden kan visas när du besöker webbplatsen Windows Update efter installation av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2:

 • MSXML3.DLL Det gick inte att hitta filen.
 • Fel 0x80244001
 • Fel 0x800700C1
Dessa problem kan uppstå om du har utfört en snabbinstallation av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 före 18 juli 2005 och den uppdaterade versionen Msxml3.dll redan finns installerad.

Snabbinstallationsalternativet var endast tillgängligt om du konverterade manuellt till Microsoft Update-tjänsten som publicerades i juni, uppdaterade manuellt till version 6 av Windows Update-tjänsten, eller använde WSUS-tjänsten som publicerades i juni 2005. Detta problem åtgärdades 18 juli, innan den automatiska konverteringen av alla kunder till version 6 av Windows Update. Problemet gäller inte installationer från version 4 av Windows Update eller installationer som utfördes efter 18 juli. I de fall där problemet uppstår kan filen Msxml3.dll ha fått storleken 0 byte. Du kan vara drabbad av problemet om något av dessa felmeddelanden visas när du har installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4.

Lösning

Använd någon av följande tre metoder för att reparera filen Msxml3.dll:

 • Hämta och installera säkerhetsuppdatering 824151.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  824151 MS04-030: Säkerhetsproblem vid XML-meddelandehantering i WebDAV kan leda till DoS-attack

 • Starta återställningskonsolen från en installationsskiva för Microsoft Windows. Kopiera sedan filen Msxml3.dll från mappen $NtUpdateRollupPackUninstall$ till mappen %systemroot%\system32.
 • Återinstallera Samlad uppdatering 1 för Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Du kan antingen installera om ursprungsversionen eller installera version 2.
Obs! Före 18 juli kunde du endast utföra en snabbinstallation av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 genom att installera den nya webbtjänsten för Microsoft Update manuellt, eller genom att använda WSUS (Windows Server Update Services). Det här problemet uppstår inte såvida du inte har uppgraderat manuellt från Windows Update 4 till Microsoft Update eller använt Software Update Services 1.0 (SUS).

Det här problemet åtgärdades med hjälp av en liten ändring i publiceringen av den samlade uppdateringen på Windows Update. Inga filer har ändrats för att åtgärda problemet. Problemet är åtgärdat i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2.

Problem 2

Beskrivning av problemet: Felmeddelandet "Stoppfel 0x000001E" visas när du startar om datorn efter att ha installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4

Följande felmeddelande kan visas när du startar om datorn efter installationen av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4:
Stoppfel 0x000001E
Det här problemet kan uppstå om du använder en dator som har ett äldre ISA utan stöd för Plug-and-play, eller en SCSI-styrenhet med MCA (Micro Channel Architecture). Du är inte drabbad av problemet om du redan har installerat ursprungsversionen av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och startat om datorn utan problem. Du behöver inte använda snabbkorrigering 904374.

Lösning

Om felmeddelandet visas kan du starta återställningskonsolen från en installationsskiva för Windows. Kopiera sedan filen Scsiport.sys från mappen $NtUpdateRollupPackUninstall$ till mappen %systemroot%\system32\Drivers. Starta om datorn när du har kopierat filen.

Här följer ett exempel på kopieringskommandot:
Copy %windir%\$NtUpdateRollupPackUninstall$\scsiport.sys %windir%\system32\drivers
Lös problemet med en av följande metoder:

 • Installera Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2.
 • Installera snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

  904374 Felmeddelandet "Stoppfel 0x0000001e" visas efter installation av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 Service Pack 4 (Detta kan vara på engelska)
  Om du har återställt den äldre versionen av filen Scsiport.sys ska du installera denna snabbkorrigering eller den samlade uppdateringen. Problemet är åtgärdat i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2.

Problem 3

Beskrivning av problemet: På datorer med dynamiska diskar kan två systemenheter visas när du har installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4

Viktigt! Avsnittet, metoden eller uppgiften innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


På datorer med dynamiska diskar kan två systemenheter visas när du har installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4. Det här problemet uppstår i filen Mountmgr.sys. Detta problem berör endast datorer som använder funktionen dynamiska diskar. Funktionerna hos datorn verkar dock inte påverkas av problemet.

