Aktivera Bluetooth-enheter i kontroll panelen för mus och tangent bord


Symptom


När du öppnar kontroll panelen finns inte Bluetooth-enheter . Dessutom kanske din dator inte känner igen ditt Microsoft Bluetooth-tangentbord och-mus.

Orsak


Det här problemet uppstår om något av följande gäller:
 • Tjänsten Bluetooth support har inte startats.
 • Tjänsten Bluetooth support är inte konfigurerad för att använda det lokala administratörs kontot.

Lösning


Obs! Innan du följer anvisningarna i den här artikeln bör du kontrol lera att du har installerat och anslutit dina Bluetooth-enheter till datorn.Om du vill veta mer om hur du felsöker Bluetooth-anslutning och identifiering klickar du på artikel numret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: 
883258 Felsöka Bluetooth-identifiering och anslutnings problem i Windows XP Service Pack 2 
Lös problemet genom att följa anvisningarna i lämpligt avsnitt.

Datorn är ansluten till Internet

Se avsnittet "Felsöka problem med Bluetooth-aktiverade enheter" på följande Windows online-hjälp och-support-webbplats:

Datorn är inte ansluten till Internet

Se avsnittet "Felsöka problem med enheter med Bluetooth-stöd" i Windows hjälp och support på datorns hård disk genom att följa de här stegen:
 1. Klicka på Startoch sedan på Hjälp och support.
 2. I rutan Sök i hjälpen eller i rutan Sök i onlinehjälpen skriver du Felsöka problem med Bluetooth-enheteroch klickar sedan på Sök i hjälpen.
 3. I listan med avsnitt klickar du på Felsöka problem med Bluetooth-enheter.
 4. Klicka på länken som bäst beskriver det problem du har.
 5. Följ förslagen för att felsöka problem som uppstår.
Undvik problemet så här:
 1. Öppna MMC-snapin-modulen (Microsoft Management Console) för tjänster. Om du vill göra det i Windows Vista klickar du på Start
  windows icon
  , Skriv Services. msc i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på tjänster i listan program .
  Notice icon
   Om du uppmanas att ange ett administratörs lösen ord eller en bekräftelse skriver du lösen ordet eller klickar på Fortsätt. Öppna MMC-snapin-modulen (Microsoft Management Console) för tjänster i Windows XP genom att klicka på Start, klicka på Kör, skriva Services. mscoch sedan klicka på OK.
 2. Dubbelklicka på tjänsten Bluetooth support .
 3. Om tjänsten Bluetooth support stoppas klickar du på Start.
 4. I listan Start metod klickar du på Automatisk.
 5. Klicka på fliken Logga in .
 6. Klicka på lokalt system konto.
 7. Klicka på OK.
 8. Klicka på Jaom du uppmanas att starta om datorn.