Hur du skapar hyperlänkar i absoluta och relativa hyperlänkar i Word-dokument


Introduktion


Den här artikeln beskrivs hur du skapar hyperlänkar i absoluta och relativa hyperlänkar i Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 och Microsoft Office Word 2003.

Mer Information


En hyperlänk skapas automatiskt när du skriver adressen till en befintlig webbsida, till exempel www.microsoft.com, i ett dokument. Detta problem uppstår endast om du inte har inaktiverat automatisk formatering av hyperlänkar. Du kan också skapa anpassade hyperlänkar till dokument på en dator eller på en nätverksresurs. Dessa hyperlänkar kan vara absolut. Eller dessa hyperlänkar kan vara i förhållande till Word-dokumentet som du arbetar med.

Som standard aktiveras alternativet Uppdatera länkar när du sparar i Internet-alternativ i Word. Därför när du skapar en hyperlänk i ett Word konverteras-dokument, Word hyperlänken till en relativ hyperlänk.

Definitioner och exempel

 • Hyperlänk
  En hyperlänk är färgad och understruken text eller färgad och understruken grafik som du klickar på Öppna något av följande:
  • En fil
  • En plats i en fil
  • En webbsida på webben
  • En webbsida i ett intranät
  • Gopher-, Telnet- eller FTP File Transfer Protocol ()-webbplats
  Dessutom kan du klicka på en hyperlänk för att visa diskussionsgrupper.

 • Absolut hyperlänk
  En absolut hyperlänk är en hyperlänk som innehåller den fullständiga adressen för filen eller webbplatsen. Följande adress är ett exempel på en fullständig adress i en absolut hyperlänk:
  http://www.microsoft.com/support

 • Basadress för hyperlänk
  En basadress för hyperlänk är sökvägen som är gemensam för filen som innehåller hyperlänken och målfilen.
 • Relativ hyperlänk
  En relativ hyperlänk är en hyperlänk som innehåller en adress som är relativ till adressen till målfilen. Adressen till målfilen kallas även basadress för hyperlänk.  Ett dokument har exempelvis följande basadress för hyperlänk:

  C:\Documents and Settings\användarnamn\My Documents
  Ett dokument som heter ”försäljning.doc” finns på följande sökväg:
  C:\Documents and Settings\användarnamn\My Documents\April\Sales.doc
  Relativ hyperlänk i det här dokumentet innehåller den relativa adressen till försäljning.doc. Relativ hyperlänk innehåller därför följande adress:
  April\Sales.doc

Hur du använder absoluta hyperlänkar i stället för relativa hyperlänkar

Om du vill använda absoluta hyperlänkar utför du någon av följande åtgärder:
 • Använd absoluta hyperlänkar i alla Word-dokument. Använd någon av följande metoder om du vill göra detta.

  Metod 1: Word 2010

  1. Klicka på AlternativArkiv -menyn.
  2. Klicka på Avancerat.
  3. Klicka på Webbalternativunder Allmänt.
  4. Klicka på fliken filer .
  5. Avmarkera kryssrutan Uppdatera länkar när du sparar .
  6. Klicka på OK två gånger.

  Metod 2: Word 2007

  1. Klicka på Microsoft Office-knappenoch klicka sedan på Word-alternativ.
  2. Klicka på Avancerat.
  3. Klicka på Webbalternativunder Allmänt.
  4. Klicka på fliken filer .
  5. Avmarkera kryssrutan Uppdatera länkar när du sparar .
  6. Klicka på OK två gånger.

  Metod 3: Word 2003

  1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
  2. Klicka på fliken Allmänt .
  3. Klicka på Webbalternativ.
  4. Klicka på fliken filer .
  5. Avmarkera kryssrutan Uppdatera länkar när du sparar .
  6. Klicka på OK två gånger.

 • Använd absoluta hyperlänkar i ett dokument. Använd någon av följande metoder om du vill göra detta.

  Metod 1: Word 2010

  1. Öppna dokumentet som du vill använda en absolut hyperlänk.
  2. Klicka på InfoArkiv -menyn.
  3. Klicka på Egenskaper för listruta under dokumentfönstret.
  4. Klicka på Avancerade egenskaper.
  5. Klicka på fliken Sammanfattning .
  6. I rutan Basadress för hyperlänk skriver du x.

  Metod 2: Word 2007

  1. Öppna dokumentet som du vill använda en absolut hyperlänk.
  2. Klicka på Microsoft Office-knappen, peka på Förberedoch klicka sedan på Egenskaper.
  3. Klicka på Dokumentegenskaperoch klicka sedan på Avancerade egenskaper.
  4. Klicka på fliken Sammanfattning .
  5. I rutan Basadress för hyperlänk skriver du x.

  Metod 3: Word 2003

  1. Öppna dokumentet som du vill använda en absolut hyperlänk.
  2. Klicka på EgenskaperArkiv -menyn.
  3. Klicka på fliken Sammanfattning .
  4. I rutan Basadress för hyperlänk skriver du x.

Så här återställer du hyperlänkar

Så här återställer du befintliga hyperlänkar i ett dokument:
 1. Öppna dokumentet.
 2. Högerklicka på den hyperlänk som du vill ändra och klicka sedan på Redigera hyperlänk.
 3. Klicka på det dokument som du vill att hyperlänken ska öppna i rutan Leta i . Eller ange URL-adressen för målet i rutan adress .
 4. Klicka på OK.

Hur du kan ange en hyperlänkbas

Om du vill ange en hyperlänkbas för alla hyperlänkar eller URL: er i ett dokument, använder du någon av följande metoder som passar din version av Word.

Metod 1: Word 2010

 1. Öppna dokumentet som du vill använda en absolut hyperlänk.
 2. Klicka på InfoArkiv -menyn.
 3. Klicka på Egenskaper för listruta under dokumentfönstret.
 4. Klicka på Avancerade egenskaper.
 5. Klicka på fliken Sammanfattning .
 6. I rutan Basadress för hyperlänk skriver du sökvägen som du vill använda för alla hyperlänkar som du skapar i det här dokumentet.
 7. Klicka på OK .

Metod 2: Word 2007

 1. Öppna dokumentet som du vill ange en hyperlänkbas för.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen, peka på Förberedoch klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på Dokumentegenskaperoch klicka sedan på Avancerade egenskaper.
 4. Klicka på fliken Sammanfattning .
 5. I rutan Basadress för hyperlänk skriver du sökvägen som du vill använda för alla hyperlänkar som du skapar i det här dokumentet.

 6. Klicka på OK.

Metod 3: Word 2003

 1. Öppna dokumentet som du vill ange en hyperlänkbas för.
 2. Klicka på EgenskaperArkiv -menyn och klicka sedan på fliken Sammanfattning .
 3. I rutan Basadress för hyperlänk skriver du sökvägen som du vill använda för alla hyperlänkar som du skapar i det här dokumentet.
 4. Klicka på OK.
Obs! Om du vill åsidosätta hyperlänkbasen skriver du den fullständiga adressen för hyperlänken i rutan adress i dialogrutan Infoga hyperlänk .