Lösning

Om det här problemet uppstår växlar datorn mellan den ursprungliga systemenheten och den nya virtuella systemenheten varje gång du startar om. Starta om datorn om den har fel enhetsbokstav för systemenheten. Kontrollera att rätt enhetsbokstav används för systemenheten (den ursprungliga systemenheten) till dess att du kan lösa problemet. När rätt bokstav används kan systemenheten identifieras korrekt i program som installeras.

Använd någon av följande två lösningar:

 • Installera snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  904564 Det visas ytterligare en systemenhetsbokstav i Utforskaren efter installation av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 Service Pack 4 (Detta kan vara på engelska)
 • Om du är drabbad av problemet kan du installera Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2.
Snabbkorrigeringen och Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2 installeras endast om datorn startas från rätt systemenhet innan installationen påbörjas. Om systemenheten är en virtuell enhet kan du uppmanas att starta om datorn innan du installerar snabbkorrigeringen eller version 2 av uppdateringen. Problemet är åtgärdat i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2.

Problem 4

Beskrivning av problemet: Det går inte att spara filer från Microsoft Office-program direkt på diskett

Microsoft har identifierat ett problem i filen Fastfat.sys. Alla system berörs inte av detta problem. På de system som påverkas kan du inte spara filer från Microsoft Office-program direkt till en diskett. (I Microsoft Office ingår bl a Microsoft Word och Microsoft Excel.) Microsoft kommer att publicera en uppdatering för problemet på webbplatsen Microsoft.com/downloads.

Lösning

Lös problemet genom att installera Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2.
Om du vill veta mer om den samlade uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

904368 Office-program kan sluta svara om du sparar en ny fil på en diskettenhet på en Windows 2000-baserad dator där Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 är installerad (Detta kan vara på engelska)

Problem 5

Det går inte att ansluta till en Citrix-server med ICA-sessioner om du har installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4

Följande problem kan uppstå när du ansluter till en Citrix-server med ICA-sessioner och du har installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 på en Citrix MetaFrame XP-server eller en server med Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0:

 • Ett meddelande om stoppfel visas.
 • Inloggningsgränssnittet för GINA (Windows Graphical Identification and Authentication) visas inte.
 • Systemkonsolen kan låsa sig.
 • Processen Winlogon.exe använder för mycket processorkraft.
Det finns mer information om det här problemet och om var du kan hämta en snabbkorrigering från Citrix på följande webbplats:Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Lösning

Du löser problemet genom att hämta och installera snabbkorrigering 904711. Om du vill veta mer om snabbkorrigering 904711 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

904711 Citrix MetaFrame XP eller Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 fungerar inte som förväntat efter installation av Samlad uppdatering 1 på en Windows 2000 SP4-baserad server (Detta kan vara på engelska)

Problem 6

När du har installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 kanske det inte går att starta om servrar med Vormetric CoreGuard i normalläge

När det här problemet uppstår kan servern sluta svara och det kan visas en blå skärmbild. Det går dock att starta servern i säkert läge.

Problemet beror på att följande REG_MULTI_SZ-registervärde tas bort vid installationen av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder
Värdet krävs för CoreGuard-filterdrivrutinen som läses in när datorn startas om. Vormetric CoreGuard är en produkt för kryptering av databasen. Om filterdrivrutinen inte fungerar kan okrypterade data anges i SQL-databasen. Om så sker kan databasen skadas och det går kanske inte att återskapa informationen.

Lösning

Lös problemet genom att hämta verktyget VmSP4RegFix.exe från Vormetric och kör det direkt efter installationen av Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 utan att först starta om datorn. Mer information finns på Vormetric-webbplatsen: Om du vill ha supportinformation går du till följande Vormetric-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.


Informationen och lösningen i det här dokumentet återspeglar den syn Microsoft har på problemet vid publiceringsdatumet. Lösningen finns att hämta hos Microsoft eller via tredjepartsleverantörer. Microsoft rekommenderar inte några speciella tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som kan beskrivas i den här artikeln. Det kan också finnas andra tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som inte beskrivs i den här artikeln. Eftersom Microsoft måste reagera på förändrade marknadsvillkor, ska den här informationen inte tolkas som något åtagande från Microsofts sida. Microsoft kan inte garantera korrektheten i informationen eller i någon lösning som presenteras av Microsoft eller någon omnämnd tredjepartsleverantör.

