Program identifieras felaktigt som spionprogram av Microsoft Windows AntiSpyware (Beta)


I den här artikeln diskuteras en betaversion av en Microsoft-produkt. Informationen i artikeln tillhandahålls "i befintligt skick" och kan ändras utan föregående meddelande.

Microsoft ger ingen formell produktsupport för denna betaprodukt. Information om hur du får support på en betaversion finns i dokumentationen som medföljer betaproduktfilerna eller på den webbplats där du har hämtat versionen.

Sammanfattning


I den här artikeln beskrivs etablerade processer för behandling av leverantörsifrågasättanden och felaktiga identifieringar. Leverantörsifrågasättanden innebär att leverantören av en produkt ifrågasätter identifieringen eller klassificeringen, eller bådadera, av leverantörens produkt i Microsoft Windows AntiSpyware (Beta). En falsk positiv identifierng innebär att produkten identifieras som en annan produkt av Windows AntiSpyware (Beta). Båda leverantörsifrågasättanden och falska positiva identifieringar analyseras av forskningsteamet för Windows AntiSpyware (Beta).

Informationen i denna artikel tillhandahålls "i befintligt skick" och kan ändras utan föregående meddelande.

Mer Information


Leverantörsifrågasättanden

Du kan kontakta vår forskningsavdelning om du levererar en produkt som du anser har blivit felaktigt klassificerad eller om du nyligen har ändrat programmets funktioner. Börja med att fylla i formuläret för leverantörsifrågasättanden som finns på följande Microsoft-webbplats: Alla obligatoriska fält i formuläret måste fyllas i innan forskningsteamet för Windows AntiSpyware (Beta) kan inleda en undersökning. Forskningsgruppen bekräftar mottagandet av det ifyllda formuläret med ett e-postmeddelande.
Vid behov begär gruppen in ytterligare information genom att skicka ett e-postmeddelande till kontaktpersonen som har angetts i formuläret. När analysen är klar skickar gruppen ett e-postmeddelande med resultatet till den som har skickat in formuläret. Telefonsamtal eller andra direkta kontakter accepteras inte. Vi arbetar så snabbt vi kan för att kunna lämna ett svar inom rimlig tid.

Besluten baseras på funktionerna i det analyserade programmet, samt signaturkriterier och identifieringsteknik i Windows AntiSpyware (Beta) vid analystillfället. Beslut kan ändras om leverantören gör ändringar i programmet, eller om signaturkriterierna och identifieringstekniken utvecklas.

Falska positiva identifieringar


Om du tror att ditt program har förväxlats med ett annat i Windows AntiSpyware (Beta), kan det bero på en falsk positiv identifiering. Börja i så fall med att fylla i formuläret för falska positiva identifieringar som finns på följande Microsoft-webbplats: Formuläret ska skickas in av leverantören av produkten. Detta formulär ska bara användas i sådana fall där ett visst program felaktigt har identifierats som ett annat program i Windows AntiSpyware (Beta), inte för leverantörsifrågasättanden.

Utförande och villkor för analysen

Microsoft anser att användarna ska kunna ta välinformerade beslut om programmen som installeras och körs på datorn, så att programvaran kan hanteras på ett effektivt sätt utan att användningen drabbas, samtidigt som användarnas integritet skyddas. Vi har publicerat ett dokument med beskrivning av genomförande och villkor för analys och klassificering av programvara på följande Microsoft-webbplats: Procedurer och villkor i dokumentet kan ändras med tiden eftersom det sker en snabb utveckling på området, med nya typer av spionprogram och andra oönskade program.

Referenser


Om du vill veta mer om spionprogram och Windows AntiSpyware (Beta) klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

892279 Hämta Microsoft Windows AntiSpyware (Beta)