Beskrivning av programmet Windows Genuine Advantage Notifications

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs den senaste utgåvan av Microsoft-programmet Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications för Windows XP. Programmet meddelar dig om ett Windows-exemplar inte är äkta.

Mer Information

Windows Genuine Advantage Notifications för Windows XP visar om ett exemplar av Windows XP inte är äkta. Meddelandena visas endast på datorer som inte har klarat WGA-verifieringsprocessen och som har ett falskt exemplar av Windows XP. Om du har ett verifierat, äkta exemplar av Windows XP visas inga aviseringsmeddelanden.
Så här installerar du Windows Genuine Advantage Notifications

Om du hämtar WGA Notifications för Windows XP genom Windows Update eller Microsoft Update, installeras programmet på datorn enligt dina inställningar för automatiska uppdateringar. I vissa fall utförs installationen vid nästa inloggning. Under installationen kan du läsa licensvillkoren och tacka nej till uppdateringen. Om du tackar nej till uppdateringen installeras inte programmet. När du har godkänt villkoren och installationen av WGA Notifications får du automatiskt uppdateringar för programmet. Efter installationen körs WGA-verifieringsverktyget som kontrollerar att ditt Windows-exemplar är äkta. Om Windows-exemplaret inte klarar verifieringen visas meddelanden om detta nästa gång du startar och loggar in på datorn. Här får du veta varför ditt Windows-exemplar inte klarade verifieringsprocessen, och du får veta hur du kan lösa problemet. Om du har ett äkta Windows-exemplar visas inte några meddelanden. Om du hämtar och installerar WGA Notifications för Windows XP från Microsoft Download Center, får du hjälp med uppdateringsprocessen av en installationsguide. I denna visas licensvillkoren, och du får möjlighet att tacka nej till uppdateringen. När du har godkänt villkoren och installationen av WGA Notifications får du automatiskt uppdateringar för programmet.
Obs! När WGA Notifications för Windows XP har installerats kan det inte tas bort från datorn. I sekretessmeddelandet för Windows Genuine Advantage anges vilken information som samlas in, hur den används och hur Microsoft skyddar dina uppgifter. Mer information om WGA och äkta Windows finns på följande Microsoft-webbplats:

Meddelanden

Om ditt Windows-exemplar inte klarar Windows-verifieringen händer följande:

 • Inloggningsmeddelanden
  När du loggar in visas följande meddelande längst ned till höger på skärmen:
  Du kan ha råkat ut för programvaruförfalskning.
  Det här Windows-exemplaret är inte äkta.

  Dessutom visas följande meddelande:
  Du kan ha råkat ut för programvaruförfalskning.
  Klicka på Lös nu om du vill ha hjälp med det här problemet.
  När detta meddelande visas har du två alternativ:

  • Du kan klicka på Lös nu om du vill få mer information om orsakerna till att verifieringen misslyckades och lösa problemet.
  • Om du väljer att inte klicka på Lös nu kan du visa och sedan klicka på Lös senare efter en kort fördröjning. Om du väljer detta alternativ får du regelbundet påminnelser efter inloggningen om att ditt Windows-exemplar inte är äkta. Dessa meddelanden beskrivs nedan. I Meddelandefältet visas dessutom en ikon som du kan högerklicka på, om du vill veta mer om hur du skaffar ett äkta Windows-exemplar.
 • Meddelandefält
  Om ditt Windows-exemplar inte klarar verifieringen visas meddelanden om detta på den nedre delen av skrivbordet. Du kan klicka på meddelandet eller på WGA-ikonen i Meddelandefältet för att öppna Windows Genuine Advantage-webbsidan för verifieringsfel. Denna webbsida innehåller information om veriferingsfelet samt instruktioner för hur du skaffar ett äkta exemplar av operativsystemet.
 • Beständigt meddelande på skrivbordet
  Det beständiga meddelandet är en bild som svävar över det nedre högra hörnet på skrivbordet. Om ditt exemplar av Windows XP inte är äkta visas nedanför alla aktiva fönster ett beständigt meddelande, som anger att Windows-exemplaret inte har klarat verifieringen. Du kan använda alla ikoner som finns under det beständiga meddelandet, men meddelandet kan inte döljas med objekt på skrivbordet.
 • Ändring av skrivbordets bakgrund
  Om ditt Windows-exemplar inte klarar verifieringen får skrivbordet en helt svart bakgrund. Du kan återställa bakgrunden till ett skrivbordsunderlägg eller en annan bakgrundsfärg, men skrivbordet blir åter svart efter 60 minuter, tills Windows-exemplaret klarar verifieringen.
Varje gång ett meddelande visas kan du välja att se detaljerad information om verifieringsfelet med instruktioner för hur du löser problemet.

Tidigare utgåvor

Ovan beskrivs funktioner i den senaste utgåvan av WGA Notifications för Windows XP. Om du använder en tidigare utgåva av WGA Notifications har du kanske inte tillgång till alla funktioner som beskrivs i den här artikeln. Varje gång ett meddelande visas får du emellertid detaljerad information om varför verifieringen misslyckades. Förutom att du får tillgång till olika alternativ när du loggar in visas även regelbundet meddelanden medan du är inloggad. Om du vill se de tillgängliga alternativen eller läsa mer om hur du skaffar äkta Microsoft Windows-programvara, klickar du på meddelandet eller på ikonen i Meddelandefältet.
Egenskaper

Artikel-id: 905474 – senaste granskning 1 okt. 2012 – revision: 1

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Professional Edition

Feedback