Microsoft lämnar inga garantier och friskriver sig från alla garantier och villkor, såväl uttryckligen som underförstått. Dessa omfattar, men begränsas inte till, uppgifter eller garantier avseende frånvaro av intrång, allmän lämplighet eller lämplighet för särskilt ändamål gällande tjänster, lösningar, produkter eller annat material och annan information. Under inga omständigheter är Microsoft ansvarigt för de tredjepartslösningar som nämns i den här artikeln.

Andra kända fel

Följande problem har åtgärdats i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2. I det här avsnittet beskrivs andra kända problem. Problemen kommer att lösas genom enskilda snabbkorrigeringar. Problemen påverkar ett fåtal kunder och det kan finnas uppdateringar från andra leverantörer som löser dem. När det är möjligt finns en enskild snabbkorrigering tillgänglig på Microsofts produktsupport. De här enskilda snabbkorrigeringarna fanns inte med i uppdateringspaket 1 för Windows 2000 SP4 – v2 eftersom de flesta kunder inte påverkas av de här problemen och uppdateringarna därför inte är relevanta för dem. I det här avsnittet beskrivs andra kända problem. Problemen kommer att lösas genom enskilda snabbkorrigeringar. Problemen finns i programkoden.

Klustertjänsten startar inte efter installation av Samlad uppdatering 1 om säkerhetsprivilegierna inte är korrekt inställda

Klustertjänsten startar på serverkluster som inte har korrekta säkerhetsprivilegier inställda för domänanvändarkontot som används för klustertjänsten. Ett nytt händelsemeddelande införs i systemhändelseloggen med en förklaring av orsaken och en återställningsrekommendation efter installationen av Samlad uppdatering 1. Det finns mer information i följande Knowledge Base -artikel:
871236 Det finns nya händelseloggmeddelanden för klustertjänstkontot i Windows Server 2003 Service Pack 1 och Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 Service Pack 4 (Detta kan vara på engelska)

Du kan undvika problemet genom att kontrollera att säkerhetsprivilegierna är korrekta innan du installerar Samlad uppdatering 1. Det finns mer information i följande Knowledge Base-artikel:
269229 Så här återskapar du klustertjänstkontot manuellt (Detta kan vara på engelska)

Klustertjänsten startar inte om inte volymen med operativsystemet är formaterad med NTFS

Klustertjänsten startar inte efter installationen av Samlad uppdatering 1 om operativsystemvolymen är formaterad med Fat32. Lös problemet genom att köra convert.exe för att konvertera systemvolymen från Fat32 till NTFS, före eller efter installationen av Samlad uppdatering 1.

En MTA (Message Transfer Agent) för Exchange 5.5 som använder en X.400-koppling på Windows 2000 SP4 kan sluta överföra e-post när du installerar Samlad uppdatering 1 för Windows 2000

Lös problemet genom att hämta och installera snabbkorrigering 904712. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

904712 Leverans av e-post går långsammare än förväntat eller avslutas i en X.400-koppling till en fjärrplats i Exchange Server 5.5 (Detta kan vara på engelska)

De kunder som drabbas av problemet kommer att kunna installera snabbkorrigeringen innan eller efter installationen av den samlade uppdateringen. Den här snabbkorrigeringen togs inte med i uppdateringspaket 1 för Windows 2000 SP4 – v2 eftersom endast ett begränsat antal kunder berörs.

En del versioner av Internet Security Systems-produkter kanske inte startar när du har installerat uppdateringspaket 1 för Windows 2000

Problemet uppstår för att signaturfilerna och filen Blackdrv.sys är föråldrade. Lös problemet genom att uppdatera till den aktuella signaturfilen. Om du uppdaterar till den aktuella signaturfilen löser det problemet för alla versioner av Internet Security Systems BlackICE. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
901159 Vissa produkter från Internet Security Systems upphör att köras efter att den reviderade säkerhetsuppdateringen MS05-019 har installerats, eller efter att Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 har installerats

Hämtningsinformation

Om du vill hämta och installera Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 – version 2 går du till följande webbplats för Microsoft Windows Update och installerar sedan den högprioriterade uppdateringen 891861:Du kan även hämta den samlade uppdateringen för att sedan installera den på flera Windows 2000-baserade datorer. Paketet kan hämtas från Microsoft Download Center:

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet Windows2000-KB891861-v2-x86-SVE.EXE.

