Efter installation av säkerhetsuppdateringen 896358 visas innehåll som borde visas i en annan ram i den ram där ActiveX-kontrollen för HTML-Help visas

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom

När du har installerat säkerhetsuppdatering 896358 (MS05-026) kanske webbprogram som använder HTML-hjälpens ActiveX-kontroll (HHCTRL) för att aktivera navigering mellan ramar inte längre fungerar. Innehållet som ska visas i en annan ram kanske visas i samma ram som innehåller HTML-hjälpens ActiveX-kontroll.

Obs! Det här problemet gäller bara om registret har redigerats så att URL-adresser eller säkerhetszoner i Microsoft Internet Explorer är behöriga att hysa HHCTRL. I annat fall inaktiveras HHCTRL av säkerhetsuppdatering 890175 (MS05-001).

Obs! Denna artikel innehåller information som kompletterar innehållet i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar:
890175 MS05-001: Säkerhetsproblem i HTML-hjälp möjliggör körning av kod

892675 Vissa webbplatser och funktioner i HTML-hjälpsystemet fungerar inte efter installation av säkerhetsuppdatering 896358 eller säkerhetsuppdatering 890175

896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod

Orsak

Säkerhetsuppdatering 896358 inaktiverar navigering mellan ramar eftersom funktionen är en potentiell säkerhetsrisk. Funktionalitetsbegränsningen som säkerhetsuppdateringen innebär är förväntad och avsiktlig. Beroende på vilka URL-adresser och säkerhetszoner i Internet Explorer som kan använda HHCTRL, kan det vara lämpligt att aktivera om den här funktionen.

Lösning

Varning!Symptomen som beskrivs i denna artikel är en känd och förväntad sidoeffekt av att säkerhetsuppdateringen installeras. Lösningen kan göra datorn mer sårbar för de hot som åtgärdas med säkerhetsuppdateringen 896358. Det säkraste tillvägagångssättet är att inte använda denna metod.

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Hemanvändare och företagskunder

Så här aktiverar du navigering mellan ramar på nytt:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och högerklicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions
  Obs! Du måste skapa nyckeln om nyckeln inte redan finns.
 3. Peka på Ny/nytt, DWORD-värde, skriv EnableFrameNavigationInSafeMode som namn på registerposten och tryck på RETUR.
 4. Högerklicka på EnableFrameNavigationInSafeMode, klicka på Ändra, skriv 1 i rutan Data och klicka på OK.

Företagskunder

Så här använder du Grupprincip för att aktivera navigering mellan ramar i en domän:
 1. Klistra in följande text i ett textredigeringsprogram, t. ex. Anteckningar:
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001
 2. Spara filen som Hhctrl.reg.
 3. Kopiera följande text och klistra in den i en textredigerare, t. ex. Anteckningar:
  REGEDIT.EXE /S  Hhctrl.reg
 4. Spara filen som Hhctrl.bat.

  Obs! Innan du distribuerar kommandofilen måste du kontrollera att den fungerar genom att testa den på en dator.
 5. Importera kommandofilen till grupprincipobjektet. Gör så här:
  1. Kopiera Hhctrl.bat och och Hhctrl.reg-filen till mappen \\domännamn\SysVol\domännamn\Policies\GPO-objektets GUID\Machine\Scripts\Startup.
  2. Starta snapin-modulen Active Directory - användare och datorer så här: Klicka på Start på en domänkontrollant, klicka på Kör, skriv dsa.msc och klicka på OK.
  3. Högerklicka på domänen, klicka på Egenskaper och klicka på fliken Grupprincip.
  4. Klicka på Nytt, skriv ett beskrivande namn på det nya grupprincipobjektet och tryck på RETUR. Klicka till exempel på Nytt, skriv aktivera om navigering mellan ramar och tryck sedan på RETUR.
  5. Klicka på Redigera för att ändra det nya grupprincipobjektet som du skapade i steg 5d.
  6. Expandera Datorkonfiguration, Windows-inställningar och klicka på Skript (start/avslut), Autostart och Lägg till.
  7. Leta upp och klicka på kommandofilen från steg 4, och klicka sedan på Lägg till.
  8. Klicka på OK, Ja och sedan två gånger på OK.

Mer Information

Översikt och exempel för systemadministratörer

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 896358 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod

Gruppprincip

Mer information om Grupprincip finns på följande Microsoft-webbplatser:

Teknisk support för x64-baserade versioner av Microsoft Windows

På de datorer som kör x64-baserade versioner av Microsoft Windows kan du behöva använda de instruktioner som finns i avsnittet "Lösning" för att ändra i Registret. Du kan till exempel behöva ändra i en annan del av Registret, beroende på om du vill ändra 32-bitars- eller 64-bitarsfunktionaliteten.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

896459 Registerändringar i x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 Edition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Maskinvarutillverkarna tillhandahåller tekniskt stöd och hjälp för x64-baserade utgåvor av Windows. Det beror på att operativsystemet levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en x64-baserade version av Windows. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är mest lämpad att ge stöd för de program som han installerat på maskinvaran.

Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition besöker du följande Microsoft-webbplats: Om du vill ha produktinformation om x64-utgåvor av Microsoft Windows Server 2003 besöker du följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 896905 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback