Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) är tillgänglig

Gäller för: Microsoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)

Inledning


Microsoft Windows Installer är en komponent i Windows-operativsystemet med grundläggande standardfunktioner för installation och avinstallation av program. Programtillverkare kan utnyttja Windows Installer för att underlätta installation, underhåll och avinstallation.

Så här skaffar du Windows Installer 3.1 v2


Innan du kan hämta denna omdistribuerbara komponent måste du ta reda på om du kör en 32- eller 64-bitarsversion av Windows Server 2003 eller Windows XP.

Resultat av automatisk versionsidentifiering

You are currently using a 32-bit operating system.
Obs! Om inga resultat från den automatiska identifieringen visas på skärmen klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827218 Ta reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows-operativsystemet

Hämta installationsprogrammet för alla Windows-versioner utom 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 och 64-bitarsversioner av Windows XP

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet med Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) nu.

Utgivningsdatum: Onsdagen den 12 maj 2005

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-stödfiler från onlinetjänster
Microsoft sökte igenom den här filen efter virus. Microsoft använde det senaste virusprogrammet som fanns vid den tid då filen lades upp. Filen lagras på servrar med utökad säkerhet så att inga obehöriga ändringar kan göras i den.


Obs! Endast binärfilen för Msi.dll-filen har uppdaterats. Versionsnumret är 3.1.4000.2435. Alla övriga binärfiler i Windows Installer 3.1 (v2)-paketet är oförändrade och har versionsnumret 3.1.4000.1823.

Hämta installationsprogrammet för 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 eller 64-bitarsversioner av Windows XP

Denna omdistribuerbara komponent är endast för 32-bitars operativsystem. Det går inte att installera komponenten på en dator med 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 eller Windows XP.

Du kan installera den omdistribuerbara Windows Installer 3.0 på Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) och på slutversionen av Windows Server 2003. Windows Installer 3.1 v2 ingår i Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Det går inte att installera den här distribuerbara komponenten i 32- och 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 SP1. Om du vill uppdatera 32- och 64-bitarsversionerna av Windows Server 2003 SP1 eller 64-bitarsversionerna av Windows XP, hämtar du snabbkorrigeringen som beskrivs i artikel 898715 i Microsoft Knowledge Base i stället för paketet 893803 (v2). Om du vill veta mer om Windows Installer 3.1 (v2) GDR klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

898715 En uppdatering för Windows Installer 3.1 är tillgänglig för Windows Server 2003 Service Pack 1 och för 64-bitarsversioner av Windows XP

Tidigare versioner:
  • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 version 1.0 (11 april 2005)
  • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 version 2.0 (12 maj 2005)

    Windows Installer 3.1 (v2) löser det problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
    898628 Windows Installer misslyckas utan meddelanden efter uppgradering till Windows Installer 3.1
Versionsnumret är 3.1.4000.2435. Alla övriga binärfiler i Windows Installer 3.1 (v2)-paketet är oförändrade och har versionsnumret 3.1.4000.1823.

Felsökning


Om du vill veta mer om felsökning av problem med Windows Installer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
907749 Grundläggande felsökning av Windows Installer
886630 Ett felmeddelande visas vid försök att installera ett program där Windows Installer används i Windows XP
314852 Aktivera Windows Installer-loggning i Windows XP
Om du har problem med att installera ett program från Microsoft eller ett annat företag, kan du läsa om kända installationsproblem i Viktigt-filen för programmet. Du kan även söka i Microsoft Knowledge Base efter artiklar om programmet.

Referenser


Ytterligare information finns på följande Microsoft Developer Network-webbplats (MSDN):