Utgivningsdatum: 13 september 2005

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Om du vill hämta paketet från Windows Update-katalogen söker du efter artikelnummer 891861 med hjälp av funktionen Avancerade sökalternativ. Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringar från Windows Update-katalogen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

323166 Hämta uppdateringar och drivrutiner från Windows Update Catalog

Kunderna kan göra Windows 2000-baserade datorer säkrare med Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4, eftersom den innehåller de viktigaste uppdateringarna. Med den samlade uppdateringen är det även enklare att skapa nya distributionsavbildningar. Dessutom krävs det mindre testning inför distributionen av den samlade uppdateringen eftersom den innehåller färre uppdateringar än vad som vanligtvis ingår i en Service Pack-utgåva. De flesta kunder har redan installerat aktuella versioner av filerna genom tidigare uppdateringar. Dessutom har Microsoft redan gett ut det mesta av innehållet i den här samlade uppdateringen som enskilda uppdateringar och snabbkorrigeringar. Enskilda snabbkorrigeringar som inte ingår i den samlade uppdateringen kommer att göras tillgängliga som separata hämtningsbara filer.

Microsoft anser att Samlad uppdatering 1 för Windows SP4 fyller kundernas behov bättre än en ny Service Pack-utgåva och kommer heller inte att ge ut någon ny Service Pack-utgåva för Windows 2000. Windows 2000 SP4 är därmed den sista Service Pack-utgåvan för Windows 2000 och de kunder som ännu inte har installerat den uppmanas att göra det så snart som möjligt. Windows 2000 med SP4 krävs för Samlad uppdatering 1.

Vanliga frågor

F1: Varför anser Microsoft att Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 fyller kundernas behov bättre än ett nytt service pack?
S1:
Vi har talat med många kunder om deras planer för underhåll av Windows 2000-distributioner. De vanligaste önskemålen är att Microsoft håller Windows 2000-baserade datorer så uppdaterade som möjligt och att vi minskar tiden som kunden behöver för testning innan distribution. Samlade uppdateringar kan hjälpa kunderna att göra datorerna säkrare. Samlade uppdateringar hjälper också kunder att bygga nya systembilder utan att tillämpa och följa upp enskilda snabbkorrigeringar. Med Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 krävs mindre testning inför distributionen eftersom den innehåller färre uppdateringar än vad som vanligtvis ingår i en Service Pack-utgåva. Dessutom har Microsoft redan gett ut det mesta av innehållet i den här samlade uppdateringen som enskilda uppdateringar och snabbkorrigeringar.

Windows 2000 är en fullt utvecklad produkt. Därför rör många av de snabbkorrigeringar för Windows 2000 som kom efter Windows 2000 SP4 problem som är relativt okända. Dessa problem påverkar ett litet antal kunder. Därför ger en samlad uppdatering bäst användbarhet med minsta risk för instabilitet.

F2: Hur kommer Microsoft att publicera Samlad uppdatering 1 för Windows SP4 på webbplatsen Windows Update?


S2:
Samlad uppdatering 1 för Windows SP4 visas som en högprioriterad uppdatering i kategorin för viktiga uppdateringar och Service Pack-utgåvor på webbplatsen Windows Update. Under de närmsta månaderna kommer Windows 2000-användare att överföras till en ny version av Windows Update. Efter överföringen kommer Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 att visas i kategorin för uppdateringar med hög prioritet.

F3: Ska jag installera Samlad uppdatering 1 för Windows SP4, trots att jag har hållit Windows 2000 SP4-datorerna uppdaterade?


S3:
Ja. Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 innehåller viktiga korrigeringar som inte tidigare ingått i några enskilda säkerhetsuppdateringar. Dessutom innehåller den samlade uppdateringen förbättringar av säkerhet och tillförlitlighet, och den ger minskade supportkostnader, samtidigt som den stöder all aktuell datormaskinvara. En del filer som har installerats med tidigare säkerhetsuppdateringar har nu uppdaterats för att åtgärda smärre kompatibilitetsproblem. Uppdateringen innehåller de senaste versionerna av filerna. Därför upptäcker och installerar Windows Update den här samlade uppdateringen, även om systemet är fullt uppdaterat. Kunder som använder hanterade lösningar för distribution av säkerhetsuppdateringar bör besluta om de ska distribuera Samlad uppdatering 1 i sina infrastrukturer.

