Felmeddelande på en Windows-dator: "STOP 0x00000050" eller "STOP 0x0000008e"


Symptom


Ett eller flera av följande symptom kan förekomma på en Microsoft Windows Server 2003-baserad, Microsoft Windows XP-baserad eller Microsoft Windows 2000-baserad dator:
 • Datorn startar automatiskt om.
 • Efter inloggning visas följande felmeddelande:
  Microsoft Windows
  Datorn har återställts efter ett allvarligt fel.
  En loggfil har skapats över det här felet.
  Informera Microsoft om problemet.
  Vi har skapat en felrapport som du kan skicka till oss för att hjälpa oss att förbättra Microsoft Windows. Rapporten behandlas konfidentiellt och anonymt.
  Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
  Om du vill se informationen i felrapporten, klicka här. När du klickar på länken klicka här längst ner i meddelanderuta visas felsignaturinformation av följande slag.

  Dataexempel 1
  BCCode : 00000050 BCP1 : f8655000 BCP2 : 00000001 BCP3 : fc7cc465 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1 
  Dataexempel 2
  BCCode : 0000008e BCP1 : c0000005 BCP2 : 00000120 BCP3 : fd28eaa4 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1 
 • Ett av följande Stop-felmeddelanden visas.

  Meddelande 1

  Ett fel uppstod och Windows har stängts för att förebygga problem med din dator...
  Teknisk information:

  STOP: 0x00000050 (0xf8655000, 0x00000001, 0xfc7cc465, 0x00000000)

  PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
  Meddelande 2
  Ett fel uppstod och Windows har stängts för att förebygga problem med din dator...
  Teknisk information:

  STOP: 0x0000008e (0xc0000005, 0x00000120, 0xfd28eaa4, 0x00000000)

  KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
 • Felmeddelanden av följande slag kan återfinnas i systemhändelseloggen:
  Datum: datum
  Källa: System
  Tid: tid
  Kategori: (102)
  Typ: Fel
  Händelse-ID: 1003
  Användare: Ingen
  Dator: DATOR
  Beskrivning: Error code 00000050, parameter1 f8655000, parameter2 00000001, parameter3 fc7cc465, parameter4 00000000. For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com. Data: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 0000050 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c
  Datum: datum
  Källa: System
  Tid: tid
  Kategori: (102)
  Typ: Fel
  Händelse-ID: 1003
  Användare: Ingen
  Dator: DATOR
  Beskrivning: Error code 0000008e, parameter1 c0000005, parameter2 00000120, parameter3 fd28eaa4, parameter4 00000000. For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com. Data: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 000008e 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c

Obs!

 • Symptomen på ett Stop-fel varierar beroende på de felalternativ som finns för datorn.


  Om du vill veta mer om hur du konfigurerar systemfelsalternativ klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  307973 Konfigurera alternativ för systemfel och återställning i Windows

 • De fyra parametrar som finns inom parentes i Stop-felmeddelandet varierar beroende på datorkonfiguration.

Orsak


Problemet kan uppstå om datorn är infekterad med en variant av HaxDoor-viruset.

HaxDoor-viruset skapar en dold process. Dessutom döljs filer och registernycklar. Namnet på den körbara filen med HaxDoor-viruset kan variera, men är ofta Mszx23.exe. Många varianter av detta virus placerar en drivrutin med namnet Vdmt16.sys eller Vdnt32.sys på datorn. Drivrutinen används för att dölja virusprocessen. Varianterna av HaxDoor-viruset kan återställa dessa filer om du tar bort dem.

Lösning


Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003


Lös problemet så här:
 1. Skriv ut följande Microsoft Knowledge Base-artikel. Använd artikeln som vägledning för proceduren.

  307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP

 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
 4. Leta rätt på och ta bort alla poster i registerundernyckeln som refererar till "drct16" eller "draw32".

  Dat kan till exempel finnas poster som ser ut ungefär så här:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\drct16
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\draw32
 5. Sätt in Windows XP-CD:n och starta sedan om datorn från skivan.
 6. Vi skärmen Välkommen till installationsprogrammet trycker du på R (Repair) för att starta Windows Återställningskonsol.
 7. Välj siffran som motsvarar den Windows-installation du vill reparera. Normalt är detta 1.
 8. Ange administratörslösenord om du blir ombedd. Om det inte finns något administratörslösenord trycker du bara på RETUR.
 9. Byt mapp till C:\Windows\System32 vid kommandotolken. Skriv till exempel cd C:\Windows\System32.
 10. Använd kommandot ren (rename) för att byta namn på följande filer enligt exemplet. Kom ihåg att trycka på RETUR efter varje kommando. Om du får meddelandet "Det går inte att hitta filen" går du vidare till nästa fil i listan.
  ren 1.a3d 1.a3d.bad ren cm.dll cm.dll.bad ren cz.dll cz.dll.bad ren draw32.dll draw32.dll.bad ren drct16.dll drct16.dll.bad ren dt163.dt dt163.dt.bad ren fltr.a3d fltr.a3d.bad ren hm.sys hm.sys.bad ren hz.dll hz.dll.bad ren hz.sys hz.sys.bad ren i.a3d i.a3d.bad ren in.a3d in.a3d.bad ren klo5.sys klo5.sys.bad ren klogini.dll klogini.dll.bad ren memlow.sys memlow.sys.bad ren mszx23.exe mszx23.exe.bad ren p2.ini p2.ini.bad ren ps.a3d ps.a3d.bad ren redir.a3d redir.a3d.bad ren tnfl.a3d tnfl.a3d.bad ren vdmt16.sys vdmt16.sys.bad ren vdnt32.sys vdnt32.sys.bad ren w32tm.exe w32tm.exe.bad ren WD.SYS WD.SYS.bad ren winlow.sys winlow.sys.bad ren wmx.a3d wmx.a3d.bad ren wz.dll wz.dll.bad ren wz.sys wz.sys.bad 

  Om du vill ta bort dessa filer när du är klar skriver du del *.bad.
 11. Ta ur Windows XP-CD:n och skriv sedan Exit för att starta om datorn.
 12. Gör följande när datorn har startat om: klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 13. Leta rätt på och ta bort följande registerundernycklar och eventuella poster som finns under varje undernyckel. Om du inte kan hitta en undernyckel från listan går du vidare till nästa.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vdmt16
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vdnt32
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winlow
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\memlow

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\vdmt16
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\vdnt32
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\winlow
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\memlow

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ENUM\ROOT\LEGACY_VDMT16
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ENUM\ROOT\LEGACY_VDNT32
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ENUM\ROOT\LEGACY_WINLOW
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ENUM\ROOT\LEGACY_MEMLOW
 14. Leta rätt på och ta bort poster som innehåller filnamnet Mszx23.exe under följande registerundernycklar:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 15. Avsluta Registereditorn.
 16. Kontrollera att antivirus- och antispionprogrammen är uppdaterade med de senaste definitionerna, och gör en fullständig genomsökning av datorn.
Följande skadliga kod har identifierats av leverantörer av antivirusprogram.
Symantec:Backdoor.Haxdoor.D
Trend Micro:BKDR_HAXDOOR.BC, BKDR_HAXDOOR.BN, BKDR_HAXDOOR.BA, BKDR_HAXDOOR.AL
PandaLabs:HAXDOOR.AW
F-Secure:Backdoor.Win32.Haxdoor, Backdoor.Win32.Haxdoor.al
Sophos:Troj/Haxdoor-AF, Troj/Haxdoor-CN, Troj/Haxdoor-AE
Kaspersky Lab:Backdoor.Win32.Haxdoor.bg
McAfee:BackDoor-BAC