F4: Kommer Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 att distribueras via Automatiska uppdateringar?


S4:
Till en början kommer den här uppdateringen inte att distribueras via Automatiska uppdateringar. Förseningen beror på övergången från version 4 av Windows Update till version 6. Den här samlade uppdateringen kommer att göras tillgänglig som en automatisk uppdatering under september 2005.

F5: Kommer det att finnas ett liknande administrativt blockeringsverktyg för Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 som det gjorde för Windows XP SP2?
S5:
Nej, Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 är inte ett service pack. Denna samlade uppdatering kräver därför inte samma kontrollnivå för distribution. Den här samlade uppdateringen behandlas som andra uppdateringar för säkerhet och tillförlitlighet. Uppdateringarna distribueras vanligen genom Windows Update och automatiska uppdateringar.

F6: Måste jag installera enskilda säkerhetsuppdateringar som meddelats via Microsofts bulletiner innan jag kan installera Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 på nya installationer?


S6:
Nej, installera först Windows 2000 SP4 och sedan den samlade uppdateringen. När du har installerat den samlade uppdateringen ska du köra Windows Update för att hämta uppdateringar som har getts ut efter 30 april 2005 eller som inte ingår i den samlade uppdateringen.

F7: Måste alla kunder installera Samlad uppdatering för Windows 2000 SP4?


S7:
Kunderna måste inte installera Samlad uppdatering för Windows 2000 SP4. Microsoft har utformat den samlade uppdateringen för att förenkla arbetet med att hålla Windows 2000-baserade datorer uppdaterade. Vi rekommenderar därför att våra kunder installerar Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 så snart de kan.

F8: Ändras Service Pack-nivån på datorn när Samlad uppdatering 1 för Windows SP4 installeras?
S8:
Nej, Service Pack-nivån förblir på Windows 2000 SP4-nivån. När du har installerat Samlad uppdatering 1 för Windows SP4 kommer datorn att hållas uppdaterad till slutet på produktcykeln för Windows 2000, vilket är tidigast 1 januari 2010.

F9: Är det här första gången som Microsoft har producerat en samlad uppdatering i stället för ett service pack?
S9:
Nej, Microsoft har producerat samlade uppdateringar tidigare. Om du vill veta mer om tidigare utgivna samlade uppdateringar från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

826939 Samlad uppdatering 1 för Windows XP är tillgänglig

311401 Windows 2000 säkerhetsuppsamlingspaket 1, januari 2002 (Detta kan vara på engelska)
F10: Varför använder inte Microsoft alltid samlade uppdateringar om Samlad Uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 är bättre än en ny Service Pack-utgåva?
S10:
Service Pack-utgåvor och samlade uppdateringar används i olika syfte, samtidigt som de kompletterar varandra. Service Pack-utgåvor innehåller viktiga uppdateringar och nya funktioner som ges ut innan nästa utgivning av ett nytt operativsystem. Samlade uppdateringar innehåller flera uppdateringar som ges ut mellan större utgåvor. Microsoft använder samlade uppdateringar när det går längre tid än vanligt tid mellan Service Pack-utgåvor. Under den senare delen av produktcykeln är det enklare för kunderna att hålla sina datorer uppdaterade med samlade uppdateringar. Med en samlad uppdatering slipper kunden installera alla uppdateringar för produkten var för sig.

Q11: Hur bestämmer Microsoft vilka snabbkorrigeringar som ska ingå i en samlad uppdatering?
S11:
Microsoft undersöker hur många gånger kunder efterfrågar och hämtar varje korrigering från Microsofts webbplatser och produktsupport. Microsoft utvärderar också potentiella besparingar för kunderna. Utvärderingen baseras på erfarenheter från datacentermiljön med Windows 2000 hos Microsoft.

Q12: Vilka typer av uppdateringar ingår i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4?


S12:
Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 innehåller alla säkerhetsuppdateringar som har tagits fram för Windows 2000 efter utgivningen av SP4 fram till 30 april 2005, då innehållet i paketet låstes för slutgiltig testning hos Microsoft, av externa betatestare och av kunder. Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 innehåller även ett mindre antal viktiga uppdateringar som inte gäller säkerhet. Paketet innehåller uppdateringar som uppfyller följande villkor:

 • Uppdateringar som gäller ett stort antal kunder.
 • Uppdateringar som ofta hämtas av kunderna.
 • Uppdateringar som kan hjälpa kunderna att minska sina IT-kostnader.

  Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 innehåller t ex uppdateringar som åtgärdar problem som tar lång tid att felsöka och korrigera.
 • Uppdateringar som installerades på nya datorer av stora OEM-tillverkare efter utgivningen av Windows 2000 SP4.
F13: Vilka uppdateringar och snabbkorrigeringar ingår i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4?
S13:
I följande tabell visas alla uppdateringar och snabbkorrigeringar som ingår i den samlade uppdateringen.

Korrigeringar som ingår i Samlad uppdatering för Windows 2000 SP4

Samlad uppdatering för Windows 2000 SP4 innehåller följande uppdateringar och snabbkorrigeringar:

SäkerhetsbulletinArtikelns titelArtikelnummer
MS02-050Fel i certifikatvalidering möjliggör falska identiteter329115
MS03-022Säkerhetsproblem i ISAPI-tillägg till Windows Media Services kan orsaka körning av kod822343
MS03-025Fel i Windows-meddelandehantering i Hjälpmedelshanteraren kan möjliggöra förhöjd behörighet822679
MS03-041Säkerhetsproblem vid Authenticode-verifiering möjliggör fjärrkörning av kod 823182
MS03-023Buffertöverskridning i HTML-konverteraren kan möjliggöra körning av kod823559
MS03-026Buffertöverskridning i RPC möjliggör körning av kod823980
MS03-034Fel i NetBIOS kan leda till utelämnande av information824105
MS03-045Buffertöverskridning i ListBox- och ComboBox-kontrollerna möjliggör körning av kod824141
MS03-039 Buffertöverskridning i RPCSS möjliggör körning av skadliga program824146
MS03-044Buffertöverskridning i Hjälp- och supportcenter i Windows kan medföra systemproblem825119
MS03-042Buffertöverskridning i ActiveX-kontroll i Felsökare i Windows möjliggör körning av kod826232
MS03-043Buffertöverskridning i Messenger Service möjliggör körning av kod828035
MS03-049Buffertöverskridning i arbetsstationstjänst möjliggör körning av kod828749
MS04-007ASN.1-säkerhetsproblem möjliggör körning av kod828028
MS04-008Säkerhetsproblem i Windows Media Services möjliggör DOS-attack832359
MS04-012Kumulativ uppdatering för Microsoft RPC/DCOM828741
MS04-006Säkerhetsproblem i WINS (Windows Internet Name Service) möjliggör körning av kod830352
MS04-011Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows835732
MS04-014Säkerhetsproblem i Microsoft Jet-databasmotorn möjliggör körning av kod837001
MS04-016 Säkerhetsproblem i DirectPlay möjliggör DoS-attack839643
MS04-024Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod839645
MS04-023Säkerhetsproblem i HTML-hjälp möjliggör körning av kod840315
MS04-020Säkerhetsproblem i POSIX möjliggör körning av kod841872
MS04-022Säkerhetsproblem i Schemaläggaren möjliggör körning av kod841873
MS04-019Säkerhetsproblem i Hjälpmedelshanteraren möjliggör körning av kod842526
MS04-030Säkerhetsproblem vid XML-meddelandehantering i WebDAV kan leda till DoS-attack824151
MS04-032Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows840987
MS04-038Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer834707
MS04-037Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod841356
MS04-031Säkerhetsproblem i NetDDE möjliggör fjärrkörning av kod841533
MS04-045Säkerhetsproblem i WINS möjliggör fjärrkörning av kod870763
MS04-043Säkerhetsproblem i HyperTerminal möjliggör körning av kod873339
MS04-036Säkerhetsproblem i NNTP möjliggör körning av kod883935
MS04-044Säkerhetsproblem i Windows-kärnan och LSASS möjliggör behörighetshöjning 885835
MS04-041Säkerhetsproblem i WordPad möjliggör körning av kod885836
MS05-003Säkerhetsproblem i indexeringstjänsten möjliggör fjärrkörning av kod871250
MS05-008Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod890047
MS05-011Säkerhetsproblem i SMB-data (server message block) möjliggör fjärrkörning av kod885250
MS05-010Säkerhetsproblem i tjänsten License Logging möjliggör fjärrkörning av kod885834
MS05-015Säkerhetsproblem i hyperlänk-objektbiblioteket möjliggör fjärrkörning av kod i Windows Server 2003888113
MS05-001Säkerhetsproblem i HTML-hjälp möjliggör körning av kod890175
MS05-013Säkerhetsproblem i ActiveX-kontrollen DHTML-redigeringskomponenten möjliggör körning av kod891781
MS05-002Säkerhetsproblem i funktion för hantering av markör- och ikonformat möjliggör fjärrkörning av kod891711
MS05-012Säkerhetsproblem i OLE och COM möjliggör fjärrkörning av kod873333
MS05-016Säkerhetsproblem i Windows-gränssnittet möjliggör fjärrkörning av kod893086
MS05-019Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör fjärrkörning av kod och DoS-angrepp893066
MS05-017Säkerhetsproblem i MSMQ möjliggör körning av kod892944
MS05-018Säkerhetsproblem i Windows Kernel medför behörighetshöjning och DoS-attack890859
MS05-020Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer890923
MS03-022Säkerhetsproblem i ISAPI-tillägg till Windows Media Services kan orsaka körning av kod 822343
MS05-014Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer867282
Om du vill veta mer om korrigeringarna som ingår i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

900345 Korrigeringar som ingår i Samlad uppdatering 1 för Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 daterad den 28 juni 2005

TAPI-information för Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4

Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 ändrar kommunikationen mellan telefoniservrar och klientdatorer via TAPI (Telephony Application Programming Interface).


När du har installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 kommer en Windows 2000-telefoniklient endast att acceptera krypterade RPC-paket från en telefonserver. Klienten kommunicerar inte med en telefoniserver som skickar paket med icke-krypterad RPC. Den här begränsningen gäller dock inte för TAPI-distributioner där klientdatorerna använder mailslot i stället för Remote Procedure Call (RPC) för kommunikation med telefoniservern. Denna begränsning gäller inte heller när telefoniservern använder mailslot för kommunikation.

Som standard använder en Windows 2000-klient mailslot för att kommunicera med telefoniservern. En Windows 2000-klient används RPC endast när klienten konfigureras explicit som anslutningsorienterad. Du konfigurerar klienten på detta sätt genom att använda kommandot tcmsetup tillsammans med växeln -x. Du kan till exempel använda följande kommando:
tcmsetup/r/x/c ServerName

Obs!

Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 innehåller inga uppdateringar för Windows-komponenter som inte ingår i en ren slipstreamsinstallation av Windows 2000 SP4. Om du tidigare har installerat eller uppdaterat komponenter måste du hämta enskilda säkerhetsuppdateringar via Windows Update.

Här följer några exempel på sådana uppdateringar:

 • MS03-011 - Fel i Microsoft VM kan medföra systemproblem (KB816093)

  Microsoft VM ingår inte i SP4. Men VM kan finnas på system som uppdaterats till SP4 från en tidigare SP, eller där programpaket från en tredje part installerats.
 • Internet Explorer 6 och Outlook Express 6

  Windows 2000 omfattade från början Internet Explorer 5.01. Service Pack-versioner för Windows 2000 påverkar endast den här versionen. Vi rekommenderar att du installerar Internet Explorer 6 SP1 och den aktuella kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer på datorer med Windows 2000.
Det kan visas ett felmeddelande när du försöker skriva ut när du har installerat Samlad uppdatering 1 för Windows 2000. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

832219 Användarna kan inte skriva ut när du har installerat en Service Pack-utgåva, en samlad uppdatering eller snabbkorrigering för skrivare i Windows 2000Obs! Namnet på loggfilen för samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 är UpdateRollupPack.log. Filen finns i %Systemroot%-mappen.
Egenskaper

Artikel-id: 891861 – senaste granskning 31 jan. 2013 – revision: 1

Feedback